Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO

Forum dyskusyjne WTG GNIAZDO
Teraz jest 21 wrz 2020, 14:18

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:15 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... X2s69ZoPjk
otwórz
........................................................................................................................................................................
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Maria Wardzyńska

Był rok 1939

Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa Intelligenzaktion w Polsce

Warszawa 2009
...

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Polityczne i propagandowe przygotowania
Niemiec do wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1. Mniejszość niemiecka w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2. Mniejszość polska w Niemczech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.3. Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 36
1.4. Niemieccy donosiciele do policji bezpieczeństwa . . . . . . . . . 43
2. Grupy operacyjne policji bezpieczeństwa
oraz formacje wspomagające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1. Teren działania operacyjnych grup policji bezpieczeństwa . . . 54
2.2. Zbrodnicze zadania
operacyjnych grup policji bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . 64
3. Wrzesień 1939 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.1. Aresztowania Polakow w III Rzeszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2. Aresztowania Polakow w Wolnym Mieście Gdańsku . . . . . . . 82
3.3. Zbrodnie Wehrmachtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.4. Operacyjne grupy policji bezpieczeństwa w Polsce.
Realizacja zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4. Wrzesień 1939 roku na Śląsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5. Akcja bezpośrednia (Direkte Aktion) na Pomorzu . . . . . . . . . . 144
6. Akcja „Inteligencja” w Wielkopolsce, na Kujawach,
ziemi łodzkiej i zachodnim Mazowszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7. Akcja „Inteligencja” na połnocnym Mazowszu
i w powiecie suwalskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
8. Akcja AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion)
w Polsce centralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Wykaz skrotow polskich i niemieckich
(niewystępujących potocznie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Wykaz stopni funkcjonariuszy SS dowodzących
grupami i oddziałami policji bezpieczeństwa w 1939 roku . . . . 281
Organizacja niemieckiej policji bepieczeństwa
na okupowanych ziemiach polskich w 1939 roku . . . . . . . . . . . 282
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Indeks osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Indeks geografi czny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
...
strona 298-305 (296-303)

BIBLIOGRAFIA

I. Źrodła archiwalne

Archiwum Akt Nowych (AAN)
Delegatura Rządu na Kraj, 202/I, t. 40
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)
Akta procesowe osob karanych przez sądy polskie na mocy dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r.
Sąd Wojewodzki Wojewodztwa Warszawskiego (SWWW)
Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy (BSA)
Akta procesow toczących się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (NTN)
Alert ZHP
Ankiety Okręgowych Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZH) w Polsce
Ankiety sądow grodzkich (ASG)
Kolekcja „Z”
Materiały śledcze Głownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
Materiały śledcze Okręgowych Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZH)
Postępowania wyjaśniające
Biuro Edukacji Publicznej IPN (BEP IPN)
Akta procesow o zbrodnie nazistowskie, toczących się przed sądami krajowymi w Niemczech
Sąd Krajowy Hamburg
Sąd Krajowy Mannheim
Akta procesow toczących się przed niemieckimi sądami specjalnymi
Ankiety Głownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (GKBZH) w Polsce
Sonderfahndungsbuch Polen. Hebrausgegeben vom Reichskriminalpolizeiamt Berlin
C 2, Werderscher Markt 5/6
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklarung nationalsotialistischer
Verbrechen in Ludwigsburg (ZStL)
Bundesarchiv Koblenz
Hauptstaatsarchiv Nurnberg
Institut fur Zeitgeschichte, Munchen

II. Źrodła opublikowane
Halder F., Kriegstagebuch. Tagliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes 1939–1942, t. 1: Vom Polenfeldzug bis zum Ende der Westoffensive (14.08.1939–30.06.1940), Stuttgart 1962.
Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg 1949.
Zbiorcze sprawozdania sporządzone na podstawie dziennych meldunkow operacyjnych grup policji bezpieczeństwa z „operacji Tannenberg” (Unternehmen Tannenberg), oprac. K. Leszczyński, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1971, nr 22.

III. Opracowania
Andrzejewski M., Biblioteki mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu, „Przegląd Zachodni” 1989, nr 3.
Aurich P., Der deutsch-polnische September 1939. Eine Volksgruppe zwischen den Fronten, „Zweimonatsschrift Politische Studien” 1970, nr 10.
Ausserordentliche Befriedungsaktion 1940. Akcja AB na ziemiach polskich, materiały z sesji naukowej 6–7 listopada 1986 r., red. Z. Mańkowski, Warszawa 1992.
Baciński A., Księża diecezji gdańskiej umęczeni w okresie drugiej wojny światowej 1939–1945, „Miesięcznik Diecezjalny Gdański” 1965, nr 7.
Bandura L., Hekatomba nauczycieli bydgoskich, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1961, nr 3.
Bartoszewski W., Warszawski pierścień śmierci 1939–1944, Warszawa 1970.
Basak A., Eksterminacja inteligencji jako metoda ludobojstwa. Polskie doświadczenia a praktyka kodyfi kacyjna i orzecznictwo w sprawach zbrodni hitlerowskich [w:] Studia
nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. 14, red. K. Jońca, Wrocław 1991.
Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982.
Benyskiewicz J., Babimojszczyzna w latach 1919–1945, Zielona Gora 1994.
Bernaś F., Mikulska-Bernaś J., Bydgoski wrzesień, Warszawa 1968.
Biernacki S., Okupant a polski ruch oporu. Władze hitlerowskie w walce z ruchem oporu w dystrykcie warszawskim 1939–1944, Warszawa 1989.
Bohaterowie spod znaku lilijki. Harcerze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach wojny i okupacji hitlerowskiej w świetle zeznań własnych i świadkow, wybor i oprac. A. Szefer, Katowice 1984.
Bojar-Fijałkowski G., Ślady, ktorych nie zniszczył czas [w:] Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. Prześladowania polskiej ludności rodzimej Pomorza Zachodniego 1939–1945, red. A. Czechowicz, Koszalin 1970.
Bojarska B., Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień–grudzień 1939), Poznań 1972.
Borejsza J.W., „Śmieszne sto milionow Słowian…”. Wokoł światopoglądu Adolfa Hitlera, Warszawa 2006.
Borodziej W., Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939–1944, Warszawa 1985.
Bratko J., Gestapowcy, Krakow 1985.
Broszat M., Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945, Olten–Freiburg im Breigau 1965.
Buszko J., Akcja solidarności z aresztowanymi podczas akcji specjalnej krakowskimi profesorami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, z. 72, Warszawa–Krakow 1984.
Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty, red. T. Chinciński, P. Machcewicz, Warszawa 2008.
Chinciński T., Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentow policyjnych
i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, cz. 1: marzec–sierpień 1939, cz. 2: sierpień–wrzesień 1939, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2; 2006, nr 3.
Cieplewicz M., Zbrodnie Wehrmachtu w walkach o Warszawę w 1939 r., „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1985, nr 32.
Cygański M., Hitlerowskie organizacje dywersyjne w wojewodztwie śląskim 1931–1936, Katowice 1971.
Cygański M., Mniejszość niemiecka w Polsce centralnej w latach 1919–1939, Łodź 1962.
Cygański M., Wpływ rewizjonistycznej polityki rządow Republiki Weimarskiej na mniejszość niemiecką w Polsce, 1919–1932 [w:] Najnowsze Dzieje Polski, t. 10, Warszawa 1966.
Cygański M., Z akt szefa zarządu cywilnego przy dowodztwie 8 armii [w:] Najnowsze Dzieje Polski, t. 3, Warszawa 1961.
Cyprian T., Sawicki J., Sprawy polskie w procesie norymberskim, Poznań 1956.
Czarnecki B., Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce, Warszawa 1961.
Datner Sz., 55 dni Wehrmachtu w Polsce. Zbrodnie dokonane na polskiej ludności cywilnej w okresie 1 IX – 25 X 1939 r., Warszawa 1967.
Domańska R., Pawiak – więzienie gestapo. Kronika 1939–1944, Warszawa 1978.
Domańska R., Policja bezpieczeństwa dystryktu warszawskiego i Pawiak, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1978, nr 28.
Drewniak B., Piśmiennictwo polskie na hitlerowskich listach proskrypcyjnych, 1933–1945, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1986, nr 30.
Dyskryminacja Polakow w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybor źrodeł, oprac. Cz. Łuczak, Poznań 1966.
Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej w okresie 1 IX 1939 – 1 XI 1940. Raport z archiwum politycznego prof. Stanisława Kota, oprac. J. Gmitruk, J. Mazurek, Warszawa 1999.
Dzieje Chełmna i jego regionu, red. M. Biskup, Toruń 1968
Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łodzkiego 1939–1940, red. A. Galiński, M. Budziarek, Łodź 1992.
Fajkowski J., Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1972.
Galiński A., Hitlerowskie więzienia i obozy. Łodź w planach eksterminacyjnych okupanta hitlerowskiego 1939–1945, Łodź 1986.
Gawęda S., Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace”, z. 58, Warszawa–Krakow 1979.
Gębik W., Burzom dziejow nie dali się zgnieść, Gdynia 1967.
Gomolec L., Kubiak S., Terror hitlerowski w Wielkopolsce 1939–1945, Poznań 1962.
Grunberg K., Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organizacje polityczne w wojewodztwie śląskim w latach 1933–1939, Katowice 1963.
Grunberg K., Niemcy i ich organizacje polityczne w Polsce międzywojennej, Warszawa 1970.
Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984.
J. Gumkowski, Egzekucje ludności cywilnej w Warszawie [w:] Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945, red. Sz. Datner, J. Gumkowski, K. Leszczyński, Poznań 1962.
Hauser P., Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998.
Hosenfeld W., Usiłuję ratować każdego. Życie ofi cera niemieckiego w listach i dziennikach, oprac. T. Vogel, Monachium 2004.
Inwentarz imiennych list więźniow obozow koncentracyjnych przechowywanych w Archiwum
Głownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, oprac. W. Hasulińska, Warszawa 1984.
Jastrzębski W., Dywersja czy masakra? Cywilna obrona w Bydgoszczy we wrześniu 1939 r., Gdańsk 1988.
Jastrzębski W., Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939–1945, Warszawa 1974.
Jaszowski T., Kuta T., Werner Kampe, amator zbrodni, Bydgoszcz 1967.
Jaszowski T., Pszczyński E., Fordońska Dolina Śmierci, Bydgoszcz 1975.
Jaszowski T., Sobecki Cz., Niemy świadek. Zbrodnie hitlerowskie w toruńskim Forcie VII i w lesie Barbarka, Bydgoszcz 1971.
Juszkiewicz R., Księga poległych i zamordowanych wychowawcow i wychowankow Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie w okresie I i II wojny światowej, Warszawa 1992.
Kapała Z., Harcerze w obronie Gornego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939, Bytom 1986.
Kapituła katedralna chełmińska w Pelplinie podczas wojny 1939–1945, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1947, nr 5.
Kisielewski J., Ziemia gromadzi prochy, Warszawa 1990.
Kozaczuk W., Wehrmacht 1933–1939. Rozbudowa sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy jako narzędzia presji, ekspansji terytorialnej i wojny, Warszawa 1978
Krol E.C., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.
Labuda G., Na szlakach słowiańszczyzny zachodniej, „Życie i Myśl” 1988, nr 10.
Lehr H., Osmańczyk E., Polacy spod znaku Rodła, Warszawa 1972.
Leszczyński K., Działalność Einsatzgruppen policji bezpieczeństwa na ziemiach polskich w 1939 r. w świetle dokumentow, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1971, nr 22.
Leverkuhn P., Der geheime Nachrichtendienst der deutschen Wehrmacht im Kriege, Frankfurt am Main 1957.
Leverkuhn P., Der Nachrichtendienst und die Spionageabwehr [w:] Bilanz zweiten Weltkrieges, Hamburg 1955.
Lewandowska D.M., Plan likwidacji inteligencji Polski jako część programu polityki okupacyjnej [w:] Straty wojenne Polski w latach 1939–1945, Poznań 1962.
Lewandowska S., Okupowanego Mazowsza dni powszednie 1939–1945, Warszawa 1993.
Librowski S., Ofi ary zbrodni niemieckiej spośrod duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.
Lobsack W., Albert Forster, Gauleiter und Reichsstatthalter im Reichsgau Danzig–Westpreussen, Danzig 1940.
Łossowski P., Agresja hitlerowska na Polskę, Warszawa 1964.
Łuczak Cz., Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i na ziemi łodzkiej (Kraj Warty).
Kalendarium wydarzeń 1939–1945, Poznań 1993.
Łuczak Cz., Obrona Mogilna i Trzemeszna we wrześniu 1939 r., „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1991, nr 33.
Łuczak Cz., Pod niemieckim jarzmem. Kraj Warty 1939–1945, Poznań 1996.
Łuczak Cz., Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979.
Łuczak Cz., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993.
Madajczyk Cz., Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939–1945. Zestawienie większych akcji represyjnych, Warszawa 1965.
Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1970.
Majewski M., Dokumenty dotyczące Ericha Kocha w zasobie archiwalnym Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Matelski D., Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919–1939, Poznań 1997.
Monkiewicz W., Dobroński A., Ofi ary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939–1945, Białystok 1993.
Moszyński R., Policha L., Lublin w okresie okupacji (1939–1944), Lublin 1964.
Nawrocki S., Hitlerowska okupacja Wielkopolski w okresie zarządu wojskowego (wrzesień–październik 1939 r.), Poznań 1966.
Nawrocki S., Terror policyjny w „Kraju Warty” 1939–1945, Poznań 1973.
Niemieckie Towarzystwo Historyczne w Poznańskiem, 1885–1945, „Przegląd Zachodni” 1969, nr 6.
Nowe Miasto. Z dziejow miasta i powiatu, red. Z. Witkowski, Olsztyn 1963.
Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939–1945, oprac. S. Płoski, Warszawa 1970.
Olszewski M., Fort VII w Poznaniu, Poznań 1971.
Olszewski S., Wspomnienia o poległych na terenie Kamionki w latach 1939–1945, t. 4:
Lubartow i Ziemia Lubartowska, Lublin 1961.
Osmańczyk E.J., Dowody prowokacji (Nieznane archiwum Himmlera), Krakow 1951.
Pacjenci i pracownicy szpitali psychiatrycznych w Polsce zamordowani przez okupanta hitlerowskiego i los tych szpitali w latach 1939–1945, red. Z. Jaroszewski, Warszawa 1989.
Piechota Z., Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łodzkiego 1939–1940 w materiałach śledztw Okręgowej Komisji BZH w Łodzi [w:] Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łodzkiego 1939–1940, red. A. Galiński, M. Budziarek, Łodź 1992.
Pierwsze dni września 1939 r. w Bydgoszczy, materiały z sympozjum, red. J. Kutta, Bydgoszcz 2001.
Pietrzykowski J., Akcja AB w Częstochowie, Katowice 1971.
Podgoreczny M., Albert Forster – gauleiter i oskarżony, Gdańsk 1977.
Polak B., Udział ludności cywilnej w obronie Wielkopolski 1939, Koszalin 1989.
Pospieszalski K.M., Sprawa 58 000 „Volksdeutschow”. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw w sprawie strat niemieckiej mniejszości w Polsce w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny i w toku kampanii wrześ́niowej, Poznań 1959.
Pospieszalski K.M., Zamachy nazistowskie na mienie niemieckie. Plany Reichsfuhrera SS z lata 1939 r., „Przegląd Zachodni” 2004, nr 1.
Przemsza-Zieliński J., Śląski tryptyk wrześniowy, Sosnowiec 1993.
Radziwończyk K., „Akcja Tannenberg” grup operacyjnych Sipo i SD w Polsce. Jesień 1939, „Przegląd Zachodni” 1966, nr 5.
Radziwończyk K., Wojskowe i polityczne podłoże zbrodni hitlerowskich popełnionych w czasie agresji na Polskę w 1939 r., „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1987, nr 32.
Radziwończyk K., Zbrodnie generała Streckenbacha, Warszawa 1966.
Rejestr miejsc i faktow zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945, Głowna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, woj. bydgoskie, konińskie, włocławskie, Warszawa 1981; woj. poznańskie,
Warszawa 1982; woj. łodzkie miejskie, pilskie, piotrowskie, toruńskie, sieradzkie, Warszawa 1983; woj. bialskopodlaskie, ciechanowskie, kaliskie, krakowskie miejskie, rzeszowskie, Warszawa 1984; woj. katowickie, lubelskie, ostrołęckie, płockie, skierniewickie, Warszawa 1985; woj. częstochowskie, suwalskie, Warszawa 1986; woj. bielskie, gdańskie, Warszawa 1987; woj. stołeczne warszawskie, Warszawa 1988.
Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunkow politycznych w Europie. 1918–1945, red. A. Czubiński, Poznań 1984.
Rola wschodnich instytutow w realizacji politycznych planow Rzeszy Niemieckiej w świetle badań nad działalnością Osteuropa-Institut we Wrocławiu w latach 1918–1945, oprac. Z. Czuszkiewicz, Warszawa 1974.
Ruckerl A., Ściganie karne zbrodni hitlerowskich 1945–1978, Warszawa 1980
Rutowska M., Serwański E., Straty osobowe polskiego środowiska muzycznego w latach 1939–1945, Warszawa 1977.
Rutowska M., Serwański E., Straty wśrod pisarzy polskich (literatow, publicystow, dziennikarzy i redaktorow) w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1980.
Sasinowski W., Piaśnica 1939–1944, Wejherowo 1956.
Sasinowski W., Szpęgawsk, Gdynia 1959.
Schubert G., „Bydgoska krwawa niedziela”. Śmierć legendy, red. M. Wojciechowski, tłum. I. Jakubowicz, Bydgoszcz 2003.
Serwański E., Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy w dniu 3 IX 1939, Poznań 1981.
Serwański E., Wielkopolska w cieniu swastyki, Warszawa 1970.
Siemion L., Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1971.
Skorzyński J., Selbstschutz – V kolumna, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1958, nr 10.
Staniewicz R.W., Szersze tło historyczne i rzeczywiste cele dywersji niemieckiej w Bydgoszczy, 3.9.1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1962, z. 4.
Steyer D., Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Gdynia 1967.
Szefer A., Dywersyjno-sabotażowa działalność wrocławskiej Abwehry na ziemiach polskich w przededniu agresji hitlerowskiej w 1939 r., „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1987, nr 32.
Szefer A., Mniejszość niemiecka w Polsce i w Czechosłowacji w latach 1933–1938, Katowice 1967.
Szefer A., Zbrodnie hitlerowskie na Gornym Śląsku we wrześniu 1939 r., „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1987, nr 32.
Szultka Z., Polacy z Pogranicza w więzieniach i obozach koncentracyjnych [w:] Pogranicze i Kaszuby w latach terroru. Prześladowania polskiej ludności rodzimej Pomorza Zachodniego 1939–1945, red. A. Czechowicz, Koszalin 1970.
Tuszyński M., Kampania wrześniowa i okres zarządu wojskowego w propagandzie hitlerowskiej, wrzesień–październik 1939, „Biuletyn GKBZH w Polsce” 1987, nr 32.
Walczak M., Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1984.
Wańkowicz M., Na tropach Smętka, Krakow 1988.
Wardzyńska M., „Intelligenzaktion” na Warmii, Mazurach i Połnocnym Mazowszu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2003–2004, nr 12.
Wardzyńska M., Prezydent Warszawy Stefan Starzyński – „NN”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 12.
Wichura-Zajdel E., Z dziejow duchowieństwa śląskiego w czasie wojny 1939–1945, Warszawa 1968.
W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku, wybor i oprac. red. miesięcznika „Znak”, Krakow 1984.
Wolff A., Pomorze Gdańskie w programie i działalności Związku Obrony Kresow Zachodnich– PZZ, „Przegląd Zachodni” 1969, nr 2.
Woźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000.
Wrzesiński W., Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922–1939, Warszawa 2005.
Zbrodnie Wehrmachtu w dorzeczu Pilicy, wrzesień 1939, red. R. Rosina, Łodź 1975.
Związek Polakow w Niemczech w latach 1922–1982, red. J. Marczewski, Warszawa 1987.
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:18 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
strony 306-332 (304-331)

