Logo WTG

Wersja polska  English  Deutsch  Français

Dziś jest 21 września 2023 roku, imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Niezbędnik genealoga Cena Spis treściNiezbędnik genealoga

Autor: Paweł Hałuszczak (współpraca Magdalena Betlej, Dobrosława Gucia, Liliana Molenda)

Niezbędnik Genealoga, który po raz pierwszy ukazał się w 2012 roku, wychodzi niniejszym po raz drugi. Niniejsze wydanie jest znacznie obszerniejsze od tego z 2012 roku. Zostało dodanych wiele haseł we wszystkich wersjach językowych, a także nowa część łacińsko-niemiecka. To drugie wydanie obejmuje obszerny zasób słownictwa i jest propozycją najczęstszych zwrotów genealogicznych spotykanych nie tylko w starych dokumentach i księgach metrykalnych, ale także w księgach grodzkich i gruntowych. Znajdziemy tu to, czego możemy potrzebować w genealogii, a także ogromną ilość rzeczy których nigdy nie znajdziemy w Internecie, ani nie wyszukamy w Googlach. Prezentowany Niezbędnik Genealoga został podzielony na cztery działy językowe: łacińsko-polski, łaciński-niemiecki, niemiecko-polski i rosyjsko-polski. Całość poprzedza obszerny materiał omawiający rejestrację metrykalną przed i po Soborze Trydenckim, który swoimi dekretami z 11 listopada 1563 roku uporządkował sprawę rejestracji metrykalnej w całym Kościele Powszechnym. Wstęp przybliża również czas, w którym Polska zniknęła z mapy Europy i była pod zaborami trzech wielkich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji. Nowa cześć łacińsko-niemiecka przeznaczona jest dla osób posługujących się wyłącznie językiem niemieckim. Od pewnego czasu obserwujemy rosnące z roku na rok zainteresowanie naszych sąsiadów zza Odry genealogią, którzy również mają swoje korzenie w obecnych granicach Polski. Z myślą o nich opracowaliśmy tę część Niezbędnika, mając nadzieję, że będzie również dla nich przydatna. Mając pełną świadomość, że wielu początkujących genealogów-amatorów napotyka wiele problemów z terminologią, zdecydowano się na taką, a nie inną prezentację Niezbędnika Genealoga w celu maksymalnego ułatwienia jego użytkownikom samodzielnego tłumaczenia dokumentów. W wielu przypadkach hasła zawierają dodatkowo, prócz podstawowej, najczęściej spotykaną formę ich odmiany. Prezentowany materiał opracowano przy wykorzystaniu słowników językowych, encyklopedii i poradników, stron internetowych, który uzupełniono własnymi doświadczeniami.


Cena

Cena: 23 PLN, 286 stron, miękka oprawa


Spis treści

Słowo o „Niezbędniku”

Historia zapisów metrykalnych w skrócie
Historia ksiąg metrykalnych
Księgi metrykalne w zaborze pruskim
Prowadzenie ksiąg metrykalnych w zaborze rosyjskim
Rejestracja metrykalna w zaborze austriackim

Część łacińsko-polska
Łacińskie nazwy miesięcy i dni tygodnia
Łacińskie nazwy liczebników głównych i porządkowych
Łacińskie określenia czasu
Wykaz skrótów i skrótowców
Zlatynizowane formy niektórych imion
Słownik łacińsko-polski
Tłumaczenia pojęć z tabel ksiąg metrykalnych

Część niemiecko-polska
Alfabet niemiecki
Niemieckie nazwy miesięcy i dni tygodnia (wraz z zapisem ręcznym)
Liczebniki główne i porządkowe
Zapis ręczny liczebników głównych i porządkowych
Niemieckie określenia czasu
Wykaz skrótów i skrótowców
Niemieckie imiona i ich polskie odpowiedniki
Słownik niemiecko-polski
Tłumaczenie pojęć z tabel ksiąg metrykalnych

Część rosyjsko-polska
Alfabet rosyjski (przed reformą z 1918 roku)
Rosyjskie nazwy miesięcy i dni tygodnia
Liczebniki główne i porządkowe w języku rosyjskim
Rosyjskie określenia czasu
Wykaz skrótów i skrótowców
Rosyjskie imiona i ich polskie odpowiedniki
Słownik rosyjsko-polski

Bibliografia (wybór)
Przydatna terminologia