Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO

Forum dyskusyjne WTG GNIAZDO
Teraz jest 18 wrz 2021, 07:44

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 22 cze 2018, 11:49 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmet ... m=pubstats
Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. R. 2 - Zestawił Zygmunt Zagórowski
Rok wydania 1926.
...
Objaśnienia.
Celem oszczędzenia miejsca użyto w książce szeregu jednolitych skrotów.
I. Pomiędzy nazwą szkoły, a notatką historyczną o szkole, podano nastepujace dane o szkole.
1) typ,
2) język wykładowy,
3) ilość klas zasadniczych,
4) oddziałów (zasadniczych i rownorzędnych razem),
5) Ilość uczniów,
6) Ilość uczennic.

ad I: na oznaczenie typu szkoły użyto następujących skrotów:
handl. = oznacza, iz szkoła ogólnoksztalcąca, uwzględnia specjalnie kierunek handlowy.
hum. = typ humanistyczny,
klas. = typ klasyczny,
lie. = typ licealny,
neohum. = neohumanistyczny,
neoklas. = typ neoklasyczny,
mat.-przyr. = typ matematyczno-przyrodniczy.

ad 2: na oznaczenie jezyka wykładowego użyto skrótow:
bl = bialoruski,
fr = francuski,
hb = hebrajski,
lit = litewski,
n = niemiecki,
p = polski,
rs = rosyjski,
ru = ruski,
u = ukraiński,
żyd = żydowski (żargon).
wzór: hum. p. 8. 9. 314. 0.
Wzór powyzszy wskazuje, ze szkoła jest typu humanistycznego, z polskim językiem nauczania, posiada ósm klas zasadniczych, a wszystkich oddzialów wogóle 9, uczniów 314, uczennic 0; jest to zatem szkoła męska.

II. Dane o nauczycielu podane są w następującym porządku:
I) oznaczenie stanowiska służbowego,
2) nazwisko,
3) imię
4) wyznanie,
5) rok urodzenia,
6) kwalifikacje,
7) Ilość lat pracy nauczycielskiej,
) przedmioty, których nauczyciel naucza.
Wyjaśnienia:
ad 1. Dla oznaczenia stanowiska służbowego użyto następujqcych skrótów przed nazwiskiem:
d = dentysta szkolny,
Dyr = dyrektor,
k = nauczyciel kontraktowy,
kier = kierownik,
Ks = ksiądz, ,
l = lekarz szkolny,
lb = laborant,
p = profesor,
s = sekretarz szkoly,
t = nauczyciel techniczny.
Przy nauczycielach stałych, rzeczywistych i t.p. nie umieszczono żadnych oznaczeń.

ad 4. Dla oznaczenia wyznania użyto następuiących okresleń:
b = bezwyznaniowy,
ew = ewangelickie,
g = grecko-katolickie,
kw = kalwińskie,
m = mojżeszowe,
mah = mahometańskie,
mr = marjawickie,
o = ormiańskie,
p = prawosławne,.
s = siostra (w zakonie).
Brak litery oznacza wyznanie rzymsko-katolickie.

ad 5. Podajqc rok urodzenia opuszczano cyfry, wskazujące tysiąclecie i stulecie. Zatem 87 oznacza 1887, 01 oznacza 1901 i t.p.

ad 6. Na oznaczenie kwaliflkacji użyto nastpujqcych okresleń:
a = absolutorjum szkoly wyższej,
amal = ukończenie Akademji malarskiej lub szkoly art. równorzędnej,
d = dyplom ukończenia wyższej uczelni,
dinż = dyplom inżyniera,
dsorb = dyplom Sorbony w Paryżu,
DF = doktorat filozofji,
DM = doktorat medycyny,
DP = doktorat praw,
DT = doktorat teologji,
D tech = doktorat nauk technicznych,
D ek = doktorat nauk ekonomicznych,
MT = magister teologji,
ef = złożenie egzaminu fachowego (nie uniwersyteckiego),
ek = egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela .szkół powszechnych,
eCh = egzamin na nauczyciela chemji w szkołach średnich,
eFr = egzamin na nauczyciela j. francuskiego w szkołach średnich,
eGi = egzamin na nauczyciela gimnastyki w szkołach średnich,
eHGe = egzamin na nauczyciela historji i geografji w szkołach średnich,
eŁGr = egzamin na nauczyciela łaciny i greki (i j. polskiego jako przedmiotu pobocznego) w szkoach średnich,
eMFi = egzamin na nauczyciela matematyki i fizyki w szkołach średnich,
eN = egzamin na nauczyciela języka niemieckiego (i filologji klasycznej, jako przedmiotu pobocznego) w szk. średn.,
ePN = egzamin na nauczyciela językow polskiego i niemieckiego w szk. średn.,
ePrz = egzamin na nauczyciela przyrodoznawstwa (oraz matematyki i fizyki jako przedmiotow pobocznych) w szk. średnich,
eR = egzamin na nauczyciela religji w szkołach średnich,
eRu - egzamin na nauczyciela języka ruskiego (i filologji klasycznej, jako przedmiotu pobocznego) w szk. średn.,
E z dodaniem liter, wskazujqcych pewne przedmioty nauczania, wskazuje, że kwalifikację uzyskano wedlug przepisów, obowiązujących w państwie niemieckiem,
ea7 = egzamin upraszczony (w myśl art. 7 ust. o kwalif.).
in = instytut nauczycielski,
ip = ukończenie państwowego Instytutu Pedagogicznego,
km = ukończenie Konserwatorjum muzyczn.,
knp = kwalifikacje niepełne,
kp = kwalifikacje pełne (bliżej nieoznacz.),
krp = ukończenie prywatnych kursów pedagogicznych,
krr = ukończenie państw. kursów robót ręcznych,
l = egzamin licealny,
m - świadectwo dojrzałości (matura),
nd = świadectwo nauczyciela domowego,
ng = świadectwo nauczyciela gimnazjalnego (w b. zaborze rosyjskim),
nl = egzamin nauczycielski (dla szkół powszechnych) w b. zaborze pruskim,
pk = ukończenie (państwowych) Kursów pedagogicznych,
rk = egzamin rektorski (w b. zab. prus.),
sd = ukończenie seminarjum duchownego,
sn = ukończenie seminarj. nauczycielsk.,
ss = ukończenie szkoly sredniej,
w = egzamin wydziałowy (w b. zaborze austrjackim),
wkn = Wyższy kurs nauczycielski,
wf = ukończenie państwowych kursów wychowania fizycznego,
2nl = drugi egzamin nauczycielski (w b. zaborze pruskim),
1ru = rok studjow uniwersyteckich,
2, 3, 4, 5, 6lu = 2, 3, 4, 5, ewentualnie 6 lat studjów uniwersyteckich lub równorzędn.,
2, 3, 4, 5, 6lp = 2, 3, 4, 5, ewentualnie 6 lat studjów na Politechnice.

ad 7. Ilość lat pracy podano w całości
przy nauczycielach szkół prywatnych,
u nauczycieli szkol państwowych podano ilość lat pracy, policzanych do wymiaru poborów.

ad 8. Na oznaczenie przedmiotow, których nauczyciel naucza, użyto następujących określeń:
A = język angielski,
Adm = administracja,
Arh = arytmetyka handlowa,
Bch = buchalterja,
Bud = budownictwo,
Bł = język bialoruski,
Ch = chemja,
Ćwi prakt = ćwiczenia praktyczne,
Dyd = dydaktyka,
Dy = dykcja,
Ek = ekonomja polityczna,
Fi = fizyka,
Fr = język francuski,
G lub Ge = geografja,
Gi = gimnastyka,
Gr = język grecki,
H = historja,
Ha = przedmioty handlowe.
Hb = język hebrajski
Hod = hodowla,
Hig = higjena,
Jud = nauki judaistyczne,
K = kaligrafja,
Kg = księgowość,
Kh = korespondencja handlowa,
Leś = leśnictwo,
Lit = język Iitewski,
Ł = język łaciński,
M = matematyka,
Masz = pisanie na maszynie,
Me = metodyka,
Mier = miernictwo,
Młyn = młynarstwo,
N = język niemiecki,
Og = ogolne przedmioty zawodowe,
Ogr = ogrodnictwo.
P = język polski,
Pe = pedagogika,
Pf = propedeutyka filozofji,
Pr = praca ręczna,
Prz = przyrodoznawstwo,
Pw = propedeutyka prawa,
R = religja,
Rol = rolnictwo,
Rs = język rosyjski,
Ru = język ruski,
Ry = rysunki,
St = stenografja,
Ś = śpiew i muzyka
Tech = technologja,
Tow = towaroznawstwo,
U = język ukraiński,
Żyd = język żydowski (żargon).
...
cdn

edit:
poprawiłam literówki, które zauważyłam

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Ostatnio edytowano 29 cze 2018, 22:14 przez bugakg, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 cze 2018, 12:50 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.
strony 28-31 (19-22)

8. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
Administracje szkolne na obszarze b. dzielnicy pruskiej przekazano Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 r. Na mocy tego rozporządzenia podzielił Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego obszar b. dzielnicy pruskiej na dwa okręgi szkolne i utworzyl rozporządzeniem z dnia 26 stycznia 1921 r. okręg szkolny Poznański dla obszaru województwa Poznańskiego z siedzibą Kuratora w Poznaniu i Okręg szkolny Pomorski dla obszaru wojewodztwa Pomorskiego z siedzibą Kuratora w Toruniu.
Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z d. 9 Iistopada 1921 r. powierzono administrację szkolnictwa zawodowego na całym obszarze Okręgów Szkolnych Poznańskiego i Pomorskiego Kuratorowi Okręgu Poznańskiego. Rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 maja 1923 r. przekazano z dniem 1 Iipca 1923 r. administracji szkołami dokształcającemi, znajdującemi się na obszarze Okręgu Szkolnego Pomorskiego Kuratorowi tegoż Okręgu. Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 stycznia 1924 r. przęęło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dniem 1 kwietnia 1924 r. administracji szkół technicznych, średnich szkół przemyslu artystycznego, agrotechnicznych i przemyslowych w Okr. Pozn.
Rozporządzeniem z dnia 9 stycznia 1923 r. (Dz. Ust. R. P. .No 6 z roku 1923, poz. 41) utworzono Radę Szkolną Okręgową Poznańską.