Indeks osób:

Abbe Samuel 203
Adam Franciszek 134
Adamamis Feliks 175
Adamczewski Jan 115
Adamczykowie, Małachow 254
Adamczykowie, Skłoby 255
Adamska Jadwiga 252
Adamski Jan 206
Adamski Leonard 174
Aleksander Emil 163
Aleksanderkowie 255
Aleksandrzak, nauczyciel 162
Alvensleben Ludolf von 63, 144, 165, 170
Anderko Karol 133
Andrzejewski Marek 20, 328
Anioł Władysław 206
Anioła Stefan 208
April Stanisław 176
Arczyński Teofi l 160
Arendt Adolf 107
Arendt Betty 107
Arendt Elza 107
Arlet Wiesław 83
Artke Bronisława 230
Aurich Peter 48, 338


Babiński Alfred 148
Baczyński Antoni 173
Baćkunowie 234
Bajdoł Adolf 133
Bajdoł Bernard 133
Bajdoł Brunon 133
Bajdoł Paweł 133
Bajdoł Robert 133
Bajger Robert 141
Bajor Adam 267
Bakalarczyk Czesław 214
Balasiewicz Edward 180
Balcer Stefan 80
Balcewiczowie 235
Baligora, członek Związku Strzeleckiego251
Bałuch Stanisław 134
Banach Florian 91
Banasik Edward 267
Banaszkowski Jan 86
Banaś Paweł 136
Bandela Jozef 204
Bańkowski Eugeniusz 263
Baranowie, Skłoby 255
Baranowie, Stefankow 253
Baranowski Edmund 130
Baranowski Mieczysław 205
Baranowski Władysław 93, 180
Baranowski, kupiec 47
Barański, członek Związku Strzeleckiego 251
Barciejewski, bankowiec 44
Barciszewski Leon 160
Barcz Reinhold 77
Bardowski Marian 172
Bartkowski Feliks 107
Bartniczek Walenty 131
Bartos Helena 244
Bartoszewski Teofi l 174
Bartoszewski Władysław 241–243, 262,264
Bastian Fryderyk 107
Bauer Piotr 25, 45, 90
Baumgart Franciszek 155
Bączkowski Antoni 162
Bączkowski Stefan 86
Bąkowski Mieczysław 159
Beck Jozef 20
Becker Heliodor 86
Bednarkiewicz Eleonora 80
Beer Stanisław 262
Behrendt, nauczyciel 87
Bejgrowicz Ludwik 174
Bela Alojzy 86
Bełcikowski Jan 263
Bełeskowska Alicja 262
Benyskiewicz Joachim 28
Bera Edward 267
Bereżewski Walerian 175
Berger Gottlob 62, 63
Bergier Władysław 86
Bernard Barbara 164
Berus Halina 251
Berwicki Walerian 175
Betlejewska Jadwiga 174
Beutel Lothar 54, 240
Beyer Roman 175
Bębnista Apoloniusz 162
Bęcki Franciszek 180
Białek Klementyna 93
Białkowski Jan 85
Biały Władysław 228
Biedrzycki Adam 174
Biedzińska Helena 172
Biegański Antoni 208
Bielawski Franciszek 135
Bielecki Stanisław 235
Bieniak Pelagia 172
Bieńkowski Jan 156
Biernacki Zdzisław 267
Biesek Alojzy 171
Bieszczanin Ludwik 256
Bigajowie 255
Biłko Henryk 141
Bimczak Marta 130
Binding Karl 151
Binkowski Andrzej 86
Binnebesel Alfons 86
Bittrich Karl 10
Bladziak Barbara 98
Bladziak Wiesław 98
Blaski Karol 131
Blaszczyk Stanisław 267
Blobel Paul 74
Block Leon 86
Blume Augustyn 85
Błachowiak Ignacy 160
Błana Franciszek 81
Błażejczyk, student 248
Błażkowski Jozef 170
Błażkowski Wojciech 106
Błądzki Kazimierz 154
Błędowski Brunon 106
Bobkowski, urzędnik 106
Bocheński Antoni 214
Bock Fedor von 54
Bogacki Ryszard 133
Bogdziewicz Jadwiga 268
Bojar Maksymilian 85
Bojar-Fijałkowski G. 80, 81
Bojarska Barbara 8, 167
Bojarski Michał 168
Bokert Mieczysław 208
Bolduan Teodor Roman 107
Bolek Jan 140
Bołda Aleksander 132
Bomba Jerzy 132
Bonczak Eugeniusz 138
Bonkowski Bernard 156
Borek Franciszek 107
Borelowski Wacław 137, 256
Borkowska Jadwiga 252
Borkowski Jozef 41
Borkowski Leonard 191
Borrmann Hainz 10
Borski Jan 268
Borunowie 254
Bosz Franciszek 107
Bożek Adam 78
Bożek Franciszek 133
Bożek Gertruda 133
Bożym Jozef 244
Bożym Mikołaj 244
Brak Jozef 137
Brandys Augustyn 134
Braszka Jozef 138
Bratek Jan 134
Brejski Jan 178
Brela Florian 253
Brela Teofi l 253
Broda Czesław 258
Broncel Alojzy 134
Broszat Martin 75
Brożek Alojzy 133
Brożek Bernard 133
Brożek Paweł 133
Bruckner Stanisław 159
Brun Henryk 262
Brylka Franciszek 277
Bryła Stanisław 248
Bryn Henryk 263
Bryński Bronisław 213
Bryzek Jan 241
Bryzek Władysław 241
Brzek Jozef 133
Brzeski Bernard 155
Brzeski Jan 162
Brzeski Janusz 267
Brzeski Leon 155
Brzezicka Anna 174
Brzezińska Jolanta 214
Brzeziński Aleksander 152
Brzeziński Antoni 176, 180
Brzeziński Jan 172
Brzeziński Jozef 176, 180, 214
Brzeziński Stanisław 174
Brzozowski Jozef 174, 267
Brzoskowski Władysław 152
Brzuski Wiktor 174
Brzysko Ludwik 214
Buchalik Jozef 131
Buchalik Zygfryd 131
Buchholz Erich 10
Buczek Jozef 140
Buczkowski Brunon 86
Buczkowski Cezary 85
Budny Stefan 214
Budziak Florian 86
Budziarek Marek 8, 204
Budzikur Stefan 267
Budzynowski Władysław 251
Budzyński Marian 210
Bugajski Władysław 267
Buhler J. 258
Bujanowiczowie 255
Bujnicki Ignacy 207
Bukowski Leon 154
Buławski Mieczysław 165
Burawski Franciszek 228
Burdajewicz Jozef 194
Burian Wiktor 141
Burlik Konstanty 266
Burtan Antoni 256
Burtan Kazimierz 256
Buszko Jozef 256
Butkiewicz Wanda 162
Buzek Jozef 141
Byczkowski Wincenty 214
Bystroń Ferdynand 141
Bystroń Jozef 141
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Ostatnio edytowano 08 cze 2018, 06:20 przez bugakg, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:19 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Całka Władysław 98
Canaris Wilhelm 71
Cedzyńska Helena 252
Cezak Michał 174
Chaberski Mieczysław 214
Chałasiński Stanisław 171
Chamier-Gliszczyńscy 81
Chamier-Gliszczyńska Augustyna 81
Chamier-Gliszczyńska Marianna 81
Chamier-Gliszczyński Augustyn 81
Chamier-Gliszczyński Augustyn 81
Chamier-Gliszczyński Bronisław 81
Chamier-Gliszczyński Leon 81
Chamier-Gliszczyński Wacław 81
Charzyński Aleksander 225
Chądzyńska Maria 244
Chełminiak Bronisław 181
Chinciński Tomasz 24, 25, 48
Chirowski Jozef 170
Chlebik Robert 140
Chlewska Klara 172
Chłapowski Mieczysław 198
Chłopiccy 244
Chmielecki Marian 84
Chmielowski Bogdan 176, 180
Chmura Franciszek 131
Chochoł Piotr 231
Chodacki Marian 83
Chojnacki Stanisław 214
Chojnowski Antoni 170
Cholewa Jan 133
Cholewiński Wojciech 196
Choromański Antoni 96
Choromański Jan 96
Choromański Piotr 96
Chorzewski Sebastian 263
Chromik Jan 141
Chromik Otton 141
Chudziński Jerzy 155
Chwaściński Leonard 171
Chwiłowicz Mieczysław 209
Chyczewski Hipolit 214
Chylewski Cyryl 171
Chylewski Jan 213
Chyliński Aleksander 181
Chystosik Stanisław 210
Ciążyńska Czesława 163
Ciążyński Seweryn 163
Cichorzewski Ludwik 193
Cichosz Jan 155
Cichosz Leon 107
Cichosz Władysław 155
Cichosz Zofi a 93
Ciechowski Adam 206
Ciecielski Czesław 232
Ciećwierz Wacław 210, 226
Cienciała Andrzej 134
Cienciała Jerzy 140
Ciepłowski Mieczysław 265
Cierżniak Jozef 194
Cieśla Czesław 98
Cieślak Adam 108
Cieślakowie 253
Cieślar Emeryk 142
Cieślar Michał 140
Cimała Jan 134
Ciszewska Wanda 208
Ciszewska Władysława 160
Ciupek Jan 138
Copiński Piotr 231
Cupek Jozef 133
Cwil Bolesław 263
Cwolek Franciszek 133
Cybichowski Leonard 216
Cybiński Franciszek 98
Cybulski Aleksander 176
Cyfrowicz, nauczyciel 248
Cygalski Maksymilian 86
Cygan Joanna 133
Cygańska Zofi a 174
Cygański Mirosław 20, 245
Cynkiewicz Stanisław 139
Cyra Adam 171
Cyron Otton 13
Cysewski Bolesław 79
Cysewski Franciszek 79
Czachowscy 162
Czajkowski Adam 267
Czajkowski Henryk 248
Czajkowski M. 215
Czajkowski Zygmunt 176, 180
Czamberg Roman 133
Czapiewski Augustyn 153
Czapiewski Jozef 170
Czapiewski Maksymilian 153
Czapla Franciszek 140
Czapski Andrzej 210
Czardybon Jan 132
Czardybon Jozef 132
Czardybon Roman 132
Czarek Stanisław 194
Czarnecki Augustyn 135
Czarnecki Bogdan 19
Czarniawski Jan 214
Czartoryska, księżna 225
Czechowicz A. 80
Czekaj Marian 251
Czepirski Mieczysław 251
Czerwińscy 40
Czerwionkowie 154
Czerwonkowie 255
Czubiński Antoni 21
Czudek Jozef 139
Czupek Jan 138
Czyżak Jozef 162
Czyżewski Augustyn 149
Ćwiek Wiktor 133
Ćwiląg Franciszek 130
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:19 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Dachtera Franciszek 181
Dadok Jozef 140
Daluege Kurt 63
Damzog Ernst 54
Danielak Antoni 206
Danielak Stefan 120
Dańkowski Jozef 248
Daszkowski Ludwik 175
Datner Szymon 88, 89, 91, 94, 98, 132–135,196, 242
Dawidowiczowie 254
Dąbc Władysław 152
Dąbrowowie 253
Dąbrowski Kazimierz 232
Dąbrowski Stanisław 244
Dąbrowski Władysław 210
Dąbski Stefan 210
Dec Karol 106
Dederko Jozef 265
Deja Piotr 250
Demarczyk Jan 136
Dembek Czesław 216
Dembowska Maria 174
Dembowski Jozef 162
Depczyński Antoni 181
Deptuła Stanisław 232
Dettlaff Edmund 85
Dezer Ludwik 106
Dębicki Ludwik 262
Ditman Paweł 136
Długajczyk Walenty 133
Dłużewski Eustachy 223
Dłużewski Jan 223
Dłużewski Karol 223
Dłużewski Kazimierz 223
Dmochowski Piotr 233
Dobosz Piotr 214
Dobroś Bogusław 269
Dobrowolska Bronisława 136
Dobrowolska Stanisława 136
Dobrowolski Bronisław 228
Dobrowolski Tadeusz 139
Dobrzański Henryk („Hubal”) 252, 253, 255
Dobrzeniecka Genowefa 174
Dociera Aleksander 269
Doffek Henryk 138
Dołata Czesław 94
Domańska Regina 243, 262
Domański Bolesław 36, 79
Domeradzka Zofi a 174
Domeradzki Andrzej 174
Dorda Karol 139
Dorożyński Eustachy 160
Dorsz Antoni 80
Doszla Jan 231
Drapa Robert 132
Drapiewski Teodor 138
Drewnisz Stanisław 214
Drewnowski Karol 262
Drożdż Kazimierz 99
Drzymała Gerard 135
Dubas Antoni 210, 226
Dubiela Paweł 134
Dubiński Aleksander 206
Dubski Ludwik 198
Duda Pelagia 254
Dudek Emil 140
Dudek Franciszek 133
Dudowie, Hucisko 254
Dudowie, Skłoby 255
Dudzikowski Wiktor 228
Dudzińscy 255
Duering Paweł 130
Dulczewski Henryk 180
Dunajski Franciszek 152
Dunst M., inspektor celny 83
Durczok Bronisław 140
Durda Henryk 258
Dusza Paulina 134
Duszyński Stanisław 176
Dutka Jan 206
Dutkiewicz Adam 256
Dutkiewicz Edward 204
Dutkiewicz Kazimierz 256
Dworzyńscy 255
Dykiert Jan 208
Dymny Julian 173
Dyna Jozef 87
Dyrek Marian 98
Dyrek Stefan 98
Dytko Jozef 132
Dziadek Teodor, Tarnowskie Gory 135
Dziadek Teodor, Tychy 133
Dziarnowski Eugeniusz 180
Dziedzic Stanisław 263
Dziedziczak Tadeusz 106
Dzierżanowski Stanisław 231
Dziewałtowski-Gintowt Władysław 262
Dzięgielewski Szymon 269
Dzik Teodor 141
Dzikowski Błażej 265
Dziuranowski Eugeniusz 181
Dziurla Franciszek 164
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:21 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Eberhardt Friedrich Georg 86
Effenberg Leon 148
Eichler Horst 10
Eimann Kurt 154
Ellwardt Jan 86
Elternan Jan 155
Emich Tadeusz 244
Erblowie 255
Estkowski Stanisław 121, 176
Eysmont Tadeusz 265