Adres i rozmieszczenie biur
Adres Kuratorjum: Poznań, ul. Towarowa No 23
Kurator: No tel. 3855
Zastępca Kuratora: No tel. 3853
Wydział Ogólny: No tel. 3854
Oddział Finansowy: No tel. 3852
Wydział I Szkół Powszechnych: No tel. 3899
Oddział Ksztalcenia Nauczycieli: No tel. 3883 .
Oddział Oswiaty Pozaszkolnę: No tel. 2037
- Wydział II Szkół Średnich: No tel. 1786
Wydział III Szkół Zawodowych: No tel. 1785

Sklad osobowy:
Chrzanowski Bernard - Kurator
Stein Ignacy - Naczelnik Wydziału,
Zastępca Kuratora 75 eP 27

Wydział Ogólny
Andrzejewski Czesław - Naczelnik Wydziału

Oddzial Finansowy
Kier. Doerner Czesław

Wydział Szkół Powszechnych

Wizytatorowie
:
Węgiel Kazimierz - Wizytator 79 eHGe 20.
Powiaty okręgu wizytacyjnego:
grodziski,
koźminski,
międzychodzki,
nowotomyski,
śmigielski,
szamotulski,
wolsztyński,
wrzesiński

Krantz Aur;ustyn - Wizytator 72 - 26.
Powiaty okręgu wizytacyjnego:
gostyński,
mogileński,
inowrocławski,
średzki,
strzeliński,
witkowski,
żniński

Kukucki Edmund - Wizytator 76 - 26.
Powiaty okręgu wizytacyjnego:
bydgoski,
chodzieski,
gnieznieński,
czarnkowski,
wyrzyski,
śremski,
wągrowiecki

Dr. Namysł Joachim - Wizytator 84 DF eN 16.
Powiaty okręgu wizytacyjnego:
kościanski,
leszczyński,
obornicki,
poznański,
Poznań miasto,
rawicki,
szubiński

Ks Kotula Karol - Wizytator ew 84 d 16.
Powiaty okręgu wizytacyjnego:
jarociński
kępiński,
krotoszyński,
odolanowski,
ostrowski,
ostrzeszowski,
pleszewski

Oddział Ksztalcenia Nauczycieli
Stein Ignacy - Stały zastępca Kuratora i Naczelnik Wydzialu, Kierownik Oddzialu.

Seminarja nauczycieiskie państwowe:
żeńskie Poznań,
męskie Poznań,
Wyższy Kurs Nauczycielski Poznań,
męskie Czarnków,
żeńskie. Inowrocław
męskie Wolsztyn.
Semmarja nauczycielskie prywatne:
żeńskie w Poznaniu.

Prauziński Władyslaw - Wizytator 81 eHGe 16.
Seminarja nauczycielskie państwowe:
męskie Bydgoszcz,
męskie Gniezno,
męskie Koźmin,
męskie Krotoszyn,
męskie Leszno,
męskie ewangelickie Ostrzeszów,
męskie Rawicz,
męskie Rogoźno,
męskie Wągrowiec,
męskie Kcynia,
Ochroniarskie Poznań,
żeńskie Leszno

Oddzial Oświaty Pozaszkolnej

Perzyński Nicefor - Radca, Kier. Oddz. 81 da 5 Pf ł. Gr 20

Wydzial Szkół Średnich
Stein Ignacy - Nacz Wydz. .
Prof. Rychlicki Stanisław - Wizytator, 55 da 5 MFi Ge Pf 27
Dr. Opuszyński Karol - Wizytator 71 DF eN 27.
(Gimnazja państwowe:
Bydgoszcz (humanistyczne),
Kościan,
Poznań,
Środa,
Śrem,
Wągrowiec)

Dr. Węckowski Stanisław - Wizytator 76 DF ePFr 22.
(Gimnazja państwowe:
Bydgoszcz (klasyczne),
Gniezno,
Inowrocław,
Nakło,
Poznań,
Trzemeszno.
Gimnazja prywatne:
Polska Wies p. Pobiedziska,
Żnin)

Ks. Binek Sylwester - Wizytator 72 eHGe 23.
(Gimnazja państwowe:
Kępno,
Krotoszyn,
Leszno,
Ostrów,
Pleszew,
Rawicz,
Wolsztyn.
Gimnazja prywatne: Gostyń)

Dr. Jabczyński Mieczysław - Wizytator 85 DF eHGe 15.
(Gimnazja państwowe:
Chodzież,
Jarocin,
Rogoźno,
Szamotuly,
Września.
Gimnazja prywatne:
Czarnków,
Ostrowo pod Wieleniem)

Wydział Szkół Zawodowych

Dybczyński Sylwester - Naczelnik Wydzialu 78 d 21.
(Szkoly zawodowe państwowe:
Szkola Handlowo-Przemyslowa w Lesznie,
Szkola Handlowa w Chojnicach,
Szkola Przemyslu Ludowego w Kościerzynie.
Szkoly zawodowe prywatne:
Miejska Szkoła Handlowa w Poznaniu,
Miejska Szkoła Handlowa w Bydgoszczy,
Miejska Szkoła Handlowo-Przemyslowa w Gnieźnie,
Liceum Handlowe Izby Handlowo-Przemysłowej w Bydgoszczy,
Liceum Handlowe Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Ostrowie,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Inowroclawiu,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Przemyslowców w Zbąszyniu,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Tczewie,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Wejherowie,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Grudziądzu,
Szkoła Handlowa Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu,
Szkoła Handlowa Towarzystwa Szerzącego Wiedz w Brodnicy)

Obrębski Adolf - Wizytator 66 - 25.
(Szkoły zawodowe państwowe:
Szkoła Handlowo-Przemysłowa w Lesznie,
Szkoła Rzemieślnicza w Poznaniu.
Szkoły zawodowe prywatne:
Męska Szkoła Handlowo-Przemysłowa (Oddzial Rzemieślniczy) w Gnieźnie)

Madurowiczówna Leonarda - Starszy Referent p.o. Wizytatora.
(Żeńskie szkoły zawodowe państwowe:
Szkoła Handlowo-Przemysłowa w Poznaniu.
Szkoła Handlowo-Przemysłowa w Lesznie, (Oddział żeński)
Szkoła Handlowa Przemysłu Ludowego w Kościerzynie.
Szkoły zawodowe prywatne:
Męska Szkoła Handlowo-Przemysłowa w Gnieźnie, (Oddział żeński)
Męska Szkoła Handlowo-Przemysłowa w Inowrocławiu,
Kursy Zawodowe Cechu Fryzjerskiego i Perukarzy Teatralnych w Poznaniu,
Szkola Zawodowa Związku Cechu Krawieckiego w Poznaniu,
Seminarjum Gospodarcze Zakładu Św. Olafa w Pniewach)

Do Kuratorium przydzielony ponadto:
Jan Suchowiak b. Delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicznego - w charakterze wizytatora.
Ks. Prof. Dr. .Ian Kanty Noryskiewicz b. Naczelnik Wydzialu Wyznań Religijnych przy Ministerstwie b. dzielnicy pruskiej - w charakterze wizytatora.

Rada Szkolna Okręgowa Poznańska.
Rozporządzeniem z dnia 9 stycznia 1923 r. (Dz.U.R.P. NO 6 z roku 1923, poz. 41) utworzono Radę Szkolną Okręgową Poznańską.
W skład Rady Szkolnej Okręgowej Poznańskiej weszli członkowie:
Przedstawiclele władz państwowych
Chrzanowski Bernard, Kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego (Przewodniczący)
Bniński Adolf, Wojewoda poznański
Delegaci Sejmiku Wojewódzkiego
Dr. Szułdrzyński Tadeusz, obywatel ziemski
Dr. Krotoski Kazimierz, b. Dyrektor gimnazjalny
Ks. Kowalski Marceli, proboszcz
Dr. Krysiewicz Bolesław, lekarz
Boczoń Ludwik, kierownik szkoły
Westfalewicz Władysław, kier. szkoły
Winowski Piotr, urzędnik

Przedstawiciele nauczycielstwa
Sobolewski Jan, nauczyciel szkoly wydzialowej
Synoradzki Bolesław, kierownik szkoly im. Staszica
Kaczmarek Szczepan, st. nauczyciel szkoły powszechnej
Odroń Jan, nauczyciel gimnazjum im. Marji Magdaleny
Nosal Jan. nauczyciel gimnazjum klasycznego, Bydgoszcz
Zeyland Leon, nauczyciel przy państwowej szkole dokształcającej, Poznań

Wyznaczeni przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Ks. Łukomski Stanisław, biskup, Poznań
Sajdak Jan. prof. Uniwersytetu Poznańsk.
Prof. Dr. Piasecki Eugeniusz, prof. Uniwersytetu Poznańskiego
Rzepecka Zofia Stanisławowa. przewodn. Katol. Związku Kobiet
Mańkowski Franciszek, prezes Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
Filipowicz Teodor, dyrektor Spółki Stolarskiej