Fabiani Tadeusz 262
Fajkosz Wiktor 140
Fajkowski Jozef 98
Fałkowski Stanisław 107
Farnik Jan 140
Feige Franciszek 130
Feltnerowski 154
Ficowski Adam 258
Fielek Jozef 138
Fierla Emanuel 141
Fijołek Jan 135
Filcek Leon 181
Filipowski Mieczysław 47
Finc Jan 252
Firlej Jakub 198
Fischer Hans 56
Fischer L. 242, 243, 262
Flak Władysław 140
Flisykowski Alfons 86
Fock, ofi cer sztabowy 179
Foks Wawrzyniec 230
Folwarczny Franciszek 134
Folwarczny Jan 134
Folwarczny Jozef 134
Folwarczny Stanisław 134
Forster Albert 10, 14, 27, 37–42, 46, 47, 48, 64, 69, 70, 71, 73, 81, 85–87, 100–105, 108, 110, 120–122, 145, 146, 148, 149, 153–161, 164, 165, 167, 169, 172, 179, 274, 278
Frajer Edmund 208
Frajer Helena 208
Frank Hans 244, 259, 261
Franke Emil 131
Frankowski 87
Frankowski Bernard 163
Frankowski Jozef 204
Freudenreich Czesław 211
Freudenreich Krystyna 211
Fritz Hugon 169
Frost Sylwester 107
Fryc Franciszek 269
Frydecki Augustyn 132
Fryderyk II 43
Frymelowie 253
Fudali Władysław 269
Fukała Karol 141
Fuks Jadwiga 262
Furmann Oskar 200
Fuz Leon 86
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:23 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Gabriel, lekarz 76
Gabrielski Tadeusz 215
Gadomski Jerzy 262
Gadomski Włodzimierz 112
Gajda Halina 244
Gajda Leopold 204
Gajda Włodzimierz 267
Galicki Leon 181
Galiński Antoni 8, 203, 204
Galon Paweł 172
Galub Hanna 160
Galub Henryk 160
Gała Bronisław 80
Gała Walerian 80
Gałuszka Jerzy 132
Gampf Zbigniew 267
Gapiński Antoni 115
Gapiński Franciszek 200
Gapiński Julian 163
Gariantesiewicz Alfons 40, 85
Gastkowski Piotr 250
Gaula Jan 110
Gawęda Stanisław 256
Gawlik Paweł 132
Gawlikowicz Wilhelm 138
Gawrońscy 244
Gaza Edward 134
Gaza Franciszek 134
Gaza Jozefa 134
Gaza Łucja 134
Gaza Stefania 134
Gaza Wincenty 134
Gazda Franciszek 133
Gąbik Władysław 76
Gąsiewicz Henryk 251
Gąsowska Leokadia 152
Gąsowski Czesław 152
Gąszczak Maria 79
Gburek Aleksander 154
Gdaniec Brunon 155
Gdaniec Kazimierz 86
Gdaniec Klemens 155
Gdula Stanisław 258
Gertner Edmund 204
Gerula Marian 194
Gębicki Jan 256
Gębicki Marian 256
Gębscy 254
Gędzierski Jan 108
Gierczak Irena 98
Gierczak Zenon 98
Gierczewski Norbert 85
Gierlotek Alojzy 133
Gierlotek Ludwik 133
Gil Stanisław 196
Gintowt, ksiądz 248
Giza Emil 138
Glans Hans 132
Glembin Paweł 85
Gliński Alojzy 181
Gliński Jerzy 159
Gliński Leon 214
Gliszczyński Jan 110
Gliszczyński Paweł 110
Gliszewski Franciszek 80
Glos Alojzy 132
Głogowski, urzędnik 83
Głowaccy 255
Głowacz Artur 98
Głowacz Zdzisław 98
Głowczewski Stanisław 163
Głuchowie 217, 255
Głuszkiewicz Dymitr 17
Gnatowi 255
Goczoła Jan 133
Goćwiński Konrad 194
Goćwiński Konrad 47
Goebbels Joseph 27
Gold Stanisław 132
Golisz Maksymilian 79
Goławiecki Jan 256
Goławiecki Jozef 256
Gołąbek Jozef 130
Gołdawski Konrad 152
Gołembek Juliusz 131
Gołembiewski Maksymilian 84
Gołębiowscy 255
Gołomski Bernard 107
Gołuński Alfons 108
Gomola Jozef 141
Gomoliński Kazimierz 216
Gomułkowie 254
Gorączko Antonina 256
Gorączko Jerzy 256
Gorączko Zofi a 256
Gordon Bolesław 108
Gorzawska Franciszka 132
Gorzkiewicz Jozef 180
Gostomski Piotr 79
Gościcka Maria 174
Gościcki Jozef 231
Goździkowski Stanisław 180
Gora Paweł 180
Goral Karol 204
Goral Kazimierz 159
Goralczyk Stanisław 159
Goralowie 254
Gorecki Adam 170
Goreczny Jozef 214
Goreczny Zygmunt 207
Gornicki Karol 231
Gorny Alfons 108
Gorny Edward 174
Gorska Jadwiga 150
Gorski Kazimierz 150
Gorski Kryspin 91
Grabarczyk Stefan 181
Grabarczykowie, Małachow 254
Grabarczykowie, Skłoby 255
Grabowska Janina 174
Grabowski Antoni 211
Grabowski Edmund 262
Grabowski Leon 40, 85
Grabowski Leszek 230
Grabowski Tadeusz 262
Grabowski Tomasz 134
Grabowski Walenty 108
Grabowski Władysław 174
Graca Jan 131
Graeve Antoni 196
Grajewscy 40
Grajkowski Tadeusz 78
Gramza Jan 91
Grausicki Piotr 80
Grażyński Michał 119
Grąbczewski Zygmunt 194
Greber Władysław 214
Gregorkiewicz Brunon 40
Gregorkiewicz Leon 173
Gregorowicz Marian 41
Greiser Arthur 10, 39, 83, 87, 101, 116, 117, 122, 186, 187, 189, 190, 212, 278
Gręnys Jan 98
Groborz Jan 133
Grochowski 79
Grochowski Maksymilian 79
Grochowski Stanisław 152
Grochowski, inspektor 79
Groger Jan 258
Gromwald Tadeusz 216
Gronczewski Alfons 170
Gros Franciszek 108
Groszyk Stanisław 231
Grotha Konrad 86
Grubba Roman 84
Gruchała Bolesław 154
Grunberg Karol 20
Grunzel Emilia 102, 160
Grunzel Marian 102
Gruszczyńscy 255
Gruszczyński Marian 195
Gruszka Jozef 131
Gruza Jozef 181
Grygier Edward 133
Gryglewski Stanisław 214
Grynberg Michał 123
Grynosjeger Stanisław 136
Grzebielewski, ksiądz 181
Grzenia Teodor 170
Grześkowiak Jozef 163
Grzonkowski Franciszek 85
Grzybczyk Jan 258
Grzybek Jozef 108
Grzybowski Jozef 214
Grzywa Ernest 134
Grzywiński Jozef 231
Gumkowski Janusz 242
Guńka Karol 140
Gurowski Andrzej 213
Guss Walerian 171
Gut Bogusław 254
Gut Jozef 254
Gut Marian 253
Gut Władysława 254
Gut Zofi a 254
Gutek Jan 265
Guza Walerian 170
Guzikowski Adam 263
Guziński Bronisław 155
Guziński Jozef 155
Guzowski Antoni 175
Gwiazdowicz Jan 231
Habranka Wiktor 132
Hachuła Jozef 133
Hahn Ludwik 127, 260
Halbe Zygmunt 108
Halder Franz 67
Halicki Tadeusz 231
Hallmann Jan 85
Hanasiewicz Tadeusz 142
Handal Izydor 132
Handy Jozef 133
Handy Michał 133
Hans Paweł 81
Hantzko Eugeniusz 140
Hanus Herman 133
Hańczewska Helena 172
Hasselberg Alfred 54
Hasulińska Walentyna 261
Hauser Przemysław 20
Heffner Jan 198
Heinrich Jerzy 263
Hejnowicz Jan 198
Hejnowicz Jozef 196
Hemerla Urban 131
Hempel Karol 150
Henig Augustyn 87
Henze Max 10
Henzlich Tadeusz 244
Herdin Julia 159
Herkowie, Stefankow 253
Herkowie, Skłoby 255
Herman Stanisław 213
Hermanowie 244
Hess Jozef 138
Hesse Karol 131
Hetmanowie 255
Heydrich Reinhard 50, 52, 67, 70, 71, 73
Hieronimczak Jozef 213
Hilczer Kazimierz 215
Hildebrand Richard 10, 103, 109, 121
Hiller Karol 205
Himmler Heinrich 24, 62, 63
Hinze M. 103, 109, 121
Hirschfeld Otto 13, 208
Hitler Adolf 16, 24, 37, 43, 47, 50, 51, 63,
66, 69, 136, 144, 158, 216
Hlond, kardynał 189
Hoche Alfred 150, 151
Hochman Zenon 98
Hoffmann Władysław 206
Hofmann Konrad 208
Horst Jozef 79
Hosenfeld Wilm 67
Huberowie 255
Huppenkothen Walter 54
Hurdowicz Zofia 174
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:24 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Idczak Edward 106
Idzior Michał 206
Illukiewicz Tadeusz 248
Ilunicz, ksiądz 248
Irżabek Zygmunt 198
Iwanowska Celina 265