Zastepcy członków Rady Szkolnej Okręgowej Poznańskiej

A. Przedstawlciele Władz Państwa.
Szczaniecki Stanisław, radca wojewódzki. Poznań

B. Delegaci Sejmiku Wojewódzkiego
Dr. Czarnecki Zygmunt, starosta, Koźmin
Ballenstedt Adam. inżynier i architekt, Poznań
Samulski Seweryn. prezes Zarządu Tow. Akc. H. Cegielski, Poznań
Kaczor Walenty, mistrz piekarski, Raków poczta Siemanice pow. Kępno
Weymann Narcyz, - Bydgoszcz
Makowiecki Stanisław, restaurator, Pleszew
Ks. Gladysz Stanislaw, proboszcz, Komorniki

C. Przedstawiciele nauczycielstwa.
Cynalewski Witold, kierownik szkoły powszechnej
Ewald Hieronim. kierownik szkoły im. Karola
Jankowski Franciszek, nauczyciel szkoły powszechnej
Ks. Preys Wiktor, prefekt Seminarjum Nauczycielskiego
Ks. Janicki Juljan. prefekt gimnazjum św. Marji Magdaleny
Eustachiewicz Tadeusz, nauczyciel Gimnazjum męskiego
Weimann Narcyz, dyrektor Patistwowej Szkoły dokształcającej

Rada Szkolna Okręgowa Poznańska dzieli się na 3 sekcje:

I. Szkolnictwa powszechnego, wydziałowego i seminarjów nauczycielskich oraz wychowania przedszkolnego i oświaty pozaszkolnej.

(Do sekcii tej należą pp.:
Ks. Biskup Łukomski,
Kaczmarek,
Sobolewski,
Winowski,
Synoradzki.
Westfalewicz).

II. Szkolnictwa średniego ogólnokształcącego.

(Do sekcji należą pp.:
Dr. Sajdak,
Dr. Krotoski,
Nosal,
Odroń,
Rzepecka.
Ks. Kowalski,
Boczoń).

III. Szkolnictwa zawodowego.

(Do sekcji należą pp.:
Szułdrzyński,
Filipowicz,
Zeyland,
Dr. Krysiewicz,
Mańkowski.

W toku roku 1924 i 1925 odbyto 4 posiedzenia Rady Szkolnej Okręgowej Poznańskiej i to:
I. 22 i 23 października 1924 r.,
II. 12 grudnia 1924 r.,
III 5 czerwca 1925 r.,
IV. 28 września 1925 r.

Szkolny Ogród Botaniczny.
Dnia 13 wrzesnia 1925 r. w obecnosci P. Prezydenta Rzeczypospolitej otwarto w Poznaniu szkolny ogród botaniczny.
Miasto Poznań odstąpiło na lat 40 na założenie ogrodu botanicznego grunt o powierzchni 26.907 m 2 . Koszty założenia i utrzymania ogrodu ponosi Skarb Państwa Polskiego i Magistrat Poznania.
Kierownictwo naukowe objął po ś.p. R. Boettnerze Profesor Uniwersytetu Poznańskiego p. Dr. A. Wodziczko.
Praca organizacyjna spoczywa w roku Dyrekcji Ogrodów Miejskich w Poznaniu pod nadzorem Dyrektora p. Marcinca.

Ogród posiada następujące dzialy:
I. Dział systematyczny.
2. Dział biologiczny.
3. Dział roślin użytkowych.
4. Dział roślin lekarskich.
5. Dział roślin ozdobnych.
6. Dział pokazowy ogrodniczy.
7. Dział hodowli masowej.
Z ogrodu korzystają na jednakowych warunkach w tut. Okręgu Szkolnym tak szkoły państwowe jako też miejskie i prywatne i publiczność.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 cze 2018, 12:53 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.
strona 44-45 (35-36)

VIII. Okręg Szkolny Poznański.
Powiat - Inspektor - Zastępca Inspektora
Bydgoszcz miasto - Pawel Rubenau
Bydgoszcz powiat - Waclaw Kłóskowski
Bydgoszcz powiat - Adam Klimesz
Chodzież - Franciszek Hendrykowski
Czarnków - Zygmunt Duszyński
Gniezno - Ignacy Kusza
Gostyń - Teofil Stachowski
Grodzisk - Antoni Molski
Inowrocław - Aleksander Nowakowski - Leon Knast
Jarocin - Franciszek Stein - Michał Śmigielski deleg. do Środy
Kępno - Stefan Nieborak
Kościan - Edmund Sowiński
Koźmin - Roman Stróżewski
Krotoszyn - Karol Pfondt
Leszno - Edmund Tyczewski
Międzychód - Bolesław Kutzner
Mogilno - Stanisław Zawidzki - Konstanty Bross z siedzibą w Trzemesznie
Nowy Tomyśl - Zygmunt Obarski
Oborniki - Wladyslaw Mroczkowski - Marcin Derek z siedzibą w Rogoźnie
Odolanów - vacat - Jan Cienciała
Ostrzeszów - Sylwester Hęćka
Ostrów - Adolf Zontek
Pleszew - Zygmunt Rosochowicz
Poznań miasto - Jan Poprawski - vacat
Poznań powiat - Franciszek Degorski - Czeslaw Grabowski
Rawicz - Stanisław Kantorski
Strzelno - Wojciech Daszyński
Szamotuly - Andrzej Rosochowicz - Edmund Dalski
Szubin - Edmund Fabjanowski - Józef Cegielski z siedzibą w Kcyni
Śmigiel - Jan Kocot
Śrem - Józef Krukowski - Edmund Surdyk
Środa - Władysław Kapałczyński
Wągrowiec - Michał Jankowski - Stefan Szumowski
Witkowo - Franciszek Wąsowicz
Wolsztyn - Tomasz Wojciechowski
Września - Juljan Stasiewski
Wyrzysk - Maksymiljan Wojciechowski - Władysław Michalski z siedzibą w Nakle
Żnin - Czeslaw Robiński
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 cze 2018, 12:59 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.
strona 56-60 (47-51)

3. Uniwersytet Poznański.

Senat:
Sitowski Ludwik - prof. J. M. Rektor
Dobrzycki Stanisław - prof. Prorektor
Dziekani Wydziałów:
Filozoficznego: Prof. Denizot Alfred
Lekarskiego: Prof. Jurasz Antoni
Prawno-ekonomicznego: Prof. Nadobnik Marcin
Rolniczo-leśnego: Prof. Terlikowski Feliks
Prodziekani Wydzialów:
Filozoficznego: Prof. Sajdak Jan
Lekarskiego: Prof. Niezabitowski Edward
Prawno-ekonomicznego: Prof. Ohanowicz Alfred
Rolniczo-leśnego: Prof. Glixelli Stanisław
Delegaci Wydziałów:
Filozoficznego: Prof. Klinger Witold
Filozoficznego: Prof. Pawłowski Stanisław
Lekarskiego: Prof. Piasecki Eugeniusz
Prawno-ekonomicznego: Prof. Sulkowski Józef
Rolniczo-lesnego: Prof. Juljan Rafalski

Wydział Prawno-Ekonomiczny.
Profesor honorowy:

Ks. Adamski Stanislaw, prof. współdzielczości

Profesorowie zwyczajni:
Dr. Kasznica Stanisław, prof. nauki administracji i prawa administracyjnego
Dr. Lisowski Zygmunt, prof. prawa rzymskiego
Dr. Nowakowski Stanisław Tomasz, prof. geografji gospodarczej
Dr. Ohanowicz Alfred, prof. prawa cywilnego
Dr. Peretiatkowicz Antoni, prof. nauki o państwie i prawa politycznego
Dr. Rutkowski Jan. prof. historji gospodarczej
Dr. Taylor Edward, prof. ekonomji i skarbowości
Profesorowie nadzwyczajni:
Dr. Bossowski Józef Jan, prof. prawa i procesu karnego
Dr. Nadobnik Marcin, prof. statystyki
Dr. Stelmachowski Bronisław, prof. procesu cywilnego
Dr. Sulkowski Józef, prof. prawa handlowego i wekslowego
Dr. Winiarski Bohdan. prof. prawa międzynarodowego
Dr. Zaleski Stefan, prof. ekonomji i skarbowości
Dr. Znamierowski Czesław, prof. filozofji prawa
Zastepcy profesorów:
Hubert Juljan, z. prof. nauki administracji i prawa administracji
Ks. Dr. Janasik Stanislaw. z. prof. prawa kościelnego
Dr. Knapowski Roch, z. prof. ekonomji
Dr. Paczkowski Romuald, z. prof. prawa cywilnego
Dr. Rosiński Stefan, z. prof. ekonomji
Dr. Wojciechowski Zygmunt, z. prof. historji ustroju i prawa polskiego
Wykladający:
Adamczewski Tadeusz, organizacja i technika bankowosci
Dr. Tyc Teodor, historja prawa na zachodzie Europy
Lektorowie:
Biskupski Ignacy, teorja ubezpieczeń
Fałęcki Teofil, rachunkowość państwowa
Marciniak Stanislaw, książkowość

Wydział lekarski.
Profesorowie honorowi:

Dr. Gantkowski Pawel, prof. higjeny społecznej
Dr. Markowski Józef, prof. anatomji prawidłowej

Profesorowie zwyczajni:
Dr. Borowiecki Stefan, prof. psychjatrji i chorób nerwowych
Dr. Dąbrowski Stefan. prof. chemji fizjologicznej
Dr. Horoszkiewicz Stefan. prof. medycyny sądowej
Dr. Jezierski Wincenty, prof. patologji szczegółowej i terapji chorób wewnętrznych
Dr. Jurasz Antoni Tomasz, prof. chirurgji
Dr. Kalandyk Stanisław, prof. fizyki
Dr. Lubieniecki Jan Henryk, prof. djagnostyki i terapji doświadczalnej chorób wewn.
Dr. Niezabitowski Edward, prof. biologji
Dr. Piasecki Engenjusz, prof. higjeny szkolnej i wychowania fizycznego i dyrektor studjum wych. fizycznego
Dr. Różycki Stefan. prof. anatomji prawidłowej
Dr. Trzecieski Antoni, prof. farmakologji
Dr. Wrzosek Adam, prof. historji i filozofji medycyny
Profesorowie nadzwyczajni:
Dr. Browinski Józef, prof. chemji
Dr. Gantkowski Pawel, prof. higjeny spot.
Dr. Hoffman Ignacy, prof. patologji ogólnej i doświadczalnej
Dr. Janscher Karol, prof. pedjatrji
Dr. Kapuścinski Witold, prof. okulistyki
Dr. Karwowski Adam, prof. chorób skórnych i wenerycznych
Dr. Kowalski Boleslaw, prof. położnictwa i chorób kobiecych
Dr. Kurkiewicz Tadeusz, prof. histologji
Dr. Mayer Karol, prof. radjologji
Dr. Padlewski Leon, prof. bakterjologji
Dr. Skubiszewski Ludwik, prof. anatomji i histologji
Dr. Wierzejewski Ireneusz, prof. ortopedji
Profesor nadzwyczajny tytularny:
Dr. Stefanowska Michalina, doc. z tytułem prof. n. fizjologji ukladu nerwowego i fizjologji zmysłów
Docenci:
Dr. Mieczkowski Leon, chirurgja
Dr. Nowakowski Kazimierz, chirurgja
Dr. Stasinski Jan, okulistyka
Dr. Szulczewski Bronisław, pedjatrja
Wykladający:
Dr. Blachowski Stefan, z. prof. wydziału filozof. - psychologja ćwiczeń cielesnych
Dr. Kozłowski Władyslaw, z. prof. filozoficzn. - logika
Dr. Laskiewicz Alfred, oto-laryngologja
Dr. Meisner Alfred, dentystyka
Lektorowie:
na studjum Wychowania Fizycznego
Baran Jan, nauczyciel gier i pływania
Dr. Dęhczyńska Sabina, anatomji
Dr. Lipiński Bobdan, nauczyciel fizjologji
Paliwodzianka Halina, nauczycielka teorji harcerstwa
Pilewska Jadwiga, nauczycielka gier
Sedlaczek Leopold, nauczyciel szermierki
Sikorski Walerian. nauczyciel gimnastyki
Szczepanowska Flora, nauczycielka plastyki i rytmu
Statkiewicz Maksymiljan, nauczyciel tańców narodowych
Szuszkiewicz Rafal, nauczyciel gimnastyki
Tucholska Bozena, nauczycielka gimnastyki
Wasilewski Mieczysław, nauczyciel ćwiczeń harcerskich
...
cdn

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 cze 2018, 13:48 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oddział Farmaceutyczny.

Prof. Hrynakowski Konstanty - Dyrektor Oddziału
Biernacki Stefan - Zastępca Dyrektora, prof. farmakognozji

Wykladajacy:
Dr. Flatau Julian, technologja środków lekarskich
Inż. Hetper Zygmunt, prow. ćwiczenia z badania środków spożywczych
Jasinski Józef, ustawodawstwo aptekarskie
Dr. Karlowska Gabriela, prow. ćwiczenia z chemji analitycznej
Kudelka Władysław, botanika
Dr. Kulesza Witold, praw. ćwiczenia z botaniki
Inż. Leleszowa Bronisława, chemja bjologiczna
Rychterówna Aurelia, ćwiczenia ze stachjometrji
Ślebodziński Władysław, matematyka
Szalkowska Marja, prow. ćwiczenia z chemji ilościowej
Dr. Sznaider Lucjan, wstęp do chemji organicznej
Wekrzynowicz Marian, prow. ćwiczenia z matematyki wyższej

Wydział Filozofizyczny.

Profesorowie honorowi:

Dr. Boleslaw Erzepki, prof. filologji polskiej

Profesorowie zwyczajni:
Dr. Blachowski Stefan. prof. psychologji i pedagogiki eksperymentalnej
Dr. Dembiński Bronislaw, prof. historji powszechnej nowożytnej
Dr. Denizot Alfred, prof. fizyki doświadczalnej
Ks. Dr. Dettloff Szczęsny, prof. historji sztuki
Dr. Dobrzycki Stanisław, prof. historji literatury polskiej
Dr. Friedherg Wilhelm, prof. paleontologji
Dr. Gałecki Antoni. prof. chemji fizycznej
Dr. Grahowski Tadeusz, prof. historji literatury polskiej
Dr. Grochmalicki Jan Gahrjel, prof. zoologji
Dr. Jakuhski Antoni, prof. anatomji porównawczej i biologji
Dr. Kleczkowski Adam, prof. filologji germańskiej
Dr. Klinger Witold. prof. filologji klasycznej
Dr. Korczyński Antoni, prof. chemji organicznej
Dr. Kostrzewski Józef, prof. prehistorji
Dr. Kozłowski Władysław Mieczysław, prof. teorji i metodologji nauk przyrodniczych i humanistycznych
Dr. Krygowski Zdzisław, prof. matematyki
Dr. Milobędzki Tadeusz, prof. chemji nieorganicznej
Dr. Paczkowski Józef, prof. historji wschodu Europy
Dr. Paczoski Józef. prof. systematyki i geografji roślin
Dr. Pawłowski Stanisław, prof. geografji
Dr. Rudnicki Mikolaj, prof. językoznawstwa indoeuropejskiego
Dr. Sajdak Jan. prof. filologji klasycznej
Dr. Skałkowski Adam, prof. historji nowożytnej
Dr. Sobeski Michał, prof. filozofji
Dr. Tymieniecki Kazimierz, prof. historji średniowiecznej
Dr. Ułaszyn Henryk, prof. filologji słowiańskiej
Dr. Wójcik Kazimierz, prof. geologji
Dr. Zaniecki Florian. prof. socjologji i filozofji kultury
Żółtowski Adam, prof. historji filozofii
Profesorowie nadzwyczaini:
Biernacki Stanisław, prof. farmakognozji
Dr. Dobrowolski Jan, prof. botaniki i uprawy roślin
Hrynakowski Konstanty, prof. chemji farmaceutycznej
Dr. Kamieński Lucjan. prof. muzykologji
Dr. Morawski Józef, prof. filologji romańskiej
Dr. Nawroczyński Roman Bohdan, prof. pedagogiki i dydaktyki
Dr. Peczalski Tadeusz, prof. fizyki teoretycznej
Dr. Śmieszek Antoni, prof. jzyków starożytn. Wschodu wraz z sanskrytem
Profesor kontraktowy:
Massey Bernard, praf. filozofji angielskiej
Zastepcy profesorów:
Abramowicz Kazimierz, z. prof. matematyki
Dr. Białkowski Leon, z. prof. historji Wschodu Europy
Dr. Jurkowski Adam, z. prof. farmacji stosowanej
Dr. Klich Edward, z. prof. filologji polskiej
Langade Jaques, z. prof. historji literatury francuskiej
Dr. Ruxerówna Mieczysława, z. prof. archeologji klasycznej
Dr. Włodarski Franciszek, z. prof. matematyki
Załęski Bohdan, z. prof. astronomji
Docenci:
Dr. Bialkowski Leon, doc. historji Wschodu Europy
Dr. Dobrzynska-Ryhicka Ludwika. doc. historji filozofji
Ks. Dr. Gieburowski Wacław, doc. teorji i historji muzyki kościelnej
Ks. Kozierowski Stanisław, doc. nauk pomocniczych historji
Dr. Pollak Roman, doc. historji Iiteratury polskiej
Wykladajacy:
Dr. Berger Jan. historja literatury niemieckiej
Dr. Gnmowski Marjan, historja starożytna
Inż. Janczakówna Marja. prow. kurs pokazów wykładowych chemji
Inż. Knapowska Wiesława, dydaktyka historji
Inż. Krauze Alfons, technologja chemiczna
Inz. Kryzan Marjan. mechanika
Lektorowie i nauczyciele:
Dr. Boehm Franciszek, lek. j. skandynawskich
de Brugiere Roger, lek. j. francuskiego
Dr. Czajkowski Brunon, lek. j. włoskiego
Dubas Franciszek. lek. j. lacińskiego
Dziegiecka Zofja, lek. j. niemieckiego
Hanus Ignacy, lek. j. czeskiego
Dr. Kawecka Zofia, lek. j. serbsko-chorwackiego
Mathieu Andre, lek. j. francuskiego i hiszpańskiego
Dr. Salkowski Stanisław, stenografja
Wantuch Andrzej, lek. j. starogreckiego
Władyka Karol, lek. j. polskiego
Znaniecka Eillen, lek. j. angielskiego
Żukowski Piotr, lek. j. rosyjskiego
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 cze 2018, 14:47 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Wydział Rolniczo-Leśny.