Jabłoński Franciszek 213
Jabłoński Kazimierz 228
Jabłoński Stanisław 215
Jach Franciszek 80
Jagiełło Andrzej 269
Jagła Jan 85
Jahnz Ulrich 13
Jakubczyk Stefan 136
Jakubowicz Igor 26
Jakubowski Jan 214
Jakubowski Marian 215
Jałbrzykowski Romuald, Bakałarzewo 234
Jałbrzykowski Romuald, Wilno 234
Jałowiecki Bogdan 44, 77, 228
Jamrozik Jozef 148
Janicka Wanda 262
Janicki Jozef 136
Janicki Kazimierz 136
Janicki Stanisław 131
Janik Jozef 133
Janikowie 255
Janiszewski Jan 254
Janiurek Fryderyk 141
Jankiewicz Franciszek 211
Jankowski Alojzy 140
Jankowski Czesław 176, 262
Jankowski Jan 231
Jankowski Jozef 154
Jankowski Stanisław 195
Jankowski Wacław 206, 263
Jankowski Władysław 17
Janowie 255
Jansa Franciszek 139
Januchowski Franciszek 181
Janusowie 254
Januszewski Antoni 162
Januszewski Władysław 235
Jarek Jan 132
Jarmoliński Michał 210
Jarosz Stanisław 267
Jaroszek Alojzy 132
Jaroszewicz Helena 262
Jaroszyk Władysław 162
Jaroszyński Kazimierz 264
Jastrzębowski Dionizy 232
Jastrzębski Michał 215
Jastrzębski Włodzimierz 26, 165
Jaszowski Tadeusz E. 159, 162
Jaworska Stanisława 162
Jaworski Damazy 180
Jedyński Mieczysław 267
Jendrysik Wincenty 132
Jercha Jan 208
Jerczyński Eugeniusz 84
Jezierski Stanisław 262
Jeziorski Edward 98
Jeździerski Alojzy 208
Jeżowiecka Maria 258
Jędruś Wilhelm 135
Jędrysiak Teodor 204
Jędrysik Augustyn 134
Jędrysik Paweł 134
Jędrysik Stanisław 134
Jondra Jozef 206
Jończykowie 241
Jozefi ak Jozef 204
Jurczyński Kazimierz 84
Jureczko Jan 132
Jurkiewicz Antoni 85
Jurkiewicz Jozef 175
Just Albin 134
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:25 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Kacprowicz Franciszek 176
Kaczmarczyk Emil 76
Kaczmarczyk Paweł 131
Kaczmarczykowie 254
Kaczmarek Franciszek 84
Kaczmarek Ludwik, KL Mauthausen-Gusen 214
Kaczmarek Ludwik, Śmigiel 193
Kaczmarek Szczepan 196
Kaczor Jan 159
Kaczorowski Teodor 181
Kaczyński Piotr 231
Kadłubek Karol 140
Kafl ak Bronisław 204
Kaiser Karol 135
Kaja Wiktor 163
Kaja Władysław 200
Kala Emanuel 135, 136
Kalbarczyk Stanisław 244
Kalek Antonina 99
Kalek Jozef 99
Kalinowski Bronisław 147
Kalisz Franciszek 133
Kalisz Kazimierz 156
Kaliwoda Karol 130
Kalkstein Zygmunt 178
Kalta Emanuel 136
Kałamarski Paweł 181
Kałuża Franciszek 138, 139
Kałwa Marian 175
Kamińscy 96
Kamiński Albin 155
Kamiński Augustyn 155
Kamiński Franciszek 85
Kamiński Hubert 230
Kamiński Kazimierz 181
Kamiński Konstanty 171
Kamiński Stanisław 172
Kamiński Władysław 84
Kampe Werner 48, 160
Kaniecki Jan 176, 180
Kaniewski Konrad 195
Kankowski Jan 154
Kapacki Zygmunt 228
Kapeć Leon 196
Kapelański Jan 269
Kapeta Antoni 132, 133
Kaprzykowie 253
Kapuściński Antoni 215
Karasiński Marian 258
Karaś Anna 98
Karaś Jan 98
Karbowscy 173
Karbowski Stanisław 214
Karcisz Jozef 132
Karczewska Bolesława 87
Karczewski Alfons 162
Karczewski Paweł 40
Karczewski Władysław 180
Karlikowscy 253
Karłowie 234
Karłowski Stanisław 196
Karolewski Władysław 206
Karolkiewicz Maria 174
Karpiński Bolesław 197
Karwarski Stefan 231
Karwowski Jan 226
Kasprzak Franciszek 132
Kasprzak Roman 206
Kasprzykowie 255
Kaszper Jerzy 139
Kasztelan Ludwik 107
Kaszubowski Antoni 155
Kaszubowski Bernard 155
Kaszyński Jerzy 210
Katkiewicz Jozef 180
Katzmann Fritz 63
Kawecka Eleonora 269
Kazimierczak Jan 208
Kaźmierkiewicz Henryk 174
Keitel Wilhelm 16
Kelz Hans 63
Kempiński Maksymilian 85
Kendziora Jozef 195
Kersten Hans 64
Kessel Jozef 174
Kędzierski Antoni 231
Kędzierski Jan 247
Kędzierski Władysław 247
Kępczyński Anastazy 180
Kęsicki Wiesław 196
Kęsik Zdzisława 98
Kiblewicz Franciszek 147
Kiecka Franciszek 134
Kiecka Jerzy 133
Kielas Paweł 87
Kiełtyka Ludwik 132
Kiempa Henryk 231
Kierdowski Augustyn 152
Kiess Otton 133
Kijakowie 255
Kijewscy 254
Kilichowski Władysław 171
Kisiel Albin 138
Kisielewski Jozef 18, 19
Kitłowski Władysław 84
Kitowski, nauczyciel 148
Klajsk Jozef 138
Klamut, nauczyciel 248
Klaudel Zbigniew 265
Klebba Florian 83
Klein Jan 155
Klein Jozef 155
Klekot Jan 99
Klembowski Franciszek 204
Klempek Adolf 133
Kleszczyński Wiktor 172
Klimaszewski Roman 251
Klimczakowie 96
Klimczewski Jan 180
Klimek Bernard 178
Klimek Jan 86
Klimek Konrad 133
Klimek Władysław 178, 258
Klimkiewicz Franciszek 233
Klimko Jozef 269
Klinkosz Franciszek 86
Klińscy 40
Kluba Edward 98
Klucz Nikodem 107
Klunder Jan 172
Kluska Edward 98
Kluska Janina 98
Kluskowie 255
Kluz Augustyn 269
Kłodziński, młynarz 254
Kłosiak Władysław 214
Kłosowski Feliks, Kęsowo 171
Kłosowski Feliks, Nowe Huminy 171
Kłys Zygmunt 204
Kmiecik Jozef 204
Knap Stanisław 267
Knast Bolesław 149
Knast Zbigniew 149
Knitter Wincenty 85
Knopik Edmund 83
Knopik Leon 83
Knosała Ryszard 138
Kobyliński Zygmunt 231
Kobyłecki Artur 231
Koch Erich 10, 13, 17, 32, 33, 36, 44, 46, 69, 76–78, 103, 121, 177, 221, 222, 225, 229, 230, 234, 235
Kocur Franciszek 142
Kocur Wawrzyniec 133
Kocur Wiktor 133
Koczerski Lucjan 136
Kokowski Bronisław 79
Kolator Bronisław 228
Kolka Paweł 87
Kołaczyński Stefan 181
Kołodziej Rudolf 133
Kołodziejczyk Leon 135
Kołodziejski Bonifacy 226, 231
Kołodziejski Roman 213
Komolka Jozef 106
Komorowski, ksiądz 87
Koncewicz Maksymilian 211
Koncza Jan 175
Konnak Konrad 80
Konopka Kazimierz 148
Kopańscy 96
Kopczyński Henryk 174
Kopeć Jozef 181
Kopel Stanisław 132
Kopel Teofi l 141
Kopenick Werner 163, 273, 274
Koperski Zygmunt 205
Kopicz Jozef 151
Kopka Karol 135
Kopke Franz 146
Koppe Tadeusz 200
Koprowiak Władysław 86
Kopyciński Walenty 231
Korczakowie 255
Kordylewska Janina 174
Kordylewski Roman 174
Korejwo Jozef 235
Kornacki Tadeusz 181
Korneccy 254
Korytowski Jozef 196
Korzeniewska Anna 172
Koselscy 255
Kosior Wacław 248
Kosko Stanisław 147
Kosmalski Władysław 215
Kosowie 254
Kossakowski Antoni 174
Kossakowski Henryk 148
Kossowski Franciszek
Kostanecki Jerzy 76
Kostanecki Ludwik 213
Kostrzewa Władysław 215
Kostrzewski Leon 214
Kostyra Karol 133
Kostyra Maria (16 l.) 133
Kostyra Maria (45 l.) 133
Koszczyński Leon 208
Kościan Halina 93
Kościelski Władysław 193
Kościński Kazimierz 231
Kotecki Kazimierz 216
Kotecki Stefan 91
Kotlarski Bronisław 197
Kowalczyk Stanisław 174, 249
Kowalczyk Stefan 213
Kowalczykowie 254
Kowalikowie 253
Kowalski Franciszek 149
Kowalski Janusz 267
Kowalski Jozef 149
Kowalski Leopold 170
Kowalski Stanisław 269
Kowalski Wawrzyniec 205
Kozak Stanisław 247
Kozal Michał 209
Kozieło Antoni 200
Koziński Zdzisław 180
Kozioł Kazimierz 214
Kozłowski Czesław 215
Kożuch Edmund 249
Kraiński Aleksander 85
Kraiński Paweł 84
Krak Jan 206
Krakowiakowie 255
Krasiński Edward 174
Krasoń Teofi l 133
Krasucki Jozef 262
Kraszewski Robert 77, 78
Kraśkiewicz Aleksander 80
Kraśnicki Juliusz 174
Krause Franciszek 86
Krause Hans 12, 227
Krause Jozef 80
Krawczyk Bernard 138
Krawczyk Jan 244
Krawczyk Leonard 174
Krążela Juliusz 262
Kreński Dominik 152
Kret Henryk 132
Krokowski Jozef 206
Kroning Władysław 162
Krol Eugeniusz C. 18
Krol Karol 174
Krolewski Arkadiusz 98
Krolikowski Antoni 170
Krolikowski Władysław 180
Kruger Friedrich 259
Krupa Piotr 181, 267
Krupa Wiktor 267
Krupowie 255
Kruszka Tadeusz 121
Krynicki Bronisław 241
Krynicki Stanisław 241
Krysiak Andrzej 228
Krysiński Tadeusz 251
Krystosik Stanisław 226
Kryształowicz Franciszek 262
Krzeczkowski Grzegorz 263
Krzemieniewski Jozef 200
Krzewiński Maksymilian 107
Krzywiński Jozef 174
Krzywosiński Franciszek 181
Krzyżanowski Antoni 248
Krzyżanowski Włodzimierz 262
Krzyżewska Maria 142
Krzyżowski Ludwik 133
Książek Stanisław 152
Kubala Roman 205
Kubalski Stanisław 244
Kubalski Tadeusz 244
Kubanek Piotr 132
Kubankowa Elżbieta 132
Kubek Jan 138
Kubica Antoni 139
Kubica Karol 132
Kubicki Roman 206
Kubicki Władysław 228
Kubiczek Henryk 138
Kubik Jan 99
Kuc Wacław 107
Kucfirowie 255
Kucharska Czesława 99
Kucharski Jozef 228, 231
Kucharski Kazimierz 180
Kucharski Stanisław 181
Kucharski Włodzimierz 267
Kuchenbecker Friedrich 10
Kucowie 253
Kuczera Emil 132
Kudziński Jozef 231
Kuhn Franciszek 214
Kuhsman Franciszek 216
Kujałowicz Aleksandra 235
Kujath Alojzy 194
Kukułka Lucjan 159
Kula Augustyn 133, 134
Kula Jan 140
Kula Piotr 133, 134
Kulas Benedykt 79
Kulas Jan 79
Kulas Władysław 213
Kulasiński Leon 230
Kulczewska Ewa 174
Kuliński Jerzy 251
Kulisz Karol 139
Kulpińscy 160
Kułakowski Antoni 174
Kuna Michał 215
Kunert Cyprian 131
Kuntz Franciszek 86
Kupka Władysław 86
Kurach Antoni 228
Kurkowski Wojciech 86
Kurowski Feliks 181
Kurowski Jan 153
Kurpaś Franciszek 134
Kurzanowski Stanisław 265
Kusek Wojciech 269
Kusiak Stanisław 215
Kusociński Janusz 263
Kuśmierczyk Antoni 233
Kuśnierkiewicz Stanisław 195
Kutermankiewicz Antoni 180
Kutta Janusz 26
Kuzaj Kazimierz 98
Kuźniar Jan 251
Kwasieborski Wojciech 263
Kwaśniewski Czesław 231
Kwaśniewski Stanisław 152
Kwaśny Władysław 214
Kwiatkowski Alfons 153
Kwiatkowski Jan 85
Kwiatkowski Stefan 262
Kwiatkowski Wacław 215, 232
Kwiatkowski Władysław 174
Kwiecień Eugeniusz 98
Kwiecień Franciszek 98
Kwiecień Maria 98
Kwiecień Tadeusz 98
Kwilecki Stanisław 211
Kwilman Stanisław 231
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:26 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Labota Stanisław 200
Labuda Gerard 19
Labus Stanisław 258
Laczkowski Franciszek 159
Laksa Jan 131
Lamanik Władysław 98
Lamek Jozef 154
Lamek Michał 154
Lamparski Bernard 170
Lamparski Edmund 170
Landmann Gerhard 91
Lange Bogdan 85
Lange Herbert 216
Langiewicz Stanisław 85
Langmann Adela 263
Langner Paweł 136
Langner Stanisława 267
Lanżanka Halina 152
Larysz Ernest 133
Larysz Teofi l 134
Lasek August 136
Lasek Augustyn 135
Laska Marceli 85
Laska Stanisław 180
Laskoś, nauczyciel 248
Laszkiewicz Jan 264
Latarski Jozef 228
Laubner Wilhelm 10
Laurentowski Roman 215
Ledochowski Stanisław 81
Lehr Helena 28
Lekaston Andrzej 135
Lelek Halina 265
Lelek Stefan 265
Lendzion Antoni 87
Lessnau Elżbieta 84
Leszczyński Kazimierz 51, 242
Leśniak Franciszek 198
Leśniewicz Wiktor 162
Leśniorowski Edmund 213
Leverkuhn Paul 49
Lew Wojciech 258
Lewandowska Stanisława 225
Lewandowski Franciszek 180
Lewandowski Jan 110
Lewandowski Jozef 213
Lewandowski Marian 110
Lewandowski Sylwester 208
Lewandowski Władysław 171
Lewicki Jozef 215
Lewicki Stanisław 134
Lewin Henryk 268
Lewin Maksymilian 264
Liczmański Alfons 87
Ligęza Tadeusz 232
Ligmanowski Jozef (20 l.) 149
Ligmanowski Jozef (60 l.) 149
Ligocki Andrzej 208
Linder Romuald 245
Linke Gerard 194
Liphardt Fritz 54
Lipina Wiktor 139
Lipiński Tadeusz 267
Lipka Alfons 149
Lipka Antoni 149
Lipko Leonard 232
Lipkowski Tadeusz 263
Lipok Antoni 142
Lipski Edward 248
Lipski Jakub 153
Lipski Jozef 153
Lis Augustyn 86
Lisewicz Jan 108
Lisicki Wacław 204
Lisiewicz Wojciech 173
Lisiewiczowie 108
Lison Czesław 162
Lisowscy 254
Lisowski Stanisław 269
Listkiewicz Franciszek 162
Listkowski Wiktor 94
Liszka Jozef 134
Litwin Leon 107
Lizniej Jadwiga 98
Lizniej Maria 98
Lobsack Wilhelm 104
Lokajczyk Oswald 130
Lolgen J. 48
Lolgen Jacob 10, 48
Longwitz, siodlarz 46
Lorek Szczepan 204
Ludwicki Stanisław 264
Ludwikowski Czesław 213
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:27 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Łabędzki Henryk 232
Łabędzki Wiktor 263
Łakomy Edward 108
Łangowski Franciszek 79
Łangowski Marian 79
Łapicki Tadeusz 263
Łapkiewicz Teodozja 173
Łączewny Tomasz 148
Łebkowski Wiktor 232
Łęgowik Antoni 99
Łęgowik Helena 99
Łękawscy 255
Łodziewski Roman 215
Łopatka Stanisław 159
Łopuszańska Halina 262
Łoziński Bernard 107
Łubocka Apolonia 150
Łubocki Franciszek 150
Łuczak Czesław 9, 64, 74, 191–193, 200,216
Łuczak Roman 204
Łuczyński Wojciech 204
Łuka Bronisław 80
Łukowski Alojzy 84
Łukowski Jozef 196
Łysarczyk Brunon 85
Łyżwa Jozef 251
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:27 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Mach Augustyn 85
Machnik Ryszard 277
Machnikowski Sylwester 190
Machola Leon 107
Macholl Waldemar 229, 230, 234, 235
Maciejewscy 163
Maciejewski Antoni 85
Maciński Marian 263
Mackiewicz Stanisław 174
Macura Franciszek 138
Macura Jozef 138
Macziulaitis Vilis
Maćkowiak Kazimiera 162
Madajczyk Czesław 9, 136, 247, 256
Madecki Ferdynand 141
Madej Czesław 204
Magiera Bogusław 181
Magnuszewski Marian 190
Magott Feliks 140
Magulski Franciszek 86
Majerowicz Tadeusz 159
Majewicz Stanisław 106
Majewski Bernard 86
Majewski Jan 107
Majka Zbigniew 269
Malanowski Wacław 173
Malczykowa Helena 174
Malecki Franciszek 269
Maleszkowie 254
Malewski Julian 44, 76
Malicki Klemens 180
Malinowski Edward 180
Malinowski Henryk 176
Malinowski Mieczysław 174
Malinowski Stanisław 228
Małachowski Franciszek 155
Małachowski Stanisław 155
Małek Robert 228
Małkiewicz Julian 232
Małysz Rudolf 132, 133
Mamoka Alojzy 134
Mankowski Jozef 152
Manowski Jan 132
Mańkowski Zygmunt 261
Marchlewski Paweł 152
Marciniak Piotr 206
Marczewski Jerzy 28
Marczewski Wiktor 215
Marek Aleksander 247
Marek Jan 247
Marek Jozef 247
Maresz Aleksander 181
Markiewiczowie 234
Markowski Mieczysław 263
Marosz Jan 140
Marosz Jozef 140
Marosz Karol 140, 141
Marszałek Konrad 134
Marszałek Maria 134
Martewicz Feliks 180
Martyna Florian 80
Martyna Ignacy 80
Martyniak Czesław 248
Maryniak Jan 215
Marzec Bogumił 245
Mastaj Jan 139
Mastalerz Kazimierz 204
Masztak Teofi l 180
Matelski Dariusz 21, 23
Materna Antoni 172
Matłaszek Kazimierz 231
Matysik Stanisław 152
Maza Jan 76, 78
Mazur Jan 134, 258
Mazur Paweł 140
Mazurkiewicz, wojt 248
Mazurowski Franciszek 154
Mądry Jan 214
Mąkowski Ignacy 207
Meger Bolesław 171
Meisinger Josef 54
Melka Paulina 85
Meloch Jan 108
Mencel Jan 163
Mendyk, inspektor celny 83
Mennzer Tomasz 134
Menszik Ferdynand 138
Męczykowski Medard 159
Mędrak Jan 247
Mężyński Stanisław 91
Mężyński Walerian 91
Miaskowski Augustyn 85
Michalak Franciszek 198
Michalak Jozef 233
Michalak, celnik 84
Michalczak Tomasz 90
Michałkiewicz Marian 216
Michałowicz Czesław 191
Michałowski Jan 176, 181
Michoń Jan 87
Miczniak Jan 131
Midor Karol 141
Mieczkowski Czesław 96
Mieczkowski Hipolit 96
Mieczkowski Ludwik 96
Miedza Jozef 132
Miedzińscy 255
Mielczarek Jozef 269
Mielczarek Wincenty 85
Mielewczyk Wiktor 107
Mieloch Stanisław 83
Mierosławscy 254
Mierzyński Jan 206
Mieszkowski Stefan 174
Mikołajczyk Czesław 80
Mikołajczyk Stefan 132
Mikulski Antoni 204
Milerski Jan 141
Milewski Alojzy 226
Milewski Jozef 205
Miller Paweł 150
Mionskowski Franciszek 86
Miotka Klemens 181
Miotkowski Stanisław 254
Mirau Stefan 87
Mirosław Jan 247
Mirosławski Tadeusz 174
Miszczak Tadeusz 106
Miszewski Alojzy 79
Miśkowscy 255
Miziołkowie 255
Młodawscy 254
Mocek Heinrich
Mock Heinrich 11, 169
Moderow, urzędnik 83
Modrzejewski Franciszek 213
Modzelewski Adolf 233
Mogocki Marek 147
Moniewski Tadeusz 248
Monowid Ludwik 159
Morawski Michał 209
Mordowski Bernard 159
Moresz Aleksander 148
Morkiewka Paweł 131
Moron Antoni 133
Moroń Ryszard 132
Moroń Wilhelm 132
Mosiński Jozef 156
Mostkowscy 96
Mostkowska Julia 96
Mostkowski Stanisław 96
Mostkowski Tadeusz 96
Moszyński Remigiusz 247, 248
Mościńska Genowefa 98
Motyka Tadeusz 269
Motylewski Franciszek 107
Motz Antoni 263
Moj Marian 135
Mroczek Wacław 235
Mroczek Zdzisław 235
Mrowiec Augustyn 131
Mrowiec Łucja 133
Mrozek Augustyn 142
Mrozowiecki Jozef 263
Mszanek Stanisław 138
Mucha Zygmunt 265
Muller Paul 10
Murach Bonifacy 80
Muras Stefan 132
Murawski Bronisław 162, 172
Murawski Jan 215
Murawski Władysław 85
Murłowski Leon 131
Musielak Stanisław 206
Muszyński Marian 267
Muszyński Stanisław 267
Muzalewski, ksiądz 87
Mysior Maria 134
Myszczyński Bolesław 262
Myszker Alfons 108
Myśliwcowie 241
Myśliwski Bolesław 253
Myśliwski Piotr 253
Mzyk Jan 132
Mzyk Karol 134
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:28 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Najserek Wojciech 85
Nałęcz Olana 148
Nałkowski Witold 85
Napierała Stanisław 142
Napierski Stefan 245
Napiorkowski Henryk 174
Natoński Włodzimierz 269
Naumann Erich 60
Nawrocki Norbert 195
Nawrocki Stanisław 8, 189
Nawrot Piotr 136
Nawrot Wilhelm 132
Nazarowscy 235
Neubauer Franciszek 180
Nicpoń Janina 98
Nicpoń Maria 98
Nicpoń Stefan 98
Niechaj Michał 248
Niedbała Stanisław 136
Niedworek Franciszek 135
Niedziałkowski Mieczysław 263
Niedźwiedzki Ryszard 267
Niemiec Jerzy 139, 147
Nierostek Jozef 139
Niestrawski Hipolit 196
Niewęgłowska Irena 266
Niewitecka Apolonia 159
Niezgoda Zygmunt 204
Niklas Wacław 149
Niklas Wanda 149
Nisiak Eugeniusz 131
Nita Bernard 134
Nittek Edward 85
Nizołkiewicz Zenon 92
Niżałowski Jerzy 262
Nocel Paweł 107
Nogalski Franciszek 170
Nogalski Stefan 106
Nowacki Oktawian 215
Nowacki Tadeusz 215
Nowaczyk Leon 85
Nowak Jan 86
Nowak Karol 84
Nowak Stanisław 148
Nowak Stanisław, Małachow 194
Nowak Władysław 194
Nowakowski Kazimierz 149
Nowakowski Marceli 244
Nowakowski Marian 232
Nowakowski Paweł 149
Nowakowski Stefan 86, 226
Nowakowski, profesor 47
Nowicki Edmund 190
Nowicki Maksymilian 206
Nowicki Władysław 92
Nowostawski Sylwester 206
Nowotarski Jan 194
Nowowiejski Julian 232, 233
Nurowski Franciszek 76, 78
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:29 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Obara Franciszek 193
Obrowski Wiktor 181
Offenberg Bohdan 245
Ogińska Helena 174
Ogrodowski Franciszek 214
Ogrzewalski Leonard 171
Okrey Artur 84
Olczykowie, Skłoby 255
Olczykowie, Stefankow 253
Olejniczak Michał 130
Olejniczak Stanisław 138
Olejniczak Wawrzyniec 106
Olejnik Antoni 159
Olewski Jan 79
Olkiewicz Brunon 156
Olszak Henryk 139
Olszewska Maria 142
Olszewski Antoni 87
Olszewski Jozef 172
Olszewski Marian 190, 248
Olszewski Mieczysław 84
Olszewski Stanisław
Olszyczka Andrzej 132
Opalowie 254
Oparty Mieczysław 197
Opielka Otton 131
Oraas Franciszek 148
Orłowscy 108, 149
Orłowscy, Janowo koło Gniewu
Orłowscy, Szprudowo 150
Orłowska, panna 120
Orłowski Stefan 232
Orszulik Alojzy 106
Orzechowski Kazimierz 86
Osiński Maksymilian 263
Osiński Wacław 76
Osiński Władysław 223
Osiński, proboszcz 44
Osmańczyk Edmund 24
Ossowski Jozef 85, 170
Ossowski Jozef, Tuchola
Ostrowski Kazimierz 85, 180
Ostrowski Stanisław 215
Ostrowski Stefan 85
Otrząsek Alojzy 131
Otrząsek Jozef 131
Owczarek Władysław 215
Owczarzy Leon 140
Owsianowski Witold 162
Owsiany Wiktor 269
Ozarzewski Stanisław 232
Ozdoba Władysław 208
Ozdowski Jozef 210, 226
Ozimek Antoni 267
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:29 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Pabiszczak Stanisław 193
Packowie 254
Paczkowski Romuald 191
Padlewski, profesor 47
Pająk Augustyn 142
Pająk Jozef 133
Pająk Paweł 133
Pająk Teodor 133
Pajor Bogusław 262
Pajzderski Nikodem 191
Pala Franciszek 130
Palenica Wanda 162
Paluch Stanisław 141
Pałkowski Bronisław 108
Panek Tadeusz 263
Papierz Alojzy 135
Papierzyński Zygmunt 232
Paradowski Jan 266
Parkieł Konrad 135
Pastwa Antoni 172
Patalong Teofi l 130
Paterek Irena 164
Paterek Łucja 164
Paterek Tadeusz 164
Paterowie 164
Paterski Tadeusz 214
Patynowski Stefan 267
Pawelec Franciszek 155
Pawelec Ignacy 155
Pawlas Władysław 141
Pawlicki Antoni 200
Pawlik Franciszek 204
Pawlikowski Marian 215
Pawłowscy 255
Pawłowski Jan 81
Pawłowski Lucjan 180
Pawłowski Stanisław 191
Paździora Antoni 138
Paździora Augustyn 139
Pączek Agnieszka 149
Pączek Jozef 149
Pączek Władysław 149
Pąkcińska Aurelia 267, 268
Pąkcińska Janina 267
Pecyna Władysław 98
Peisert Kazimierz 196
Pełczyński Stanisław 215
Pełychowski Bolesław 216
Pencherz Robert 136
Penkala Antoni 132
Perszka Stanisław 152
Perzyński Nicefor 214
Pęcherski Jozef 211
Pęcherz A. 174
Pędzioch Bolesław 174
Piasecka Jadwiga 148
Piaskowski Franciszek 269
Piastowski Antoni 85
Piątek Florian 194
Piątek Stefan 98
Piątkowie 254
Piątkowski Karol 106
Piątkowski Konrad 170
Piątkowski Stanisław 234
Pichowiak Wincenty 215
Piech Bronisław 267
Piechocki Bronisław 213
Piechota Alfred 138
Piechota Andrzej 215
Piechota Franciszek 204
Piechota Zbigniew 8, 204, 205
Piecowie 255
Piekarz Jozef 130
Pielas Łukasz 267
Pielowski Brunon 86
Pieniak Franciszek 262
Pieniężna 77
Pieniężny Seweryn 44, 77, 78
Pieprzyca Ignacy 138
Pierwocha Bolesław 251
Pietras Jan 247
Pietras Mieczysław 269
Pietrasowie 255
Pietruszyński Kazimierz 141
Pietrzycki Jan 256
Pięta Henryk 135
Pilorz Alojzy 133
Piła Wiktor 81
Piłat Jan 149
Piłat Marta 149
Pindowie, Skłoby 255
Pindowie, Stefankow 253
Piniarski Stefan 201
Piniecki Tadeusz 180
Pioch Władysław 198
Piojda Łucja 164
Pioterek Edmund 164
Pioterek Jan 164
Piotrowicz Franciszek 207
Piotrowicz, młynarz 254
Piotrowski Jozef 204
Pipke Jozef 85
Piprek Emanuel 141
Pirog Roman 267
Pisarzowski Ryszard 133
Piskorski Jerzy 159
Pistelak Paweł 131
Pisula Wojciech 269
Pisula Zofi a 269
Piszczek Czesław 213
Plath Paweł 85
Pląskowie 255
Plichta Jan 132
Pliszka Jan 133
Pluta Jozef 253
Pluta Stanisław 253
Pławecki Stanisław 132
Płoski Stanisław 260
Płoszyński Sylwester 86
Pniewski, nauczyciel 87
Poćwiartowski Franciszek 147
Podbielski Mieczysław 96
Podbielski Piotr 96
Podgoreczny Marian 87
Podgorski Wincenty 159
Podrygalski Bronisław 205
Podwojski Franciszek 163
Podwojski Jan 163
Podzimski Franciszek 139
Pohoski Jan 244, 262
Pojda Jan 134
Pojda Paweł 132
Polak Antoni 254
Polak Bogusław 25, 45, 90, 91
Polak Jan 258
Polak Marian 269
Polak Rudolf 131
Polak Walenty 254
Polakowscy 255
Policha Leopold 247, 248
Poliwka Stanisław 258
Poloczek Wiktor 138
Poławich Eugeniusz 231
Połom Ignacy 86
Pomierny Tadeusz 232
Pomirski Stanisław 176
Pomykałowie 253
Popenda Jan 136
Popiel Julian 106
Popiela Szczepan 199
Porada Tadeusz 215
Porożyński Jan 180
Porzyński Bolesław 159
Pospieszalski Karol Marian 24, 26
Poszowski Władysław 232
Pośpieszalski Jan 251
Potocki Karol 265
Potworowski Edward 196
Potysz Franciszek 142
Połchłopek Jeremiasz 141
Prasot Alojzy 132
Praus Wilhelm 130
Prauziński Leon 191
Pres Adolf 208
Primke Wiktor 215
Prosinowski Mikołaj 215
Prożyński Jan
Pruchniak Jozef 247
Prusowie 255
Prymark Jan 136
Prymus Jozef 141
Prystor Aleksander 245
Prytek Jozef 277
Przemieniecki Jan 181
Przemieniecki Kazimierz 176
Przemsza-Zieliński J. 128
Przetakiewicz Zygmunt 174
Przewrocki, nauczyciel 153
Przybyła Hubert 171
Przybyła Jozef 140
Przybysz Roman 198
Przychodzień Piotr 106
Przysłup Jan 232
Przytułowie 255
Przywara Jerzy 132
Pszczyński Edmund 159
Pucek Jozef 266
Pupel Jan 178
Puszkarewicz Marian 269
Pyka Stefan 132
Pytko Tomasz 269
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:30 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Raband Alojzy 135
Raband Antoni 135
Rąbca Franciszek 86
Rabin Jerzy 141
Rac Hans 107
Rac Hecht 107
Racki Aleksander 86
Racki Czesław 156
Radbalski Jan 112
Radek Piotr 135
Radwański Jan 250
Radziwończyk Kazimierz 9, 249, 259
Rajscy 255
Rak Janina 99
Rasch Otto 12, 13, 59, 121, 225, 227, 231, 235
Raszczyk Zenon 98
Raszeja Maksymilian 155
Raszkowski Jozef 106
Rataj Maciej 244, 262
Ratka Rufi n 132
Ratka Wiktor 132
Ratka Wojciech 132
Ratz Michał 148
Rau Eugeniusz 262
Rauchurt Antoni 106
Reczek Rudolf 138
Redliński Brunon 266
Regel Jozef 181
Rehan Stanisław 262
Rejman Alojzy 178
Rela Teodor 131
Reński Stanisław 174
Rewesiak Janina 244
Rezler Irena 267
Reżniczek Stanisław 266
Richardt Heinrich 11
Richardt Wilhelm 169
Riess Stanisław 180
Roder Franz 60, 71, 100, 122, 144, 160, 178, 278
Rogaczewski Franciszek 85, 155
Rogaczewski Kazimierz 86
Rogaczewski Władysław 155
Rogalski Jan 172
Rogoś Wojciech 148
Rogowski Jan 85
Rogulska Wanda 249
Rogulski Jozef 249
Roj Henryk 277
Rolnik Maksymilian 135
Rolski Michał 92
Romanowski Jozef 174
Romanowski Witold 263
Rościszewski Jozef 233
Rosiak Ludwik 107
Rosina R. 98
Rosochowicz, inżynier 87
Rożek Antoni 170
Rożkiewicz Wilhelm 258
Rozwadowski Zygmunt 175
Rożycki Jan 175
Rożycki Stefan 76
Ruchalski Jan 85
Rudowski Henryk 263
Rudziński Jan 135
Rudziński Janusz 267
Rudziński Otton 210
Rumianek Bolesław 174
Rumianowski Jan 174
Rundstedt Gerd von 56
Runowski Alfons 84
Rutkiewicz Franciszek 40
Rutkowiak Wojciech 148
Rutkowski Wacław 232
Rutkowski Władysław 248
Rutz Cyryl 79
Rybak Jozef 204
Rybarczyk Stanisław 200
Ryczek Jozef 79
Ryczek Ludwik 79
Ryszka Jan, Tarnowskie Gory 135
Ryszka Jan, Tychy 133
Rzadki Antoni 194
Rzepka Franciszek 134
Rzepka Jozef 86
Rzepka Paweł 132
Rzepliński Jozef 106
Rzeszotko Aleksander 130
Rzyman Jozef 141
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:32 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Sadkowski Czesław 264
Sadowscy 255
Sadowski Franciszek 135
Sagan Franciszek 131
Saganowski Stanisław 170
Sajna Zygmunt 263
Sakowski Jozef 228
Saksa Piotr 131
Salinger Zygmunt 262
Salonek Władysław 172
Sałata Teodozja 249
Sałędowski Władysław 96
Samborski Jozef 181
Samolewski Stefan 196, 197
Samoń Wincenty 265
Samoszuk Piotr 108
Samp Mikołaj 178
Sandmanowie 107
Sarski Jan 134
Schafer Emanuel 127
Schlegel Horst 13
Schmelzer Kazimierz 190
Schmidt, członek PZZ 107
Schodni Piotr 250
Schoen Stanisław 216
Schreiber Leon 86
Schubert Gunther 26
Schubert Otto 107
Schulz Harry
Schutt Jakub 85
Sekuła Konstanty 130
Sekutowicz Bolesław 248
Semszerowa Helena 174
Seniuk Jan 214
Serafi n Stanisław 256
Serwański Edward 8, 26, 121, 192, 199
Siarkiewicz Jan 206
Siarkowski Stanisław 269
Sidor Karol 258
Sieczko Stanisław 215
Sieg Michał 80
Siekarzanka Helena 175
Siemiątkowski Leon 232
Siemion Leszek 248
Sienkiewicz Wacław 106
Sienkiewiczowie 96
Sieradzki Jan 253
Sieradzki Michał 200, 253
Sierakowski Kazimierz 265
Sierakowski Maksymilian 115
Sierant Władysław 152
Siewiński Ludwik 232
Sikora Jan 132, 140
Sikora Teodor 232
Sikorowie 255
Sikorski Ignacy 86
Simon Kazimierz 148
Sitko Alojzy 132
Skarżyński Wacław 263
Skąpski Antoni 214
Skibiński Jan 208
Skoczykłoda Jozef 132
Skorupa Filip 253
Skorupa Grzegorz 253
Skorupa Jan 253
Skowrońska Stanisława 93
Skorewicz Ludomir 262
Skorzyński Jozef 44, 73
Skręty Tomasz 200
Skrzypek Stefan 232
Skupczyk Stanisław 134
Sładek Stanisław 131
Słomiak Jan 136
Słomka Henryk 135
Słoniowie 253
Słoniowski Modest 205
Słowiński Jozef 267
Smagłowa Helena 208
Smoczyński Edmund 81
Smolak, student 248
Smolarek Maria 235
Smorowski Eryk 198
Smreczyńska Monika 150
Smul Jan 208
Snopkiewiczowie 255
Sobczak Jan 155
Sobczak Stanisław 155
Sobczak Stefan 180
Sobczakowie 255
Sobecki Czesław 162
Sobecki Marian 148
Sobiecha Władysław 207
Sobierajczyk Alfons 80
Sobieszczyk Stefan 215
Sobisz Antoni 172
Sobkowiak Stefan 201
Sobolewski Stanisław 263
Sochaccy 253
Sodkiewicz Jozef 138
Sodkowa Stefania 164
Soja Piotr 135
Sojecki Konrad 85
Sokołowscy 253
Soliński Mieczysław 159
Solnica Roman 98
Sołhaj Marian 207
Sołtysik Kazimierz 87
Sołtysik Wilhelm 134
Sommer Wilhelm 10
Sorgatz Werner 11, 168, 169
Sosiński Leon 108
Sosnowscy 254
Sowa Jan 130
Sowiński Edmund 198
Splettwesen Jan 171
Sporny Franciszek 213
Spotowski Edward 138
Sprus Edward 131
Sprus Wojciech 131
Sroczyńska Zofi a 174
Sroczyński Jan 198
Stachowiak Maksymilian 198
Stachorski Leon 263
Stachurowie 254
Stalmach Stanisław 215
Stamm Roman 152
Staniczek Jozef 133
Staniczek Leopold 141
Staniewicz R.W. 26
Staniewski Witold 194
Stanisławski Stefan 204
Staniszewski Telesfor 213
Stankiewicz Kazimierz 210
Stankiewicz Tomasz 263
Stankowiak Walenty 135
Staruszkiewicz Mieczysław 139
Starzyński Stefan 245–247, 262
Staszewski Alfons 132
Stawowy Andrzej 206
Stawowy Ludwik 133
Stążewski Jozef 262
Stecki Tadeusz 231
Steczko Andrzej 172
Stelmach Stanisław 232
Stempor Jan 134
Stępień Tadeusz 250, 268
Stobnicki Seweryn 210, 226
Stoja Jozef 133
Stokosa Jozef 136
Stoltmann Alojzy 152
Stopikowski Jan 87
Stotko Jozef 196
Strasny Bronisław 141
Streckenbach Bruno 53, 56, 127, 259, 260
Strok Artur 130
Struchlik Edmund 135
Strynkiewicz Bronisław 231
Strzałkowski Bolesław 231
Strzecha Stanisław 252
Strzelecki Jan 134
Strzelecki Jozef 86
Strzempkowski Aureli 84
Strzoda Franciszek 132
Strzyżycki Stefan 207
Studziński Jan 131, 132
Sturny Antoni 188
Stypa Jan 80
Stypa Teodor 80
Styp-Rekowski Alfons 79
Styp-Rekowski Edmund 79
Styp-Rekowski Jan 76, 78
Sucharczuk Arnold 262
Suchecki Brunon 81
Suchoń Paweł 132
Sukiennik Jozef, ojciec 178
Sukiennik Jozef, syn 178
Sukiennik Szczepan 178
Sulmiński 40
Sumiński Mariusz 196
Swadźba Jan 133, 134
Swadźba Oswald 133
Swędowi 255
Swinarski Jozef 228
Swoszowski Franciszek 211
Sykułowie 255
Symoni Wiktor 174
Szala Stanisław 197
Szansa Jan 108
Szarak Stanisław 84
Szarkowski Sylwester 171
Szatkowski Kuba 267
Szczecińska Helena 84
Szczeciński Paweł 84
Szczepanek Paweł 133
Szczepaniec Paweł 132
Szczepanowski, rybak 250
Szczepańczyk Jozef 253
Szczepańczyk Walenty 253
Szczepańska Genowefa 251
Szczepański Ignacy 148
Szczeponic Paweł 131
Szczerkowski Jozef 205
Szcześniak Aniela 174
Szcześniakowie 254
Szczupak Ryszard 258
Szczurek Jerzy 140
Szczypiński Jan 172
Szefer Andrzej 21, 127, 128
Szeja Jerzy 138
Szemszerowa Helena
Szencel Ryszard 133
Szerzysko Paweł 130
Szewczyk Jan 267
Szewczyk Teodor 135
Szewczykiewicz Jan 232
Szewczykiewicz Walenty 232
Szindler Jozef 132
Szklorz, ojciec i syn 136
Szkodziński Aleksander 87
Szlagowski Stanisław 206
Szlufi kowie 255
Szmelter Franciszek 87
Szmigielski Ignacy 135
Szmurawski Edmund 110
Sznapek Alojzy 138
Sznasa Jan 108
Szotkowski, urzędnik 248
Szpilczyński Wacław 83, 84
Sztwiertnia Jan 140
Szuba Jan 140
Szukalski, ksiądz 180
Szulc Feliks 149
Szulc Genowefa 149
Szulc Jan 108
Szulc Joachim 136
Szulc Jozef 85
Szulc Ludwik 214
Szulc Łukasz 152
Szultka Zygmunt 79
Szumiec Marian 249
Szumocki Bernard 81
Szuścik Jan 140
Szutta Bernard 107
Szwaracki Leon 171
Szweda Bolesław 106
Szweda Rufi n 141
Szwejkowski Wacław 228
Szwerin Alfred 245
Szwojdziński Roman 189
Szychowska Zofi a 172
Szydłowski Jan 233
Szyjkowski Jozef 181
Szykała Jozef 131
Szyłkiewicz Wiktor 159
Szymanowski Stanisław 269
Szymańska Anna 94
Szymańska Janina 94
Szymańska Regina 94
Szymański Antoni 180
Szymański Brunon 180
Szymański Maksymilian 175
Szymański Stanisław 171
Szymon Tomasz 133
Szymura Franciszek 131
Szymura Hubert 277
Szymura Jan 84
Szynklewski Jozef 193
Szyszka Teodor 130
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:33 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Ścibiszowie 254
Ściegienni 254
Śledziński, ksiądz 234
Ślędak Karol 241
Ślędak Marian 241
Ślędak Władysław 241
Śliwiński Jan 265
Śliwiński Juliusz 181
Śliwiński Sylwester 91
Ślosorz Maria 134
Śmiechowski Walenty 232
Świątczak Wiktor 215
Świderski Tadeusz 232
Świech Antoni 256
Świech Karol 256
Świerczewski Mieczysław 267
Świerczowie 255
Świerczyński Jan 266
Świerczyński Wincenty, Piekary Śląskie 136
Świerczyński Wincenty, Strzybnica 136
Świerkot Alojzy 134
Świerzy Ludwik 134
Święccy 255
Święcicki Mieczysław 210
Świtalski Marceli 174
Świtała Roża 142
Świtkiewicz Leon 181
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:33 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Tabaczkiewicz Wacław 231
Taczała Andrzej 213
Tadzik Jan 208
Talaśka Maksymilian 161
Tański Aleksander 96
Taraszkiewicz Witold 106
Tebinka Adolf 208
Teichert Brunon 269
Tena Jan 155
Tena Jozef 155
Teshmer Piotr 86
Tetzlaff Bernard 85
Tezała, nauczyciel 76
Thomas Henryk 85
Thomas Jozef 80
Thomas Paweł 80
Tkaczowie, dzieci 99
Tkaczyk Czesław 99
Tkaczyk Krystyna 99
Tkocz Jan 132
Tłok Piotr 195
Tłuchowski Stanisław 232
Tocha Jozef 152
Tomalowie 254
Tomanek Rudolf 139
Tomaszewski Edward 265
Tomaszewski Jozef 198, 216
Tomaszewski Tadeusz 208
Tomczak Alojzy 134
Tomczak Jozef 214
Tramecourt Jerzy de 247
Triba Alfons 85
Troger Rudolf 60
Trojanowski Ludwik 231
Trybała Stanisław 269
Trzaskoma, ksiądz 48
Trzebiatowski Leon 85
Tudziarz Paweł 133
Turek Jozef 215
Turlak Anastazy 156
Turzyński Franciszek 154
Turzyński Wiktor 154
Tutaj Roman 132
Tutaj Zygmunt 131
Twardanic Augustyn 135
Tyblewski Romuald 213
Tykarski Jan 174
Tymieniecki Janusz 176
Tymieniecki Wojciech 176
Tyrańczyk Marian 268
Tyrchowski Wacław 262
Tysarczyk Bruno 84
Tyszkowie 96
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:34 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Uck Jozef 132
Ufnol Bolesław 231
Uniszewski Marek 267
Uniszewski Władysław 267
Urban Bronisław 110
Urban Tadeusz 269
Urbańczyk Stanisław 214
Urbański Jozef 268
Urbański Witold 268
Urlanowski Edward 228
Urzyński Zdzisław 269


Vogel Thomas 67
Vollard-Bockelberg Alfred von 60
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:36 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Wachowski Jozef 180
Wachowski Tomasz 196, 197
Wacowski Wojciech 180
Wagner Karol 213
Wagner Leon 152
Waiseler Wojciech 132
Wajzer Jan 262
Walaszczyk Stanisław 99
Walczak Edward 159
Wlaźliński Kazimierz 195
Wlekliński Kazimierz 208
Włoch Alojzy 85
Włoczka Franciszek 131
Włodarczyk Leon 44, 77, 78
Włodarz Eugenia 241
Wnuk Bolesław 265
Wojak Adam 149
Wojanowski, nauczyciel 87
Wojciechowicz Borys 106
Wojciechowska Eugenia 174
Wojciechowski Edmund 215
Wojciechowski Jan 208
Wojciechowski Jozef 198
Wojciechowski Jozef, Ostrow Wielkopolski 206
Wojciechowski Marian 26
Wojciechowski Tadeusz 215
Wojcieszkowie 255
Wojciszewski Tadeusz 216
Wojczyński Władysław 148
Wojdanowiczowie 255
Wojewodzki Wacław 205
Wojnar Erwin 140
Wojnar Franciszek 139
Wojnar Wilhelm 138
Wojnowska Władysława 174
Wojtalewicz Leon 106
Wojtaszewski Edmund 131
Wojtaszewski, nauczyciel 87
Wojtczak Ignacy 215
Wojtyka Jan 133
Wojtysiak Władysław 216
Wolak Antoni 215
Wolek Bernard 201
Wolf Jozef 159
Woliński Piotr 232
Wollenberg Kurt 11, 169
Wolniewicz Teofi l 194
Wolny Franciszek 196
Wolny Paweł 130
Wołłowicz, urzędnik 83
Wołoszczuk Feliks 204
Woluk Antoni
Woyrsch Udo von 59, 127
Woźniak Bolesław 181
Woźniak Stefan 181
Woźniczka Stanisław 135
Woźny Aleksander 25
Wojcik Janusz 263
Wojcik Władysław 141
Wojkiewicz Stanisław 181
Wojcikowie 253
Wojtowicz Sebastian 85
Wrobel Maria 134
Wrobel Marta 134
Wroblewski Adam 263
Wroblewski Jan 108
Wroblewski Zbigniew 263
Wroblowie 255
Wrona Emanuel 134
Wrona Tadeusz 250
Wroniszewski Stanisław 267
Wrzesiński Jozef 214
Wrzesiński Wojciech 28
Wrzeszcz Stanisław 80
Wrzoł Ludwik 141
Wunsche Jozef 214
Wybraniec Wojciech 269
Wyciało Ludwik 131
Wydra Stanisław 193
Wydra Władysław 198
Wygacz Konstanty 131
Wyganowski Edmund 207
Wygocki Anastazy 149
Wygocki Tadeusz 149
Wygocki Władysław 149
Wyleżałek Jan 136
Wypijewski Julian 181
Wysiecki Leon 79
Wysilewski Ignacy 84
Wysocki Antoni
Wysocki Antoni 171
Wysocki Władysław 149
Wyszyński Adam 135
Wyzga Piotr 269
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:37 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Zachorski Stanisław 148
Zagdanowie 255
Zahorska Elżbieta 241
Zakrzewscy 96
Zakrzewski Jan 156
Zalewski Adam 233
Zalewski Jan 84, 231
Zalewski Tadeusz 147, 148
Zalewski, urzędnik 83
Zapałowski Tadeusz 107
Zarachowicz Stanisław 96
Zarembowicz Władysław 78
Zasowscy 255
Zawadowski Zbigniew 83
Zawadzki, aptekarz 248
Zawisza Franciszek 134
Zawodziński Roman 215
Zborowski Henryk 190
Zbrogowie 254
Zdrojewski Stanisław 215
Zdziechowie, Skłoby 255
Zdziechowie, Stefankow 253
Zelek Julian 172
Ziegert Dionizy 107
Zieliński Alfred 206
Zieliński Juliusz 181
Zieliński Lucjan 215
Zieliński Stefan 263
Zielke Werner 85
Zielonka Jan 135
Ziemkiewicz Henryk 181
Ziemniewicz Kazimierz 181
Zientara Malewska Maria 76
Zientek Jozef 138
Zimny Jan 85
Zimny Walter 132
Ziołkowski Bernard 161
Ziołkowski Tadeusz 86
Zmełty Adolf 140
Znaniecki Leon 181
Zuber Feliks 263
Zuske, ksiądz 76
Zwierzyńska Jozefa 159
Zwiorek Jan 130
Zwiorek Karol 130
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:37 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Żak Aniela 262
Żak Stefan 263
Żakowicz Czesław 267
Żebrowski Jozef 244
Żebrowski Mieczysław 244
Żebrowski Tadeusz 244
Żelaznik Jozef 138
Żelazny Anzelm 180
Żochowski Roman 264
Żołnowski Władysław 181
Żuławska Helena 152
Żurawski Alfons 78
Żurek Franciszek 132
Żurek Mieczysław 156
Żychliński Zbigniew 171
Żydek Ryszard 138
Żywicki Klemens 107
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:39 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
strony 334-354 (332-352)

Indeks Geograficzny.