Profesor honorowy:
Rivoli Józef, prof. geogr. leśnictwa


Profesorowie zwyczajni:
Dr. Biehler Ryszard, prof. szczegółowej uprawy roslin
Dr. Glixelli Stanisław, prof. chemji ogólnej
Dr. Namysłowski Bolesław, prof. botaniki i fytopatologji
Dr. Niklewski Bronisław, prof. fizjologji roślin i chemji rolniczej
Dr. Sitowski Ludwik, prof. zoologji i entomologji
Dr. Terlikowski Feliks Kazimierz, prof. gleboznawstwa i rolnictwa
Profesorowie nadzwyczajni:
Inż. Chrząszcz Tadeusz, prof. technologji rolniczej
Dr. Moczarski Zygmunt, prof. hodowli zwierząt
Dr. Pańkowski Mieczysław, prof. szczegółowej hodowli zwierząt domowych
Pietruszynski Zygmunt, prof. uprawy roli i rślin
Inz. Rafalski Julian, prof. budownictwa leśnego i inżynierji leśnej
Dr. Rnnge Stanisław, prof. weterynarji
Dr. Schramm Wiktor, prof. ekonomji rolniczej
Dr. Schechtel Edward, prof. rybactwa
Dr. Smosarski Wladyslaw, prof. meteorologji
Dr. Stecki Konstanty, prof. botaniki lesnej
Inz. Studniarski Stefan, prof. administracji i rachunkowości leśnej
Wykladający:
Dr. Celichowski Kazimierz, technologja nawozów pomocniczych
Inz. Cybichowski Stefan, budownictwo wiejskie
Dr. Moldenhaver Konstanty, genetyka
Inż. Rogoziński Bronisław, technologja drzewna
Inż. Świeżawski Tadeusz, mechanika rolnicza
Inż. Thomas Franciszek, geometrja wykreślna
Vogel Pawel, mineralogja i geologja
Inż. Zaus Jan, mechanika stosowana i maszynoznawstwo
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 cze 2018, 16:17 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Biblioteka Uniwersytecka:


Dr. Kuntze Edward - Dyrektor (na urlopie)
Ks. Dr. Likowski Henryk - Zastępca, bibljotekarz naukowy i docent Uniwersytetu Jana Kazimierza


Bibliotekarze naukowi:
Dr. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika (Bibljoteka Tow. Przyj. Nauk)
Dr. Kawecka Zofja
Dr. Posadzaj Ludwik
Dr. Szulc-Golska Bożena
Dr. Zieliński Kazimierz
Bibliotekarze:
Alkiewiczówna Halina,
Entress Karol,
Jelska Marja,
Kochlerowna Aniela,
Perlińska Ignacja,
Postępska Marja,
Retrówna Zofja,
Różańska Antonina,
Spychalski Jan,
Wróblewska Wladyslawa
Urzednicy administracyjni
Jaslelski Bolesław - sekretarz
Golska Marja - starsza kancelistka

Kancelarja Uniwersytetu:

Kancelarja Główna:

Rektor J. M. - Naczelnik
Dr. Salkowski Stanislaw - Sekretarz generalny
Wiesner Ferdynand - Kwestor
Czyżewski Józef - Intendent
Drukarnia Uniwersytetu:
Winiewicz Józef - Dyrektor
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 cze 2018, 17:24 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 223-225 (214-216)
...
Szkół państwowych 30
Szkół prywatnych 32
Razem 62
.
Szkół męskich 29
Szkół żeńskich 18
Szkół koedukacyjnych 15
Razem 62
.
Szkół humanistycznych 25
Szkół matemat.-przyrodn. 3
Szkół klasycznych 15
Szkół licealnych 5
Szkół o dwu typach 4
Razem 62
.
Szkół polskich 53
Szkół niemieckich 10
Razem 62
.
Klas 459
Oddziałów 663
Uczniów 12749
Uczennic 6717
Razem 19466
...
Bydgoszcz.

1. Panstwowe gimnazium humanistyczne, ul. Grodzka 10-11, Nr. tel. 1691.
hum. p. 8. 17. 639. 0.

Gimnazjum założya Rada miasta Bydgoszczy w r. 1850, w roku nastepnym polączono z gimnazjum szkołę miejską,
powstałą w r. 1817. W r. 1890 gimnazjum przeszło na własność panstwa pruskiego.
Po objęciu szkoły przez wladze polskie dyrektorem zostal mianowany Józef Mazurkiewicz, równocześnie gimnazjum uległo przekształceniu z realnego i realno-reformowanego na humanistyczne.

6 a Dyr. Mazurkiewicz Józef 80 EChM da5 - 16 M
6 b Wołk-Łaniewski Antoni 74 dinż eCh 20 Ch Fi
6 b Zajączek Paweł 76 da6Pł 18 P Ł.
6 a Stopa Franciszek 80 ePN 17 P
6 a Straszewski Jan 83 eHGe 17 H Ge
6 a Kozlowski Jan 79 ePrz 17 Prz M
6 a Męcinski Włodzimierz 81 da6HGe 16 H Ge
7 c Dołżycki Leon 88 eRy 14 Ry
7 b Kozanecki Florian 89 EFrN Pf da5 - 11 Fr
7 b Pietzonka Wiktor 86 ERHb dwt 11 Ł
7 b Wagner Michal 90 DF ePL 11 P L
7 a Ks. Kukułka Lucjan 93 eR 8 R
7 a Kotarska Maria 91 ePN 6 P N
8 b Brückner Aleksander 95 eP 5 P H
8 b Porzynski WładysJaw 87 EFiPrz da5 5 Fi M
8 a Załachowski Feliks 01 eŁGr 1 Ł N Gi
7 a Podgórski Wincenty 79 dinż dwt 6 M
7 a Zaleska Kamilla 79 dsorb dwt 15 Fr
8 a Ciszewicz Zenon 84 a dwt 6 Fr A
8 a Zaleski Bronisław 96 2lu 4 Prz M
9b Wenda Józef 90 a 1 Ge
6 a Rosenau Antoni 67 - 2 nl 27 M K Ś
8 a Zacharkiewicz Kazimierz 93 - 5 Ry na rocznym urlopie dla dokończenia studjów.
9 c Wojciechowski Franciszek 97 nl 5 Gi
9 a 1. Wiecki Czesław 86 DM
k. Ks. Gluszek Wojciech R
...
Bydgoszcz.

2. Państwowe gimnazjum klasyczne, pl. Wolności 4. tel. 1690.
klas. p. 8. 13. 430. 0.

Gimnazjum powstalo w roku 1781 z przeksztalcenia dawnego Collegjum jezuickiego. W r. 1815 gimnazjum zostało upaństwowione przez zaborczy rząd pruski. W r. 1873 wybudowano specjalnie dla gimnazjum obszerny gmach, w którym mieści sie do chwili obecnej. W roku 1920 przejęły gimnazjum ponownie władze polskie.

6 a Dyr. Stróżewski Stanisław 76 DF da5 EFrPfŁN 17 - Fr
7 a Friebe Wenancjusz 86 2nl da6 19 M G N
7 a Karaśkiewicz Mikolaj 92 km da6 9 Gi Ś
6 a Kelling Karol 82 DF da5 EŁGrNFr 16 Ł Fr A
7 a Kosiński Ludwik 92 da5 7 P H
7 c Krasicki Stanisław 87 eŁGr da5 13 Ł Gr H
7 a Lewański Boleslaw 81 amal 9 Ry K
7 a Ks. Lipinski Stanisław 77 sd da5ŁN 19 P Ł Fr H Ge
8 a Łuczewski Kazimierz 88 DF da5 8 Fr Pf
8 a Niziołkiewicz Marjan 99 knp 2 Ł Gr
6 b Nosal Jan 82 eŁGr da5 19 Ł Gr
6 a Papierkowski Emiljan 86 eMFi da5 15 M Fi Prz
7 b Peliński Stanisław 93 DF da5 9 P H
6 a Psuja Mieczysław 76 da6 21 Ł H Ge
7 a Radziejski Leon 93 eMFi da5 7 M Fi
6 b Seidel Mieczysław 83 eŁGr da5 19 Ł Gr H
6 d Stryszowski Jan 76 eŁGr da5 24 Ł Gr H
6 a Świtalski Franciszek 75 2nl da6 26 Prz G N
7 c Sygnarski Mieczysław 89 eGiN da5 12 P H Gi
7 b Ks. Zielinski Tadeusz 86 sd 11 R
.
Bydgoszcz.

3. Miejskie gimnazjum mat.-przyrodn. Im. Mikołaja Kopernika, plac Kochanowskiego. Nr. tel. 1610,
wł. Magistrat m. Bydgoszczy.
Mat.-przyr. P. 8. 10. 375. 0. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum założone w r. 1906 istniało do roku 1920 jako wyższa szkoła realna.
Po przejęciu przez wladze polskie uruchomiono dwie najniższe klasy z jęz. naucz. polskim, a w roku 1921 wprowadzono jęz. nauczania polski do wszystkich klas. Pełne prawa gimn. państwowego uzyskano 23. 1. 23.

Dyr. Łabendziński Stanisław 80 DF eCh 21 G
Albrycht Wojciech 92 ef 10 Gi
Balachowski Witold 92 eAFr 5 Fr A
Góralczyk Stanisław 89 da6P 13 P H Pf
Ks. Gruchała Edmund 85 sd 12 R
Herdin Julja 88 d 10 Fr
Karaśkiewicz Edmund 99 2nl 5 M Fi Prz
Męczykowski Medard 88 51p 2 M Fi
Monowid Ludwik 85 da6Prz G 14 Prz G
Olejnik Antoni 87 ef 5 Ry K
Otto Jerzy 84 da6ChFi 13 Ch Fi G
Suchoświat Erazm 87 2nl 16 M N K
Taljański Albert 64 amal 3 Ry
Wierzchucki Kasper 83 sn 2lu 22 P M
Wolf Józef 94 da6HGe 7 H Ge
.
Bydgoszcz.

4. Żeńskie kat. gimnazjum humanistyczne miasta Bydgoszczy, ul. Staszica 8-11 Nr. tel. 1350,
wł. Magistrat m. Bydgoszczy
hum. p. 8. 16. 0. 538. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Dyr. Rolbieska Wanda 76 d 29 A N
Baker Beall Lucy 68 d 6 A
Buzalska Maria 90 dwt w 1 14 Fr P
Buzalska Stanisława 94 dwt w 1 10 M
Biedowicz Jan 90 dwt 5 Ry
Chełmicka Janina 90 sn 5 N M
Chrząszczewska Zofja 88 DF 12 Ł N
Czarlińska Eugenja 83 dwt w i 16 P H
Deryng .Jakób 96 a 2 Prz
Drążkowska Helena 93 dwt w l 10 N P Fi M
Dzikowski Maksymiljan 95 a 5 Fr Ł
Fengler Leon 91 km 3 Ś
Gluthówna Jadwiga 77 dwt w l 29 M P R
Głębocka Janina 84 d 11 P H
Górkówna Maria 95 dwt 2lu 11 10 Fi M Prz
Górzynska Mieczysława 91 dwt w l 9 N P
Kaźmierczak Jan 82 knp 18 P H
Ks. Kozal Michał 93 sd eR 8 R Pf
Pajchlówna Irena 04 m wf - Gi
Ks. Pałkowski Czesław 88 sd eR 11 R Ł
Rejewska Aniela 99 dwt kp w l 4 P Ry
Schulcówna Stefanja 94 dwt kp w l 9 Fr N
Szymkiewiczówna Eugenja 86 knp nd 4 G
Tatarkiewicz Wladysław 82 d 18 M
Wacowski Wojciech 94 knp 2 1/2 lp 4 Ch Fi
Weimanowa Maria 78 w l 5Fr P
.
Bydgoszcz.

5. Prywatne gimnazjum żeńskie, ul. Gdańska 39.
wł.. Malewska Zofja.
hum. p. 7 (3 kl. wst.) 10. 0. 250. - bez praw gimnazjum państwowego.
Szkola zostala zalożona w r. 1922.

Dyr. Pacewicz Wacław ks. 80 d 17 R
Michałowska Bronisława 92 d 10 P
Zajączek Paweł 76 d 19 Ł
Seidel Mieczysław 83 d 19 Ł
Wirska Irena 99 d 7 A
Bądarzewski Jan 77 d 16 Prz
Janicka Helena 90 d 14 P
Chmura Piotr 88 ef 5 Ry
Nowacka Maria 87 kp 10 P
Lipińska Helena 96 m ek 5 Gi
Monowidowa Otylja 90 knp 7 H
Malewska Zofja 90 knp 3 Prz
Kwieciński Ryszard 87 knp 6 Fi
Pankiewicz Piotr p 65 knp 6 M
Dotzówna Helena 98 knp 4 Pr
Bobrowska Romana 86 knp 3 Ś
Hołyński Kazimierz 80 knp 15 Fi
Otto Marja 96 knp 7 Ge
Malewski Zygmunt 76 m 3lu 2 P
Stefanowiczowa Jadwiga 92 ss 3 Fr
Kulakowska Zofja 01 ss 3 P
.
Bydgoszcz.

6. Niemieckie gimnazjum, ul. Warmińskiego 8.
wł. Niemiecki Związek Szkolny w Bydgoszczy,
hum. i mat.-przyr. n. 8. 14. 410. 4. - bez
praw gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostalo założone w roku 1920 dla uczniów narodowości niemieckiej dawnego pruskiego gimnazjum klasycznego, gimnazjum mat.-przyrodniczego oraz miejskiej wyzszej szkoły realnej.

Zast. dyr. Schnura Walter ew 77 da5 24 M Fi Ch
Dombrowski Ludwik 85 DF da5 16 N H P
Fischer Paweł ew 81 ng 13 M Prz Fi
Fleig Artur ew 79 DF da5 21 A Fr
Frey Walter ew 94 da5 5 N H Ge
Ks. Grecksch Jerzy 75 da5 24 P Ł
Hoehnel Emil ew 62 da5 34 Ł Fr H
Jauer Gertruda 87 DF da5 8 N A
Lang Ferdynand ew 88 m sn 3lu 14 P Gi
Rehberg Kuno ew 89 da5 6 Ch Fi M
Rudtke Jerzy ew 84 da5 17 Ł Gr
Skonietzki Kurt ew 92 da5 10 Fr H
Wien Maks ew 61 da5 39 N Fr
Zöckler Paweł ew 94 DF 3 H N P
Böttcher Franciszek 89 2nl 14 P N K Ś
Klein Oskar ew 65 2 nl 30 N Prz K Ś
Pannicke Otto ew 62 2nl 34 N Prz K Ś
Romanowska Charlotte 99 l 4 Fr N
Ks. Assmann Juljusz ew 68 R
Ks. Favre Wilhelm ew 71 R
Ks. Heymann Maksymiljan 86 R
Ks. Hesekiel Marcin ew 70 R
Ks. Kaluschke Alojzy 91 R
Ks. Sichtermann Franciszek ew 82 R
.
Bydgoszcz.

7. Prywatne liceum i wyższe liceum im. Dregera Petersona 1;
wł.. Związek szkolny "Niemieckie Liceum Prywatne, T. Z,"
Lic. n. 11. 16. 0. 360. - bez praw gimnazjum państwowego.

Zakład założony został w roku 1866.
Początkowo była to wyższa szkoła dla dziewczqt, którą przekształcono w r. 1919 na liceum. Nauczyciele pobierają wynagrodzenie wedlug norm państw.

Dyr. Titze Jan ew 91 DF da5 8 N R
Ks. Assman Juljusz ew 68 da5 H
Badt Marta ew 57 l. 43 Prz R
Born Marja ew 91 1. 13 N Fr H Ge
Brinkmann Margot ew 93 l. 5 R A Fr M Ge
Exner Gertruda 73 l. 18 R N A P
Ks. Favre Wilhelm ew 71 da5 R
Flatau Elżbieta ew 900 l. 3 R N M Prz K Ge
Frey Walter ew 94 da5 7 H Ge
Fleig Artur ew 79 DF da5 2l A
Ks. Hesekiel Marcin ew 70 da5 R
Kiemenz Jan 94 da5 4 N Fr A
Kobligk Marja ew 51 krr 10 Pr
Kopiske Lidja ew 68 - 12 Ś
Koenig Adolf ew 73 da5 28 M
Krebs Zuzanna ew 86 da5 10 M Fi Ch
Krengel Alicia ew 98 EGi ef 8 Pr Gi Hig
Kretschmer Karolina ew 900 l 4 R N M Prz Ge K
Krueger Felicja ew 99 14M Prz N
Kurz Filip ew 86 2nl 20 H Ge P Prz
Kytzia Jadwiga 99 amal ER 3 Ry
Mueller Agata ew 77 l 10 N H Ge Gi
Omieczyńska Marja 95 l 5 P
Peliński Stanisław 93 DF da5 10 P
Pleikies Edyta ew 99 l 4 M N Prz R K
Poeppel Minna ew 59 ef 41 Ry
Renk Elżbieta 98 l 6 H A Fr N Prz
Reuther Emilia ew 67 amal 23 Ry
Rudolf Filip ew 01 2nl 3 M P N R K Ge
Schwarz Edyta 96 DF kp 5 Fr N
Ks. Sichtermann Franciszek ew 82 da5 R
Staemmier Ruth ew 88 da5 7 M Fi
Starkowska Zolia 89 nl 16 P
Stroińska Jadwiga 95 nl 10 P
Urban Hildegarda ew 97 1 5 Fr P Prz R K
...
cdn

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 cze 2018, 18:05 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strona 225 (216)
...
Chodzież.

8. Państwowe gimnazium koedukacyine im. św. Barbary. ul. św. Barbary
hum. p. 8. 9. 230. 70.

7 c Dyr. Panna Marcin 85 DF eN 12 P
8 a Bachowski Czesław 90 d. 8 M
8 a Bondera Edward 92 3 1/2lu 2 urlop celem pelnienia obowiązkw nauczyciela w miejsk. gimnazjum w Czarnkowie.
8 a Bieszczad Józef 98 4 lu 2 H
6 a Gołąb Marcin 83 ełGr 16 Ł
9 b Harasiewicz Antoni 98 4lu P
8 a Krutki Emil 01 ek 5 Gi Ś
6 a Laurecki Piotr 85 eChPrz 17 Prz Ch
9 b Nycz Stanislaw.900 4lu Gi
7 a Orzechowski Szczepan 88 ek 16 Ry Pr.
8 a Ostrowska Zofja 98 4lu 2 P
6 a Paczkowska Anna 76 l 25 N
9 b Szymonowicz Adolf 01 eM Fi Fi M
8 a Ks. Theinert Roman 92 sd 2 R
9 b Wójcik Józef 99 4lu 5 M Fi
...........................................................
Czarnków.

9. Gimnazjum koedukacyjne im. Janka z Czarnkowa.
wł. Magistratu m. Czarnkowa.
hum. p. 6. 8. 143. 76. - niepelne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostalo założone w r. 1879 jako niemiecka wyższa szkoła dla chłopców. W r. 1920 przejął gimnazjum magistrat miasta oraz wprowadzono koedukację.

Dyr. Schoen Stanisław 86 da5łGr 9 Ł M N Ś
Bondera Edward 92 dwt 10 Ch Fi M
Dobkówna Joanna 98 da5AFr 5 Fr N
Hańczewski Stefan 99 3lu 4 Ł M N P
Kulikowski Wojciech 93 5lu l Prz Fi Ch M
Kurzyński Edward 02 2nl 4 Ry G Gi
Marcinkiewicz Jan 88 4lu 6 P H
Różycki Jan 98 4lu 2 P H Gi
Weberówna Stefanja 900 1 2nl 5 Fr N G Prz K Gi
Ks. Urban Alfons 97 sd R
k. Nowak Janusz 96 da5 6 Ś
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 cze 2018, 20:06 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 225-227 (216-218)
...
Gniezno.

10. Państwowe gimnazjum męskie, ul. Mieczysława 12, No tel. 185.
mat.-przyr. 1 klas. p. 8. 17. 620. 0.

Gimnazjum zostało założone w r. 1863.
Początkowo bylo to progimnazjum, następnie przekształcono je na pełne gimnazjum typu klasycznego. W r. 1869 przejął je rząd pruski. W r. 1910 powstała przy gimnazjum t.zw. wyższa szkoła realna, obejmująca w roku 1923/24 kl. 7 i przekształcona na normalne gimnazjum mat.-przyrodnicze. W r. 1919 stało się gimnazjum polską szkołą średnią.

6 a Dyr. Birgfellner Jan 81 eMFi 18
6 a Biesiekierski Ludwik 67 DF ePf 17 P Hb Ł
6 d p Borczowski Teodor 77 amal eRy 25 Ry G
7 a Baczyński Jan 86 14 Fi Ch
8 a Błażak Adam 85 a 9 P H N
8 a Ks. Berek Antoni 91 eR 6 R
8 a Bürgelówna Waltruda 92 3lu 9 N H
7 b Grudniewicz Szczepan 90 eP 12 L Gr Prz
6 b p Kolodziej Jan 81 eP 18 Ł Gr
8 a Kołodziej Tomasz 86 a 6 P Ł
7 c Korzeniowski Józef 85 DF eFrN 12 Fr N
8 b Ks. Łagoda Leon 94 eR 8 Hb Gr
6 b p Matysik Józef 83 eŁGr 18 Ł Gr
8 a Niedbalska Marja 91 l lu 5 Fr A
9 b Pisanko Antoni 84 km 2 Ś
7 a Pelczar Aleksander 98 eGi 7 P
8 a Puchała Stanisław 90 a 8 Ł Gr
6 a Siniecki Stefan 73 dwt 32 M N
8 a Sosna Józef 99 a 4 Gr Ł Gi
8 a Szałkowski Bohdan 86 a 8 H N Gi
I. 9 b Szmaj Stefan DM 2 Hig
6 a Zielinski Tadeusz 76 dwt 25 Prz Ry M N Gi
8 a Żelazna Józefa 94 l 10 A Fi M
8 a Zerbówna Józefa 96 l 4 Fr A Prz
8 a Witkiewlcz Jan 82 d 7 H
.
Gniezno.

11. Miejskie gimnazjum żeńskie im. bł. Jolanty, ul. Lubieńskiego 6,
wł. Magistrat m. Gniezna.
hum. I IIc. p. 8. 13. O. 320. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostało założone w r. 1920 z inicjatywy pierwszego dyrektora, D-ra Frankiewicza, a przy poparciu i pomocy okazanej przez grono obywateli, ktorzy w tym celu zakupili od b. szkoły niemieckiej inwentarz i przebudowali do użytku szkolnego lokal. Z dniem 1 wrzesnia 1925 gimnazjum przeszło na etat miejski.

Dyr. Korzeniowski Józef 85 DF eFrN 13 N M
Ks. Berek Antoni 91 eR 6 R
Biesiekierski Ludwik 67 DF ePf 17 P Pf
Birgfeliner Jan 81 eMFi 18 M
Borczowski Teodor 77 amal eRy 25 Ry
Filówna Helena 96 wf 8 Gi Pr K
Godzień Józef 79 eHGe 16 H Ge
Herbst Tadeusz 01 a 1 Ch Fi M
Kolczyński Stefan 88 eM 18 M
Kolodziej Jan 81 eP 18 Ł P
Ks. Koncewicz Maksymiljan 90 d 5 R N
Kuszeninowa Adela 85 sn 17 Ge Pr
Matysikowa Maria 88 a 17 P H
Ks. Napierała Franciszek 78 eR 8 R
Neumannowa Sylwja 79 1 26 A M Pr
Olszewska Julja 89 - 8 Fr Pr
Pelczar Aleksander 98 eGi 7 M Ry
Pisanko Antoni 84 km 2 Ś
Puchałowa Zofja 92 a 4 P H
Rzadkowski Wojciech 90 6lu 7 Ł H N
Staszewska Zofja 83 4lu 22 Fi Prz
Witkiewiczowa Marja 83 ng 8 Fr
Zieliński Tadeusz 76 2nl 25 Ry
..................................................................
Gostyń

12. Gimnazjum miejskie, ul. 3 Maja,
wł. Magistrat m. Gostynia.
klas. I Iic. p. 7. 9. 146. 48 - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostało założone w r. 1890 i po kilkakrotnych przekształceniach, dotyczących zarówno typu jak i charakteru szkoły, istniało w r. 1919 jako gimnazjum klasyczne. W latach 1922-24 wybudowano ofiarnością ogółu gmach szkolny. Wynagrodzenie według norm państwowych.

Dyr. Ks. Olejniczak Franciszek 77 dwt 15 R H Ge Pf
Godlewski Józef 86 5lu 5 P Ł Gr
Kapcia Leon 89 2lp 5 M Fi
Kołomłockl Władysław 92 dwt 9 G Prz Ry
Rybski Władyslaw 92 3lu 4 Ł Gr N
Czernik Stanisław 99 d 5 PH Ge
k Dabińska Michalina 90 ss 5 Fr H
K Godlewska Marja 94 km 5 Ś
k Gorecki Tadeusz 01 4lu 1 Fr Ś
k Kołomłocka Michalina 93 sn 4 P K Pr
k Ks. Krysiński Stefan 92 d 3 R
k Kowalski Karol 96 knp 2 Gi
k Lwowski Alfons 02 3lu 1 P Fr
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 24 cze 2018, 11:15 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 227-228 (218-219)
...
Inowrocław

13. Panstwowe gimnazjum, ul. Nowy Rynek 6/7. No. teL 51.
klas. 1 mat.-przyr. p. 8. 16. 490. 0.

Początki Zakladu siegają roku 1839, w ktorym staraniem miasta założono dwuklasową szkołę realną z funduszów zniesionego przez rząd pruski klasztoru 00. Franciszkanów. Przez stopniowe przekształcenie otrzymał Zakład w roku 1858 tytuł progimnazjum, w roku zaś 1863 stał sie pełnem gimnazjum, które w roku 1869 przechodzi na etat rządu pruskiego, od którego po przetrwaniu okresu wytężonej germanizacji przejmuje je Państwo Polskie w styczniu roku 1919. Przejęcia dokonał obecny Biskup Sufragan gnieźnieński, Ks. Laubitz;
pierwszym dyrektorem polskim był ś p. Dr. Wojciech Krajewski.

6 d p Dyr. Augustak Jan 74 ePrz 25 Prz
9 b Birkenmajer Wincenty 99 a - P H M
7 c Brzostowicz Kazimierz 89 da6 12 P
8 a Dąbrowski Zygmunt 76 a 5 M Fi
8 a Ks. Demski Władysław 84 sd 2 R Gr
9 b Dzikiewicz Andrzej 77 ek krr 1 Ry K
8 a Fabierkiewicz Kazimierz 97 a 3 M Fi Prz
6 a p Grande Karol 83 eN 17 Ł Gr H Ś
6 d Jagielnicki Franciszek 81 eGi 24 Gi
6 a 1. Jesionowski WoJciech 75 2nl 27 M Fi Prz Ry Ś
7 c Kadletz Marjan 92 eP 13 HGe Ś
7 c Kwiekowa Natalja 90 ng dwt 13 P Fr M
8 a Leśniewski Michał 96 ePHPf 1 P Ge
7 b Niedzielski Zenon 86 d ng da5 9 (na urlopie jako kierownik miejskiego gimnazjum w Nowem (Pomorze)
9 b Patyk Bronislaw 900 a - M Fi G
7 c Pawłowski Mieczysław 86 da6 14 Ł Gr H
9 b k Rzepecki Zygmunt 90 4lp lru - M Prz Ge
6 b Stec Jan 75 da6 19 H Ge
8 a Trzaskowska Władysława 97 nd 4 Fr
8 a Witkowska Józefa 88 dwt 10 Fr A M
8 a Witkowski Marjan 94 eN 2 Ł Gr N H
7 a Ks. Wróblewski Dezydery 93 da5 7 R Ł Gr
9 a 1. Graczykowski Tomasz 86 DM
s. Pałąkówna Stanisława 98 ef
.
Inowroclaw.

14. Gimnazjum żeńskie im. Marji Konopnickiej, ul. P. Marji, Nr. tel. 395.
wł. Tow. prywatnego gimnazjum żeńskiego w Inowrocławiu.
hum. p. 8. 8. 0. 250. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostało założone w r. 1920 przez grono obywateli zrzeszonych w Towarzystwo prywatnego gimnazjum z Ks. Gordonem, jako prezesem, na czele.
Uprzednio istniało od r. 1919 liceum miejskie, lecz z powodu zbyt wielkich trudności finansowych z r. 1920 zostało zamknięte.
Pierwszym dyrektorem był Jan Szmyt.

Dyr. Kompfówna Bolesława 81 d eHFrA 25 H A
Ks. Marlewski Franciszek 93 d 6 R Ł
Kompfówna Lucyna 80 sn l dwt 26 Fr A
Landauowa Zofja 92 eHGe 13 Ge H Ry
Paluszkiewiczówna Halina 900 sn l 3 P M Prz N Ry
Michnikówna Janina 98 a 5 Ch Fi M
Korcz Władysław 98 a 3 Ł H
Rakowska Anna 93 a 3 P
Świątkowska Marja 98 3lu eGi 3 Gi Pr K
Toporowski Mirosław 99 2lp 2 Fi M
Dąbrowski Zygmunt 76 a 6 M
Gomólińska Ludwika 74 m 25 Fr
Majewski Ludwik 86 w 19 Prz
Pojawska Hanna 77 3amal 3 Ry
Witkowski Marian 94 d eNŁ 3 N
Styś Walerjan 85 km 4 Ś
Gondkówna Marja 96 sn w 10 P H
.
Inowroclaw.

15. Prywatne gimnazjum humanistyczne. ul. Solankowa 6-7,
wł. Miller Jadwiga.
hum. n. 6 .6. 68. 46. - bez praw gimnazjum państwowego.

Gimnazium zostało założone w r. 1838 i po licznych reorganizacjach istniało w r. 1919 jako prywatna wyższa szkoła dla dziewcząt; następnie, wskutek opuszczenia szkoły przez uczennice polski, przeksztalcila sie w niemieckie gimnazjum koedukacyjne.

Koncesjonarjuszka Miller Jadwin ew 63 rk l 33M
Dyr. Schultz Walter ew 93 d 9 P H
Voiges Herman ew 55 da5 43 N Ł
Wunsch Małgorzata ew 65 nl 28 N Fr Ge
Gruschka Łucja 92 nl 13 P Fr A
s. Peschke Gertruda ew 92 nl dwt 8 Prz N A
Sommer Małgorzata ew 03 nl 1 Fr M A
t. Arley Otton ew 80 nl 24 Gi Ry Ś
Małłek Antoni 82 nl 4 P
Dullin Antoni 69 nl 3lu 35 M Fi
Ks. Diestelkamp Jan ew 73 d 5 R
Kohn Jakób m 39 DF 58 R
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 24 cze 2018, 11:36 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 228-229 (219-220)
...
Jarocin.

16. Panstwowe glmnazjum męskie im. Tadeusza Kosciuszki, ul. Aleje T. Kościuszki 17, No. tel. 100.
klas. p. 8. 11. 343. 16.

Gimnazjum powstalo w r. 1904 z przeksztalcenia istniejących od roku 1884 kursów prywatnych. Zreorganizowane w r. 1908, jako liceum dla dziewcząt i gimnazjum dla chlopców wedlug systemu frankfurckiego zostało w r. 1919 spolszczone, a w r. 1921 upaństwowione, jako gimnazjum męskie, przyczem dziewczętom, które byly, pozwolono girnnazjum skończyć.
Obecnie dziewczęta są tylko w klasie VII i VIII.

6 a Dyr. Udziela Seweryn 85 ePrz 16 Prz Fi Pf
9 b Bojarska Marja 01 a 2 P
7 a Dembowska Jadwiga 72 dwt 18 P Fr
8 a Gałdyńska Jadwiga 92 dwt 8 Fr
8 a Ks. Handke Grzegorz 97 sd 2 R
8 a Heimrath Mieczyslaw 95 amal 3 Ry Gi K
9 b Hoszard Tadeusz 02 a 1 Ł Gr
8 a Kandziora Leon 95 a 5 Ł Gr
8 a Kowalik Franciszek 85 a 4 Ł Gr
8 a Kunz Lucjan 77 ef 9 Ś Gi
8 a Kupkowa Maria 91 3lu 3 M H
8 a Miszke Tadeusz 99 a 3 M
8 a Ossecki Kazimierz 90 a 9 H Ge
6 a t. Podgórski Nikodem 82 w 21 Pr Gi G
6 a Prętkiewicz Antoni 77 2nl 26 G M N
8 a Ruman Franciszek 94 2lu 3 Prz Fi
.....................................................................................
Kępno.

17. Państwowe zreformowane gimnazjum klasyczne.
klas. p. 8. 9. 293. 0.

Gimnazjum rozwinęło się z 3-klasowej wyższej szkoły obywatelskiej (1865).
W r. 1874 progimnazjum. W r. 1908 gimnazjum. W r. 1912 pełne gimnazjum. W r. 1920 gimnazjum przejęło Państwo Polskie.

6 c Dyr. Groblicki Błażej 73 eP 22 P Ł Gr
8 a Błaszczak Alfons 95 eGe 2 Ge N
8 a Błaszczakowa Janina 01 l 4 Fr A N
6 a Flieger Teodor 79 2nl 16 Gi Ry Pr Ś
8 a Głębocki Franciszek 89 a 4 Ł Gr
8 a Kiełmiński Henryk 89 3lu 4 Fr N
6 a Korzeniewski Stanisław 62 2nl 16 P M (emeryt. w toku)
6 a Ociepka Hipolit 76 ss 2nl dwt 16 Prz Fi M
8 a Olejnik Jan 97 eŁGr 1 Ł Gr
8 a Płoskonka Jan 900 a 3 Gi M
6 a Słowik Piotr 77 sn 16 H
9 b Stępień Tadeusz 02 a - P
8 a Zbudowski Aleksander 95 3lu 3 M Fi
1. 9 a Dr. Kasprzak Marcin 66 DM Hig
.
Kępno.

18; Gimnazjum żeńskie,

wł. Magistrat m. Kepna.
hum. p. 6. 6. 0. 102. - niepełne prawa gimnazjum państwowego.

Szkołę założyli Niemcy w r. 1877 jako "wyższą szkołę dla dziewcząt", która obejmowała 7 klasśsrednich i 3 wstępne.
W r. 1922 szkoła uległa przekształceniu na 8-io klasowe gimnazjum humanistyczne żeńskie o charakterze rozwojowym.
Obecnie posiada klasy II-VII. Nauczyciele pobierają wynagrodzenie według art. 31 ustawy z dn. 9/10 1923 przy uwzględnianiu trzechleci.

Dyr. Porębski Jan 85 eN 14 Ł (prof 7 c z państw. gimn. w Poznaniu za urlop. bezpł.)
k Boberska Marja 92 ek 4 Ry Pr Gi Ś
k Borowiczka Henryk 95 a 1 Fi Ch Prz
k Chrzanowska Kazimiera 99 l 6 Fr
k Firynówna Czesława 01 l 2 Fr Ge H
k Inasiński Zdzisław 900 a 1 M
k Jasińska Stanisawa 96 a 2 P
k Langerówna Bronisława 900 a H Ł
k Ks. Nowacki Ignacy 72 sd 24 R
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 24 cze 2018, 15:59 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 229-230 (220-221)
...
Kościan.

19. Panstwowe gimnazjum męskie.
klas. p. 8. 11. 307. 0.

Gimnazjum istniało przed r. 1911, w którym zostało przejęte na etat miejski, jako prywatna "Wyższa szkoła dla chlopców". W r. 1920 zostało upaństwowione i przekształcone na 8-io kl. zreformowane gimnazjum klasyczne.

6 c Dyr. Chojecki Stanisław 78 eHGe 22 Ł
9 b Dąbrowski Paweł 900 4lu - Ry K Gi
8 a Debski Grzegorz 92 a 3 (na urlopie)
8 a Dobaczewski Józef 99 e H 1 Ge
8 a Dziak Władysław 98 a 6 M Fi Gi
6 a Frysztak Ludwik 82 da6Ł Gr 17 Ł Gr H
8 a Grątkowska Anna 91 d 8 Fr
8 a Grebiennikow Piotr p 96 DF 3 P
8 a Heinrich Edward 96 a 3 Ł Gr
8 a Kołomłocki Stefan 94 a 4 (na urlopie)
7 a Ks. Kruppik Jan 94 eR 3 R
8 a Lipiński Henryk 95 a 3 P
8 a Mirtyńska Wanda 900 4lu 3 H M
8 a Poczobutowa - Odlanicka Wanda 88 dwt 3 Fr
9 b Ruciński Ignacy 90 knp - H Ge
8 a Rysiakiewicz Adam 97 a 3 Prz
8 a Sobaszek Jan 98 eMFi 2 M Fi
8 a Włuka Stanisław 91 3lu 3 Ł Gi
k Ks. Bednarkiewicz Stanisław 79 dwt 5 Gr
k Wojciechowski Stanisław 94 ef 5 Ś
.
Kościan.

20. Uczelnia im. Marji Konopnickiej, gimn. żeńsk. zref. hum.

hum. p. 6. 7. 0. 180. - niepełne prawa gimnazjum państwowego.

Szkoła powstała z przekształcenia niemieckiej wyższej szkoły dla dziewcząt.
W r. 1921 stała się uczelnią polską. Początkowo było to liceum siedmioklasowe, w b.r. szkolnym jest tylko ostatnia klasa liceum i 6 klas gimnazjum.

Siły stałe:
Dyr. Ks. Bednarkiewicz Stanisław 79 sd 12 Ł
Ejsymontówna Monika 91 a 4 P H
Grade Marta ew 68 ef 23 N Pr
Jarużanka Irena 900 a 2 P H
Kreutzingerówna Jadwiga 900 3lu 4 Fr Gi
Migdałówna Teresa 01 m 6 P H Prz Ge M
Palewodzińska Łucja 05 l 1 M Ge Gi
Sowińska Marja 04 m - Fr
Szłapczanka Cecyija 01 m 5 H Prz

Siły z innych szkół:
Dąbrowski Paweł, z gimnazjum państw. Ry H
Dziak Władyslaw, z gimnazjum państw. Fi