Adamow 254, 271
Albertow 98, 126
Aleksandrow Kujawski 209
Andrychow 136
Anglia 100
Anielin 164, 253
Annopol 195
Antoniew 215
Apolonka 260, 272
Arnswalde 188
Augustowska Puszcza 234
Auschwitz oboz 141, 258, 261, 262, 265, 268
Austria 73
Baalberge koło Bernburga 246
Bagienica 171
Bagno 274
Bakałarzewo 234
Balczewo las 208
Balin 94, 125
Baranowo 228
Barłożno 150
Bartlewo 165
Bartoszewice 93, 125
Bartoszewo 175
Bartoszyce 38
Bartuły 232
Baydritten oboz 227
Bayerische Motorwerke, oboz 246
Bądkowo 232, 234
Bądkow, koło Zgierza 93, 125
Bąkowo 96, 125
Beidritten oboz 176, 227
Beleń 95
Bełchatow 186
Bereza Kartuska 26
Berlin 25, 28, 29, 31, 34, 40, 44, 45, 52, 75, 78–81, 85, 88, 169, 224, 229, 246
Bernburg 246
Berżnik jezioro 234
Berżniki 234
Będzieszyn 206
Będzin 98, 119, 124, 126, 142
Biadki 275
Biała 181, 234
Biała rz. 124
Biała Podlaska 57, 238, 249, 264, 271
Białkowo 231
Białochowo 150, 172, 185
Białośliwie 92, 163, 164, 184
Białostocczyzna 123
Białystok 55, 276
Bielawy 91
Bielice 96
Bielsk 182
Bielsk koło Płocka 232
bielski powiat 138
Bielsko-Biała 58, 136–139
Bielszowice 277
Bieńkowka 165
Bieruń Stary 277
Bieżyn 198
Biłgoraj 57, 238
Birkenek 185
Blizanow 213, 214
Blizinko 173
Blizno 173
Błaszki 215
Błonie 96, 97, 126
Bnin 164
Bobowo 149, 274
Bobrek 140
Bobrowiec 154
Bobrowniki 103, 175, 176, 180, 181
Bocheń 96, 125
Bochnia 58, 256
Bochum 29, 31
Bodzanow 234
Boguniewo 115
Bojanice 91
Boleszyn 215
Bolszewo 181
Brda 158
Bronisław 224
Borek Wielkopolski 196
Boroszewo 149
Borowo 154, 198, 201
Borowy Młyn 152
Borowko 166
Bory Tucholskie 11
Borzechowo 81, 149, 150
Borzęciczki 214
Boże Pole 153
Brachowice 96
Bralin 214, 276
Brąchnowo 163
Brda 158
Brodnia 214
Brodnica 54, 61, 109, 111, 144, 145, 171, 173–175, 180, 185, 274
Brodnica Gorna 107
brodnicki powiat 173, 175
Bronikowice 96
Bronisławie 232
Brudzewo 214, 215
Brusy 152, 153, 182
Brwileńskie lasy 236
Brwilno 234
Brzeg 214
Brzesko 58
Brzeszczki 162
Brześć Kujawski 217
Brzezinka las 175
Brzeziny 114
Brzeziny Śląskie 139, 142
brzeziński powiat 202
Brzeźnica Książęca 248
Brzeźno 41, 83, 152, 176
Brzoza 162
Brzozowice 135, 277
Brzozowo 162, 165
Buchenwald oboz 78, 267
Buczek Wielki 80
Buczkowice 143
Budy 175
Budziszewko 115
Budzyń 114, 200, 218
Bugaj 276
Bujny Książęce 204
Bukowiec, koło Wągrowca 211, 220
Bukowiec, Zaolzie 138
Bukowiny 154
Bukownica 93
Bulkowo 234
Buntowo 80
Busko 57, 238
Buszkowo 161, 184
bydgoska rejencja 144, 145, 157, 183
bydgoski powiat 160
Bysewo 107
Bysław 170, 171
Bystra 143
Bystrzyca 141
Bytom 31, 34, 58, 78, 128, 138
bytomski powiat, okręg 28, 30
bytowski powiat, ziemia 31, 79, 81
Bytow 76, 79, 81
Bytyńskie Jezioro 199
Bytyński Las 199, 218
Bzura rz. 62
Babimojskie 19, 28, 29
Bydgoszcz 12, 22, 23, 25–27, 46, 48, 53, 55, 61, 62, 71, 73, 81, 100, 102, 103, 110, 144, 145, 157–160, 162, 163, 178–184, 273, 274
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Ostatnio edytowano 08 cze 2018, 06:19 przez bugakg, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:40 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Cekow 206
Celestynow 241, 271
Celiny 142, 143
Chabrowo 91
Chalin 103, 176
Chechło 95, 125
Chełm 57, 140, 248
Chełm Lubelski 264
Chełmińskie Pojezierze 109, 111
Chełmno 144, 145, 165, 166, 184, 214
Chełmno nad Nerem 74, 276
Chełmża 162, 163, 181
Chlebowo 176
Chludowo 216
Chmielno 107
Chobanin 93
Chocz 215, 276
chodzieski powiat 116
Chodzież 95, 186, 200, 218
Chojnice 55, 79, 114, 144, 145, 152, 182, 183
Chojnowski las 243
Chorzele 123, 224, 228
Chorzow 58, 128, 135, 139, 277
Chrapoń 174
Chromowola 95
Chropaczow 135
Chrostowo 174
Chrośna 160, 274
Chrustowo 200
Chrzanow 136, 277
Chudek lasy 226, 227, 237
Chwałęcice 24
Chwałkowo 196
Chyrzysk Wielki 216
Ciachcin 234
Ciągaczki 96
Ciążyń 115
Ciche 175
Cichowo 232
ciechanowski powiat, rejencja 113, 221, 222, 226, 228, 229, 231, 238
Ciechanow 54, 89, 111, 112, 122, 123, 221–224, 226, 228, 231, 236, 237
Ciechocinek 95, 209
Ciechomice 231
Cielętniki 99
Ciemniewko 231
Cieszyn 136, 138–141
cieszyński powiat 140
Cieślin 208
Ciołkowo 231
Czadca 138
Czajcze 164
Czarna 138
Czarna Hańcza 234
Czarne 174, 176, 180
Czarnin 150
Czarnkowizna 235
Czarnkow 115, 186, 199, 200
Czarnolas 45
Czarnowo 162
Czarny Las 149, 150, 153
Czarża 165
Czastary 276
Czcinka 96, 125
Czechosłowacja 73, 141
Czechowice Dziedzice 138, 139
Czechy 91
Czekaj 94, 125
Czeladź 143
Czempiń 193, 198, 200, 201, 214
Czeremno 176, 210, 223
Czernikowo 176, 181
Czersk 152
Czerwionka 141
Czerwona Wieś 201
Czerwonka 112, 236
Częstochowa 10, 57, 58, 98–100, 118, 126, 129, 238, 250, 252, 266, 267, 272
Czuchow 141
Czyste Małe 166
Czyste Wielkie 166
Czyżewo 174
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:40 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Dachau oboz 78, 79, 80, 137, 139, 181, 209, 213, 215, 246, 261
Dalki 211, 220
Damasławek 95, 115
Daniszewo 234
Dąbie 276
Dąbrowa Gornicza 135, 142
Dąbrowa, Zolzie 141
Dąbrowka 108, 150, 155, 170, 191
Dąbrowka Krolewska 172
Dąbrowka Mała 141, 143
Dąbrowka Wielka 138
Deksznie 235
Dembińskie lasy 201, 219
Dębica 58, 95
Dębienko lasy 192, 218
Dębionek 164
Dębno 92
Dębogorza 148
Dębowiec 31
Dęby Szlacheckie 216
Długa Szlachecka 96, 126
Długa Wieś 213
Długosiodło 112
Dmaczow 254
Dobieżyn 276
Dobre 174
Dobrogoszcz 155
Dobrzejewice 176, 180
Dobrzykow 276
Dobrzyń nad Wisłą 144, 145, 174, 176, 180
Dolina Igielska 152, 182, 183
Dolsk 194
Domatowo 147, 275
Dominikowice 93, 125
Dopiewie 191
Dopiewiec lasy 218
Dopiewo 191
Dorposz Szlachecki 165, 166, 184
Drachowo 211
Dragacz 182
Drawsko Pomorskie 55
Drążdżewo 236
Drelow, gmina 249
Drewniaczek 154
Drobin 232
Drzonowo 165
Drzycim 182
Duczymin 232
Dulsk 174
Dusocin 172
Działdowo m. 12, 54, 77, 103, 122, 221, 222, 224, 228–231, 233–236
Działdowo, oboz 227–231, 233, 235
działdowski powiat 229
Działoszyce 238
Działoszyn 98, 186
Działyń 176, 181
Dziedzice 232
Dzierżenin 276
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:41 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Egiertowo 155, 275
Elbląg 229
Europa 17, 273
Fabianki 103, 176, 181
Famułki 97
Faustynowo 223
Firoga 107
Flossenburg oboz 80
Fordon „Dolina Śmierci” 102, 158, 159, 160, 184
Frankfurt nad Odrą 60
Frąca 149
Frysztat, Zaolzie 139, 140, 141
Futoma 258


Gać 275
Gaj 116, 194
Gałaczewy 277
Gałki 253
Gałkowo 174
Gardawice 277
Garwolin 55, 238
Gąbin 95, 97, 126, 210, 219, 221, 223, 236, 276
Gąbin las 223, 236
Gąsawy 200
Gąsiorki 149, 182
Gąsocin 236
Gdańsk 18, 20, 36–43, 47, 53, 60, 61, 63, 72, 82, 83–85, 87, 103–106, 144, 145, 147, 148, 167, 262, 274
Gdańsk Zaspa 86, 182
gdańska rejencja 144, 145, 148, 152, 156, 182
gdański powiat 84
Gdańsk–Prusy Zachodnie 10, 41, 71, 144, 145, 182, 186, 216, 274
Gdańsk–Wolne Miasto 13, 14, 19, 36, 39, 42, 43, 61, 68, 75, 82, 85, 86, 104, 109, 144, 148, 168
Gdynia 18, 61, 62, 87, 103–106, 108, 146, 147, 156, 181, 182
Gdynia Grabowek 106
Gdynia Obłuże 156, 180, 183
Generalne Gubernatorstwo 7, 8, 11, 13, 53, 69, 84, 103, 177, 238, 239, 259, 261, 270, 277
Genewa 29
Gębarzewo 211
Gębice 92
Giby 221
Gieżyn 232
Glewo 176, 180
Glinki 120
Glinnik Las 272
Glinojeck 226, 236
Gliszcz 154, 163
Gliśnica 214
Gliwice 58, 59, 127, 130
gliwicki powiat, okręg 28, 30
Głomsk 79, 80
Głowina 176, 181
Głubczyn 34
Głuche 149
Głuche jezioro 153
Gniazdowo 95, 125
Gniew 149–151
Gniewkowo 208, 219
Gniewkowo las 208, 219
Gniezno 25, 89, 90, 91, 94, 95, 125, 186, 211, 213, 216, 217, 220, 275
Gniezno Dziekanka 216, 217
gnieźnieński powiat 211
Godziszewo 150
Golasowice 140, 277
Gole 196
Goleszowa, Zaolzie 141
Goliszew 215
Golonki las 223
Golub-Dobrzyń 144
Gołańcz 211
Gołymin 236
Gonice 201
Goręczyno 107, 154, 155, 183, 275
Gorzewo 115
Gorzow Śląski 58, 118
Gorzuchowo 91, 213
Gostkow 95, 125, 162, 163
Gostomie 155
Gostycyn 170, 171
Gostynin 186, 210, 216, 219, 226
Gostynin las 219
Gostyń 95, 116, 125, 186, 196, 218
Gostyń Śląski 98, 134, 143,
gostyński powiat 196
Gościejewo 115
Gowidlino 107, 154
Gojsk 174, 232
Gora 232, 234
Gora Kalwaria 263
Gorka Klasztorna 164, 184
Gorna Lutnia, Zaolzie 141
Gory Wysokie 252, 271
Grabarka 249
Grabarka las 249, 271
Grabieniec 215
Grabina 210, 219
Grabowiec koło Kościerzyny 108, 153, 155, 183, 216
Grabowiec koło Pułtuska 223
Grabownia 138
Grabowo 150, 154, 201, 214
Grabow nad Prosną 93, 125
Grabowek 153, 274
Grajewo 111
Graniczna Wieś 72
Gręblin 150
Grodzeń 176
Grodziec 211
Grodzisk Mazowiecki 55
Grodzisk Wielkopolski 201
Gronowo 149, 150
Gross-Mischen oboz 176, 227
Gross-Rosen oboz 261
Grodek, Zaolzie 138
Grojec 55, 97, 126, 238
Grubno 178
Gruchowo 95
Grudusk 231
Grudziądz 45, 47, 53, 54, 61, 73, 109, 122, 144, 145, 171, 172, 180, 181, 185, 275
grudziądzki powiat 181
Grupa 167, 184
Gryźliby 177
Grzanka las 236
Grzegorz 162
Grzybno 194
Grzymiszew 215
Grzywna 162
gumbińska rejencja 221
Guźnia 96
Gzin 166
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:42 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Hajduki 128, 136
Halle 103
Hałcnow 138
Hamburg 11, 18, 56
Hel 147
Helenow 276
Henrykow 97, 126
Hohenbruch oboz 77, 78, 84, 176, 227
Hohenstein oboz 228, 229
Hrubieszow 57
Hucisko 254, 271
Huta 176
Hutki 99


Iława 23, 144, 145
Iłowo 97, 126, 276
Iłża 252, 268
Iłżeckie Lasy 250
Imielin 98, 133, 138, 143
Imielnica 234
Inowrocław 13, 53, 54, 55, 60, 95, 125, 180, 186, 208, 209, 219
inowrocławska rejencja 186, 207, 211, 219
Iwanowice 206
Iwiec 171
Iwno 194
Izbica Kujawska 276
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:43 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Jabłonkowo 140, 142
Jabłonna 244
Jabłonowo 175
Jabłowo 150
Jachcice 110, 183
Janikowo 38, 208
Janin 153, 154
Jankowice 134, 143, 173
Jankowo Dolne 94, 125
Janowice 276
Janowo koło Działdowa
Janowo koło Gniewu 149
Janowo koło Przasnysza 228
Janowo koło Świedziebni 174
janowski powiat 265
Janow Lubelski 224, 264, 265
Jarczewo 175, 176, 181
Jarocin 117, 186, 276
Jarosław 59, 238, 255, 258
Jaroszewy 91, 103, 154
Jaroszowice 134
Jaryszewo 199, 219
Jarząbkowo 213
Jasieniec Iłżecki 250
Jasło 59, 258, 259, 272
Jastrowo 47, 200
Jastrzębie Gorne 103, 141, 176, 180, 182, 184
Jastrzębie Zdroj 277
Jaśkowice 277
Jaworowko 91
Jaworze Dolne 139
Jaźwiska 150
Jelenia Gora koło Opatowa 254
Jeleńcz 171
Jelitowo 213
Jelonek 250
Jerka 201
Jeziorki Klasztorne 163
Jeziorsko 215
Jeżowo 149
Jędrzejow 57
Jozefi nki 163
Jozefow koło Iłowa 276
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:44 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Kabacki las 242, 243, 271
Kaczki
Kaczory gmina 200
Kadzidło 226
Kajetanowice 99, 126
Kaletnik 235
Kalina 213
Kalinowa 215
kaliska rejencja 186, 202, 219
kaliski powiat 213
Kaliskie lasy 107, 154, 183
Kalisz 46, 47, 56, 60, 61, 92, 93, 116, 117, 125, 205–207, 212, 213, 215, 219, 276
Kaliszkowice 93
Kałdowo 39, 84
Kałki 223
Kamela 107, 154
Kamienica 46
Kamieniec 201
Kamień 215
Kamień Krajeński 111, 168
Kamierowskie Piece 153
Kamionka 149, 150, 162, 200, 248
Kamionki Duże 162
Kampinoska Puszcza 242, 271
Karczew 97, 126, 201
Karlikowo 147
Karniewo 112
Karnkowo 175, 176, 180
Karnkowskie Lasy 175, 185
Karolin 200
Karpno jezioro 154
kartuski powiat 81, 107, 148
Kartuzy 72, 81, 106, 107, 121, 144, 145, 147, 154, 155, 183, 275
Karwia 174
Karwina, Zaolzie 141
Karwiński Okręg Przemysłowy 140
Karwowo 231
Karzec 196
Kasparus 154
Kaszuby 19, 28, 29, 31, 35
Katowice 18, 22, 24, 25, 46, 53, 58, 59, 66, 119, 127, 128, 130, 131, 136, 139, 142, 143, 277
Katowice Ligota 139
Katowice Załęże 130, 143
katowicka rejencja 136, 137, 139, 238, 276
Kazimierz Biskupi 276
Kąkolewnica 266
Kąpino 147
Kąty 200, 201
kępiński powiat 213
Kępno 47, 56, 94, 113, 186, 276
Kęsowo 171
Kętrzyn 176
Kielce 57, 58, 251, 252, 268, 271
Kielecczyzna 124
kieleckie wojewodztwo 21, 136
Kiełpin 154, 166, 171
Kiełpiny 174, 215
Kierwałd 150
Kijewo Krolewskie 166
Kiki 215
Kikoł 175, 176, 180
Kisiny 228
Kiszewko 214
Kiszewy 215
Kiszkowo 213
Klamry 165, 166, 184
Klaniny 149
Kleczew 211
Klembow 241, 263
Kleszczewo 154, 201
Kleszczyna 79
Klimkowizna 95
Klimontow 135
Kliny 47
Klonowie 152
Klony 194
Klonowo 170, 215
kluczborski okręg 28
Klukowo 107, 154, 275
Kłączno 79, 81
Kłecko 25, 90, 91, 95, 125, 211, 213
Kłodawa 62, 166
Knurow 139, 277
Kosztowo, parafi a 102
Koziegłowy, gmina 98
Kozielice 134
Kobyle 149, 155
Kobylec 212
Kobylica 213
Kobylin 275
Kobylnicki las 199, 219, 275
Kobylniki 198, 232, 275
Kocborowo 151, 152
Kochanowka 216, 217
Kochłowice 135
Kock 51, 247, 271
Kokorzyn 193
Kokoszkowy 107, 108
Kokoszkowy las 108, 149, 183
Kolno 54, 111, 123
Kolonia Kawa 216
kolski powiat 210
Koluszki 250
Koło 61, 186, 210, 211, 276
Komornicka Gora 229
Komornicki las 229, 235, 236
Komorniki 228
Konary 208
Konarzewo 96
Koneck 95, 125
konecki powiat 268
Konin 186, 210, 211, 220, 276
koniński powiat 210
Konstantynow 116
Konstantynow Łodzki 204
Końska, Zaolzie 138, 139
Końskie 57, 119, 252, 254, 255, 271
Kopaszewo 198
Kopaszyn 91, 92
Kopydłowo 91
Korne 155
Koronowo 55, 111, 161, 184
Korzeniowo 216
Kossewo 215
Kostrzyn 47
Kostrzyń 194, 195, 218
Koszalin
Kosztowo 102
Kościan 117, 186, 188, 190, 193, 198, 200, 201, 216–218
Kościan las 218
kościański powiat 213
Kościelec 95, 125, 206
kościerski powiat 109
Kościerzyna 61, 72, 81, 106, 109, 144, 145,
154, 155, 183, 275
Koteż 108, 149
Kotusz 198
Kowale Pańskie 215
Kowalewo Pomorskie 10, 178, 180
Kownaty 276
Kowno 9
Koziegłowy, gmina 98
kozielski okręg 28
Kozienice 238, 268
Koziepole 115
Koźlanki
Koźle 93, 125, 199, 212
Koźmice Wielkie 124
Koźminek 213
Kornik 194, 197, 214, 218
Kraczki 164
Kraczow 248
Krajenka 80
Krajna 19, 111
Kraj Warty 10, 186, 187, 192, 202, 212, 216–218, 221, 229, 275, 276
krakowski dystrykt 54, 59, 238, 255, 268, 269
krakowski powiat 256
krakowskie wojewodztwo, ziemia 25, 119, 136, 143
Krakow 29, 53, 58, 59, 66, 119, 124, 128, 255–259, 261, 269, 271
Kramsk 276
Krasiniec 224, 226, 228, 231
Krasne 224–226
Krasnopol 221
Krasnosielec 112, 231
Kraszki 163
Kraśnice 201
Krąg 171
Krerowo 195
Krobia 196, 218
Kroczymiech 136, 277
Krojanty 152
Krosno 59
Krośniewice 62
Krotoszyn 60, 89, 116, 186, 275
Krowie Łąki 154
Krolewiec 13, 77, 78, 103, 121, 176, 224, 227–229, 235
Krolewiec koło Końskich 254, 268, 271
Krolewska Huta 142
Krolow Las 150
Kruszki 164
Kruszyna 99, 126
Krwony 214
Kryry 136, 277
Krywałd 138
Krzemieniewo 201
Krzepice 99, 126
Krzesławice Fort 256, 257, 269
Krzesławice las 271
Krzna rz. 238
Krzywe 234
Krzywiń 201
Krzywogoniec 171
Krzyżanowo koło Śremu 116, 194
Książ Wielkopolski 194, 218
Książki 178
Książęce Gory 47, 103
Księże Gory 172, 185
Księże Młyny 215
Księżpole 96
Kuczyna 196
Kujawy 109, 185, 186, 217, 221, 227, 235, 257
Kurki 224, 228
Kurzabiela las 182
Kuszewo 211
Kutno 54, 114, 186, 210, 212
kutnowski powiat 202, 212
Kwidzyn 31, 54, 76
kwidzyńska rejencja 144, 145, 171, 185
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:44 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Lalkowy 149
Laski 243
Laski Szlacheckie 96, 125
Laskowo 115, 200, 218
Lasowicki las 135, 143
Ląd nad Wartą 209
Legionowo 244
Lelice 224, 232
Lembarg 175
Lesko 258, 272
Leszczyna 250
leszczyński powiat 196, 201
Leszno 24, 54, 57, 60, 113, 116, 117, 186, 193, 195–198, 201, 214, 218
Leszno koło Sochaczewa 97, 126
Leśna Jania 154
Leśniewo 147, 172
Leżajsk 59, 258, 272
Leżno 275
Lędziny 133
Libiąż 136, 277
Ligota 214
Ligotka Kameralna, Zaolzie 139
Likiec 174
Liniewo 153
Linowiec 149
Linowo 274
Lińsk 171
Lipa 115
Lipia Gora 149
Lipiny 24
Lipniki 236
Lipno 102, 111, 144, 145, 171, 175, 176, 180, 181, 185, 255
lipnowski powiat 102, 103, 175–177
Lipowa 142
Lipowica 223
Lipsko 124
Lipusz 153, 154, 183, 275
Lisewo 85, 166
Lisewo Kościelne 208
Lisie Kąty 172
Litwa 123
Litwosławie 176, 180
Lniska 154
Lubań 181
lubartowski powiat 248
Lubartow 247, 248, 264, 271
Lubawa 54, 122, 177, 180, 185
lubelski dystrykt 54, 57, 58, 238, 247, 249, 264, 266
lubelskie wojewodztwo 21
Lubelszczyzna 266
Lubichowo 149, 150
Lubicz 162
Lubienica 223
Lubiewice 170
Lubiewo 170, 171
Lubin 175
Lublin 53, 57, 58, 247, 248, 261, 264–266, 271
Lubliniec 58, 66, 118, 119, 127, 129, 136, 138, 139
lubliniecki powiat 140, 142
Lubola 215
Lubosz 201
Lubowidz 231
Lubzina 269, 272
Lucim 182
Lućmierskie lasy 205, 217, 219
Ludomy 115
Ludwigsburg
Lulkowo 163, 183
Luszkowko las 167
Lutnia Dolna, Zaolzie 142
Lutomiersk 204
Luzino 147, 275
Lwow 133
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:45 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Łaba rz. 19, 246
Łachyta 176
Łagiewnicki las 204, 219
Łagiewniki 94, 125, 204
Łagiewniki Śląskie 128, 142
łańcucki powiat 257
Łańcut 59, 257, 258
Łasice 97
Łasin 172, 173, 185
Łask 186, 204
Łaziska Dolne, Gorne, Średnie 98, 131–133, 143
Łazy 139, 141
Łąck 210, 221, 225, 227
Łąck Lasy 237
Łąg 234
Łąki 41, 96, 140
Łąkie 79
Łebno 146
Łęczna 266
Łęczyca 95, 96, 114, 126, 186
łęczycki powiat 202
Łęg 147
Łęka 136
Łęka Wielka 201, 277
Łętowo 234
Łobżenica 163, 164, 184, 273
Łomża 54, 111, 112
Łopatki 95, 178, 185
Łopienno 91, 212
Łopiszewo 115, 218
Łosice 241
łowicki powiat 96
Łowicz 26, 27, 55, 95, 96, 125, 238
łodzki okręg, rejencja 8, 186, 202, 203, 219
łodzki powiat 202
łodzkie wojewodztwo, ziemia 21, 25, 186, 217, 221
Łodź 10, 24, 46, 52, 53, 57, 60, 62, 114, 117, 122, 186, 202–205, 207, 216, 217, 275
Łubianka 163
Łubowo 213
Łukomie 174
Łukowe 231
Łukowo koło Ciechanowa 89
Łukow 238
Łukow Gorny, Zaolzie 140
Łuszczanow 231
Łuże 243
Łyskowo 171
Łyśniewo 154

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:46 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Maciejowice 128
Majki Małe 224
makowski powiat 226
Makow Mazowiecki 54, 111, 112, 123, 221, 236
Malankowo 166
Malanow 214
Malbork 40
Malenin 275
Malina 34, 201
Malina rz. 96, 125
Malinie las 219
Malinowski las 235
Maliszewo 175, 176
Mała Klonia 170
Mała Słońca 149
Mała Wełna rz. 91, 125
Małachowi
Małachow 194, 254, 271
Małe Czyste 166
Małe Gacno 171
Małe Walichnowy 150
Małoszyna 116, 207
Małusy Wielkie 99
Mały Gaj 200
Mannheim 11
Margonin 200
Mariampol 9
Marklowice 142
Markowice Dolne, Zaolzie 141
Marszałki 93
Marynowy 39
Masty, Zaolzie 138
Mauthausen-Gusen oboz 137, 140, 180, 213, 214, 231, 261
Mazowsze 95, 111, 186, 217, 221–225, 227, 228, 235, 236, 276
Mazury 18, 19, 28–31, 75–77, 110
Mączniki 93, 211, 220
Mąkoszyc 181
Mechlin 253, 271
Mechowo 148
Mełno lasy 274
Mestwinowo las 154, 183
Męcikał 152
Męczenno 231
Mędzisko las 199
Miasteczko Krajeńskie 181
Michałkowice 128
Miechow 59, 238
Miedzyn 158
Mielec 238
Mieleszyn 91, 275
Mielno 94, 275
Mierzeszyn 155
Mieścin 182
Mieścisko 91, 95, 211
Międzisko 219
Międzychod 45, 186, 200
Międzylesie 95, 115, 207
Międzyrzec 19, 238
Międzyrzeckie 19
Międzyrzecze 140
Mikołajki 177
Mikołow 119, 128, 131, 132, 138, 143, 277
Mikorzyn 214
Mikuszowice Krakowskie 139
Mikuszowice Śląskie 139, 142
Miłaczew 214
Miłobądz 150
Miłosław 275, 276
Miłosna 96
Minikowo 141, 170, 171
Mińsk Mazowiecki 55
Mirkowice 212
Miszewo 234
Miszewo Strzałkowskie 230
Mleczkowo 250, 271
Mleczkow
Mleczna 143
Mława 54, 111, 112, 123, 221, 224, 228, 230, 231, 236
Młock 223, 224, 228
Mnichow 91
Mniszek 166, 182, 184
Modliborzyce 265
Modlin, Twierdza 51, 97, 227
Modliszewko 215
Mogielnica 238
mogileński powiat 92, 182, 213
Mogilno 91, 92, 125, 213
Mokre 172
Monachium 10
Moniaki 265
Morgowina 166
morski powiat 107, 146, 147
Morzeszczyn 150
Morzewo 200, 218
Morzyce 181
Mosina 192, 194, 218
Mosty 142, 148
Mościska 142, 150
Mrocza 163
Mrozowo 164
Mrzezino 180
Mszczonow 95, 96, 126
Muły 234
Muranow 200
Murowana Goślina 115, 194, 218, 275
Murucin 180
Murzynowo Kościelne 195
Mysłakowko 180
Mysłowice 98, 136, 142, 277
Mysłow 98, 126
Myszki 91
Myślakowek 176
myślenicki powiat 256
Myśliborzyce 231

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:46 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Nacpolsk 225
Nadarzyn 97, 126
Nadroż 174
Najmowo 274
Nakło nad Notecią 160, 163, 164, 184
Narew rz. 226, 227, 237
Nasielsk 111, 123, 228
Natalia 215
Nawra 177, 181
Nekla 194
Ner 210, 219
Neubrandenburg 189
Neuengamme oboz 76
niborski powiat 31
Nidzica 54
Niebo 254, 271
Nieborowice 136, 277
Niechanowo 213
Niedzborz 224, 228, 231
Nielęgowo
Nielub 178, 185
Niemcy patrz Rzesza Niemiecka
Niemczyn 211
Niemieczkowo 199
Niemysłow 214
Niepart 196
Nierada 99, 126
Niesłuchowo 232
Niestabin 116, 194
Niestępowo 107, 154
Nieszawa 144, 180
Nieszawka Mała 162
Nietążkowo 193
Niewolno 92, 125
Nieżywięć 175
Nisko 59, 257
Niszczewice 208
Nochowo 116
Nogat 173
Noskowo 213
Noteć rz. 116, 163, 184
Nowa Cerkiew 149
Nowa Karczma 153
Nowa Korona 153
Nowa Wieś 94, 155, 172, 174, 175
Nowa Wieś Chełmińska 166
Nowe 111, 167
Nowe Huminy 171
Nowe Krąplewice 166
Nowe Miasto Lubawskie 54, 144, 145, 171, 177, 185, 274
Nowiny 249, 271
nowotomyski powiat 23
Nowy Bogumin, Zaolzie 141
Nowy Bytom 140
Nowy Dwor Gdański 84
Nowy Port 72, 85
Nowy Sącz 58, 59, 257
Nowy Tomyśl 186
Nowy Tomyśl powiat 199
Nowy Więc 153, 155, 183
Nowy Wiśnicz 256
Nysa Łużycka rz. 28

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:47 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Obersalzberg 50
Oblas 250
Obora 95, 125, 275
obornicki powiat 199
Oborniki Wielkopolskie 186
Oborow 176, 180
Obory 174, 177
Obrowo 170
Obryte 224, 228
Obrzycko 199, 219, 275
Ocypel 149
Odolanow 206, 214
Odolion las 209, 219
Ogorzeliny 152
Ogrodzieniec 135, 136, 277
Ogrodzona 140
Ogrojec 136, 277
Ojrzeń 231
Okalewo 174
Okalewskie lasy 81
Okocim 45
Okoniny 171
Okręglik las 205, 219
Olbrachcie 140
Olek leśnictwo 162
Olkusz 136, 142, 143, 277
Olsza 92, 116
Olszaki 238
Olsztyn 31, 34, 35, 44, 48, 54, 76–78, 228, 267
Olsztyn pod Częstochową 272
olsztyńska rejencja 221
olsztyński powiat 76
Olszynka las 115, 218
Omulew 226
Opalenie 149, 150
Opatow 251, 254, 268
Opoczno 119, 252, 255
Opole 56, 58, 127, 137
opolska rejencja, okręg 28, 30, 136, 137
Oranienburg oboz 137, 180
Orchowo 92
Orle 153
Orło 95, 125
Orłowa, Zaolzie 140, 141
Orłowo 84
Ornontowice 138
Orzechow 24
Orzesze 128, 131, 132, 136, 138, 143, 277
Orzysz 55
Osie 182
Osieczna 198
Osiek 154, 174, 180
Osielsko 160
Osława Dąbrowa 79
Osowo 147, 149
Osowka 176, 180
Osowko 149
ostrołęcki powiat 96, 226, 227
Ostrołęka 95, 112, 123, 125, 221, 224, 227, 230, 237
Ostrowiec Świętokrzyski 57, 238, 251, 268
Ostrowo koło Śremu 116
Ostrow Kaliski 93
Ostrow Mazowiecka 54, 95, 111, 112, 125, 238
Ostrow Tumski 190
Ostrow Wielkopolski 57, 61, 113, 117, 186, 205, 206, 213, 214
Ostrzeszow 56, 93, 113, 125, 186
Ostrzyce 155
Ościsłowo las 226, 227, 236, 237
Ośnica 232
Ośniszczewko 208
Otorowo 160, 184, 193, 200, 218
Owczarki 172
Owieczki 115, 211
Owińska 216, 217
Ozorkow 94
Ożarowice 142

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:48 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Pabianice 95, 125, 203, 204
Pacyna 231
Paczyna 34
Padniewko 92
Pajęczno 186
Palędzie 191
Palmiry 242–246, 262–264, 271
Pałuki 224, 228
Panewnicki las 130, 143
Paradyż 31
Parchowo 107
Parda 34
Park Miejski leśniczowka 172, 185
Parma 96, 125
Parowa Piaskownia 166
Parzymiechy 98, 126
Pasternik las 131, 143
Paterek 163, 164, 184
Pawłowka 236
Pączewo 153, 154
Pelplin 149, 155, 156, 183, 275
Pęczniew 214
Pędzewo 163
Piasek koło Pszczyny 136, 277
Piaski koło Częstochowy 99
Piastoszyn 169, 170
Piaszno 81
Piaśnica patrz Piaśnickie lasy
Piaśnickie lasy 85, 87, 103, 106, 107, 146–148, 152, 182, 183
Piątek 95, 96
Piątkowo 212
Piece 149
Piekary 215
Piekary Śląskie 136, 138, 277
Piekło koło Gdańska 40, 41
Piekło koło Końskich 254, 271
Pierwoszyno 148
Pietwołd, Zaolzie 140, 141
Pilica 136, 277
Pilichowi 234
Pilskie 28, 29
pilski powiat, rejencja 28, 29, 79
Piła 40, 79, 80
Piłka 193
Pińczata las 210, 219
Pińczow 238
Pińczyce 99, 126
Pińczyn 149, 153
Pionki 268
Piotrkow Trybunalski 57, 58, 118, 238, 249–252, 261, 266, 267, 272
Piotrowice 142, 143, 201
Piotrowo 115
Piwnice 178
Pleszew 114, 117, 201, 219
Pławno 99, 126
Płock 221, 223–225, 230, 232, 233, 236, 237
płocki powiat 225, 229, 230
Płomiany 176
Płonczyn 176, 180
Płoniawy 112
Płonne 174
Płońsk 54, 111, 221, 224
płoński powiat 225
Płotowo 78, 81
Płutowo 165, 166, 184
Pniewita 166
Pniewo koło Pułtuska 96, 125
Pniewy 193, 200
Poborka Wielka 164
Pobyłkowo 223
Pociecha 242
Poddębice 94, 95, 125, 186
Podjazy 155
Podlasie 111
Podlesie Kościelne 95, 130, 254
Podolszyce 232
Podkarpacie 119
Podzamcze 93
Pogranicze 28–31, 35, 75, 78
Pogrzebień 138
Pogwizdow 258
Polesie 208
Polichno 164, 184
Polichowek 232
Polska 7–9, 12, 14, 16, 17, 19–26, 28, 30–35, 37, 41, 43–45, 47–54, 62–68, 71, 73–75, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 97, 99–101, 105, 113, 120, 122, 123, 124, 127, 129, 144, 149, 151, 158, 188–190, 192, 210, 217, 233, 238, 259, 273, 274, 277, 278
Polska Wieś 91
Połajewo 200
Połęczyno 154, 275
Połczyn 107
Pomieczyno 107
pomorskie wojewodztwo 20
Pomorze 8, 18, 21, 22, 81, 97, 104, 144, 145, 150, 161, 169, 178, 182, 221, 229, 275
Pomorze Gdańskie, Nadwiślańskie 17, 61,
104, 109, 120, 144, 178
Pomorze Zachodnie 18, 54, 55, 69
Poniatowa 247, 271
Poniec 198
Popowo 200
Popowko 200
Popowo Kościelny 201
Potok 128
Potrzanowo 115
Potworow 214
Powiśle 28, 29, 30, 31, 75–77
Poznań 13, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 47, 53, 54, 57, 60, 63, 89, 91, 113, 114, 116, 117, 122, 186–194, 203, 213, 214, 216, 218, 275
poznańska rejencja 186, 192, 200, 216, 218
poznańskie wojewodztwo 25
Połwiesek 174
Połwiesek Mały 174
Praszka 57
Pręgowo 41
Prosna 93, 125, 200
Prosna rz. 125
Prochnowo 211
Prudziszki las 235, 237
Pruszkow 55, 244
Pruszcz Gdański 37
Prusy 43, 144, 227
Prusy Wschodnie 10, 17, 18, 20, 29, 33, 35, 36, 39, 47, 54, 63, 84, 108, 123, 176, 177, 221, 225, 229, 230, 236
Prusy Zachodnie 60, 70, 101, 104
Przasnysz 54, 111, 112, 122, 123, 221, 222, 224, 228, 232, 237
Przęczno 162, 204
Przegalina 84
Przegorzały las Glinik 257, 269
przemyski powiat 258
Przemyśl 59, 238, 255, 258
Przewodowo 111
Przeworsk 59, 238, 257
przeworski powiat 257
Przewoz 79
Przęsławice 173
Przyborowo 199
Przybranowo 95
Przybroda 91
Przygoniska 206
Przyrowa 171, 223
Przysiek 162, 211
Przysiek 162
Przysiersk 166
Przysucha 255, 271
Przysucha powiat 253, 254
Przywitowo 174
Psary 181, 206
Pszczyna 131, 134, 136, 139, 143, 277
Puc 155
Puck 24, 146, 147, 275
Pudrowo 154
Puławy 264
Pułtusk 54, 111, 112, 123, 125, 221, 223, 224, 237, 276
pułtuski powiat 96, 223, 238
Puńsk 221

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:48 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Rabacino 81
Rachowo 231
Raciąski Młyn 170
Raciąż 170, 171
raciborski okręg 28
Raciborz 31, 34, 58
Racławice 206
Radlin 138, 142
Radogoszcz oboz 203–205
Radom 53, 57, 58, 118, 124, 250–253, 261, 271
Radomice 175
Radomickie lasy 175, 185
radomski dystrykt 54, 57, 58, 238, 249, 250, 252, 266, 268
Radomsko 57, 58, 118, 238, 252, 266, 267
radomszczański powiat 252
Radonin 174
Radwanki 200
Radyczyny 214
Radymno 59
Radzanowo 224, 234
Radzicz 164
Radziejewo 186
Radziejow 149, 186
Radzim 111, 168, 169, 170, 184
Radziwie 234
Radzymin 55, 241, 270
Radzyń Chełmiński 173, 185
Radzyń Podlaski 57
Rajsk 213
Ravensbruck oboz 77, 214, 261, 267
Rawa Mazowiecka 95, 96, 126, 238, 266
Rawicz 57, 117, 186, 214
Rąbczyn 211
Reda 180
Reginim 224, 228
Rejowice 208
Rekownica 153, 155
Rembertow 245
Repty Śląskie 136, 277
Republika Weimarska 28
Retki 96, 125
Robaczyn 201
Rodzynek 174
Rogalinem 214
Rogowo 174
Rogozińskie jezioro 115, 218
Rogoźno 172
Rogoźno Wielkopolskie 31, 95, 115, 214, 218
Rogowko 162
Rojewo 208
Rokicie 234
Rokitki 150
Ropczyce 269, 272
Rososzyca 206, 217
Roszkowo 91
Rozogi 123
Rozwadow 238
Rozwarzyn 164
Rownopole 200
Rożan 112
Roże 174
Rożnowo 166
Rubcowo 234
Ruda 169, 174
Ruda Pabianicka 203
Ruda Śląska 24, 277
Rudau II oboz 103, 176, 227, 229
Rudna –80, 164
Rudnica 212
Rudniki Duże 174
Rudno 150
Rudzianko 248
Rudzki Most 11, 169, 170, 185
Rumanki 223
Rury Jezuickie 265, 271
Rusinowo 175, 185
Russow 215
Rybieniec 91, 165
Rybnik 24, 58, 136, 138, 139, 141
Ryczywoł 115, 200
Rydułtowy 138, 141
Rydwan jezioro 96, 125
Rydzyna 24, 201, 219
Rygol 234, 235
Rynkowka 150
Rypin 81, 109, 111, 144, 145, 171, 173–175, 185, 255
rypiński powiat 173, 177
Rywałd 173
Rzepiczna 171
Rzesza Niemiecka 7, 8, 13–38, 42–44, 46, 49, 50, 52, 53, 64–69, 73–75, 78, 81–84, 88, 101, 105, 123, 124, 136–138, 144, 150, 152, 158, 186–189, 192, 203, 207, 212, 221, 227, 232, 233, 236, 238, 259–261, 273, 274, 276–278
Rzeszowszczyzna 257
Rzeszow 58, 59, 238, 255, 257–269, 272
Rzeżęcin 150
Rzęgnowo 211
Rzuchowskie lasy 210, 219

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:49 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Sachsenhausen oboz 76, 77, 79, 80, 137, 244, 246, 256, 261, 265, 267, 268
Sadki 164, 184
Sadkowski Młyn 164
Sadłowo 234
Samociążek 161
Samostrzel 181
San rz. 123, 238, 258
sandomierski powiat 251
Sandomierz 238, 251, 252, 271
Sanniki 195
Sanok 59, 238, 258
Sarbinowo 211
Sarnia Gora 171
Sarnowo 166
Sejny 221, 234, 235, 237
Serock 54, 111, 112, 226, 237
Sewerynow, Wąski Las 236
Sędzin 181
Sękocin las 243
sępoleński powiat 168
Sępolno Krajeńskie 111, 144, 145, 168, 184
Sianowo 154
Siecień 234
Sieczychy 238
Siedlce 54, 55, 89, 111, 238
Sieklowka las 259, 272
Siekowo 201
Siemianowice Śląskie 135, 142
Sieradz 96, 186, 207, 219
Sierpc 174, 228, 230
Sierpc, las Troska 174, 221, 224, 228, 230, 236
sierpecki powiat 230
Siewierz 98, 136, 143
Sikorz 234
Siwiałka 150
Skarbki 215
Skarszewski las 153, 183
Skarszewy 103, 108, 152–155, 181, 183, 274
Skarszewy las Bączek 274
Skarżysko Kamienna 251, 267, 268
Skarżysko las Brzask 251, 268, 271
Skęczniew 215
Skępe 163, 174–176, 180
Skic 81
Skierniewice 55, 57, 95, 97, 126, 238
Skłobiński Las 255
Skłoby 254, 271
Skłudzewo 162
Skotniki 267
Skorcz 108, 150, 153, 183
Skrwilno 173, 174, 185
Skrzetusz 115
Skrzydłowo 153
Skudzawy 174
Słaboszewo 92
Sławki 154
Sławkowo 124, 180
Sławno 95, 125
Słodkowo 215
Słońsk 208
Słowianowo 81
Słupca 186
Słupia 234
Słupnica 173
Słupno 233, 234
Słupski Młyn 181
Służew 95
Smaszew 215
Smętowo Graniczne 108
Sobieńczyce 147
Sobiesęki 2065
Sobowo 234
Sochaczew 95, 97, 126, 238
Soczewka 231
Sodowka 93, 125
Sokolniki Małe 200
Sokołow koło Płocka 174, 223
Sokołow Podlaski 55, 238
Solec Kujawski 160, 161, 183, 274
Somonino 107, 154, 155, 183, 275
Sońsk 236
Sopot 37, 87
Sosnowiec 59, 98, 119, 135, 139, 142, 143
Sowinki las 192, 218
Spławie 214
Stadnicka Wola 254, 271
Stanica 34
Stanisławowo 207
Staniszewo 107
Stara Kiszewa 14, 155
Stara Ruda 173, 185
Stara Święta 79
Starachowice 57, 58, 251
Stare Bojanowo 24
Stare Obrzyska 201
Stare Polaszki 153
Starogard Gdański 7, 61, 72, 79, 81, 106, 108, 120, 144, 145, 148–151, 153, 156, 166, 183, 274
starogardzki powiat 81, 120, 148–151
Starogrod 166
Staroźreby 231, 234
Stary Bukowiec 153
Starzyno 146, 148, 181
Stawiszyn 213
Stąporkow 253, 271
Stefankow 253, 254
Stefanow 250
Stefanowka 97, 126
Stępowo 174
Stęszew 192, 201, 217
Stężyca 154
Stobno 170, 171
Stonawa, Zaolzie 141
Straszewy 180
Stronno 160
Strupczewo 232
Strzelce 200
Strzelczyki 116, 218
strzelecki powiat 30
Strzelnica 164
Strzelno 182
Strzemeszno 210, 223
Strzeżewo 91
Strzybnica 136
Strzygi 174
Studzieniec 136, 277
Studźce 200
Subkowy 150
Sucha Gorna, Zaolzie 138, 141
Sulejow 252, 266
Sulejowek 95, 96, 126
Sulęczyno 107
Sulmin 154
Sumina 24, 176, 181
suwalski powiat 221, 234, 276
Suwalszczyzna 123, 235
Suwałki 221, 222, 229, 234, 235, 237
Sypniewo 112
Szadow Księży 116
Szadow Pański 207
Szałas Stary 254, 271
Szamocin 116, 200
szamotulski powiat 199
Szamotuły 60, 116, 117, 186, 193, 199, 200, 218, 276
Szatarpy 153
Szczecin 18, 79
Szczekocin 238
Szczepanowo 92
Szczodrowo 153
Szczuczki 271
Szczuczyn 54, 111
Szczuki 247
Szczygłowice 277
Szczytno 35, 77
Szelejewo 196
Szelkow 231
Szembruk 173
Szersza 124
Szlezwik 28
Szpęgawa 150, 182
Szpęgawsk patrz Szpęgawskie lasy
Szpęgawskie lasy 81, 108, 120, 148–152, 156, 182, 183
Szprudowo 150
sztumski powiat 36
Sztutowo 40, 72, 79, 84, 85, 87, 162
Szubin 45, 186
Szumiąca 170
Szwedzkie Gory 243
Szydłowiec 208, 271
szydłowiecki powiat 253
Szymankowo 40, 84, 183
Szymbark 107

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:50 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Śladow 95, 97, 126
Śląsk Cieszyński 129, 136, 138
Śląsk Gorny 14, 17–22, 25, 26, 28–30, 32, 35, 56, 58, 59, 66, 75, 78, 98, 119, 123, 127–129, 132, 133, 136, 137, 139, 142, 143, 221, 276
Śląsk Opolski 19, 30, 33, 35, 78
Śląsk patrz Śląsk Gorny
śląska rejencja 138
śląskie wojewodztwo 119
Śliwice 171, 181
Śmigiel 193, 198, 200, 201,216, 219
Śniaty 201
Śrem 116, 186, 194, 195, 197, 200, 213, 218
Środa Wielkopolska 60, 116, 117, 186, 195,
216, 218
Świątkowizna 176, 181
Świątniki Wielkie 91
Świecie nad Wisłą 10, 144, 145, 151, 166, 167, 180, 184
świecki powiat 167
Świedziebnia 174
Świercze 111
Świerczynek 181
Świerkowiec 92
Święcice 231
Święcień 232
Święta Anna 99, 126
Święte 173
Świętochłowice 128, 135, 140, 143
Świętokrzyskie lasy 252
Święty Krzyż 252
Świniary 91
Świnice 214

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:50 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Tapiau 76
Tarnawa Dolna 258, 272
Tarnobrzeg 238
tarnogorski powiat 138
Tarnogrod 238
Tarnowa 215
Tarnowskie Gory 31, 58, 118, 119, 127, 135, 136, 139, 142, 143, 277
Tarnow 46, 58, 59, 66, 115, 257, 261, 268
Tczew 39, 62, 84, 85, 106, 109, 144, 145, 150, 156, 157, 182, 183, 275
tczewski powiat 148, 149, 182
Terespol 57
Tłukawy 115
Tomaszow 57
Tomaszow Lubelski 51, 238
Tomaszow Mazowiecki 57, 119, 238, 250, 251, 266, 267
Tomczyce 211
Tomisławie 181
Toruń 18, 22, 46, 61, 81, 84, 109, 111, 144, 145, 161–163, 175, 180, 181, 184, 255
Toruń las Barbarka 161, 162, 184
toruński powiat 161
Torzeniec 93, 125
Trąbin 174
Troszyn 228
Trutnowo 171, 176, 180
Tryszczyn 158, 159, 184
Trzebciny 171
Trzebcz Krolewski 166
Trzemeszno 91, 92, 125
Trzyniec 138
Tuchlino 154
Tuchola 46, 61, 111, 144, 145, 168, 169, 170, 171, 185
tucholski powiat 168
Tucznawa 135
turecki powiat 212, 213, 215
Turek 61, 116, 186, 207, 215, 219
Turza Wielka 224
Turzno 162
Tychy 98, 119, 131–134, 143, 277
Tylża 77
Tymawa 150
Tyszewo 95
Tyszki 96, 125

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:51 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Ugoszcz 79
Ujście 200
Ułanowo 91
Uniejow 94, 125, 213–215
Unieszewo 76
Unisław 165, 166
Urbanowice 138
Urzędow 265
Ustronie 140
Wabcz 166
Wadowice 136, 257
Walentynow 216
Warmia 19, 28–31, 35, 75–77, 110
Warszawa 11, 25, 46, 51–55, 87–89, 97, 117, 126, 133, 161, 202, 222, 240–247, 252, 259, 261–264, 270, 271, 276
Warszawa Anin 241
Warszawa Okęcie 241
Warszawa Praga 241
Warszawa Targowek 241
Warszawa Wawer 241, 270
warszawski dystrykt 54, 55, 238, 240
warszawskie wojewodztwo 21
Warszowice 136
Warta 94, 199, 216, 217
Watorowo 166
wąbrzeski powiat 177, 178
Wąbrzeźno 171, 174, 177, 178, 185
Wągrowiec 91, 92, 94, 116, 120, 186, 211, 216, 220
Wąpielsk 174, 181
Wąsewo 238
Wąsosz 254
Wdzydze 152
Wejherowo 72, 105–108, 144–148, 181, 183, 275
Wersk 79
Wesoła 138
Westerplatte 37, 75, 85
Westfalia Nadrenia 28–30, 33, 75, 80, 81
Węgiersk 176
Węgry 258
Węgrzynowo 224, 226
Wiardunki 115
Wiatrowiec 216
Wichowo 176, 181
Widlice 150
Widnawa, Zaolzie 141
Widzow 99, 126
Wiedeń 58, 127
Wiel 79
Wielgie 175
Wielichowo 198
Wieliczka 124
Wieliszewo 244

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:51 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Zacharzyn 116, 200, 218
Zadromin 95
Zaduszniki 103, 176
Zagłębie Dąbrowskie 129
Zagnańsk 254, 271
Zagorow 210, 219
Zagroba 234
Zajączek las 153, 183
Zajączkowo 162
Zajezierze 176
Zakopane 58, 59
Zakrocz 174
Zakroczym 95, 97, 126, 228, 244
Zakrzewo 76, 78
Zalesie 231
Zalew Kuroński 77
Załęska Hałda 136, 277
Zameczek 250
Zamość 51, 57, 264, 265
Zaniemyśl 195
Zaolzie 138
Zapustek 95
Zarzecze las 130, 131, 143
Zatory 223
Zawada 136, 277
Zawady 45, 115
Zawiercie 136, 137, 277
Zawiść 132
Zawodzie 266
Zbiczno 175, 185
Zblewo 149, 150
Zbojno 174
Zbrudzewo 200, 219
Zbyszewice 212
Zduńska Wola 57, 207, 219
Zdziechowa 91, 125
Zebrzydowice 140
Zelgo 162
Zelgoszcz 150
Zelow 204
Zgierz 93, 94, 96, 125, 204, 205
Zgoń 132
Zielin 196
Zieliniec 213
Zielnowo 173
Zieluń 231
Zimin 195
Zimnowoda 98, 196
Złotoria 162
złotowska ziemia 76
złotowski powiat 31, 79
Złotowskie 28, 29
Złotow 31, 34, 76, 79
Złoty Potok 135
Zmiotki 215
Zrębice 99, 126
ZSRR 9, 53, 123
Zwoleń 231
Zytowice 204

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 04:52 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Żabinko 194
Żabno 194
Żalno 170, 171
Żałe 174
Żelazna 232
Żelechow 238
Żelistrzewo 148
Żmijewo 175
Żnin 121, 186, 208
Żołdowo 160
Żory 136, 277
Żołkow 199
Żuki 214
Żukowo 107, 154, 275
Żuławy 37
Żuromin 221, 224, 228, 232, 236
Żwakowo 134
Żytowice
Żywiec 136, 258
Żywocie 138
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 08 cze 2018, 13:31 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 4482
Spis źródeł wykorzystanych do napisania książki "Był rok 1939" autor: Maria Wardzińska, zamieściłam w 1szym poście.

Spis alfabetyczny nazwisk osób rozstrzelanych, a także inne nazwiska z numerem strony, na której dane nazwisko się pojawia, jest wpisywany począwszy od 2go postu do 21go.

Następnie są wpisywane alfabetycznie miejscowości.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL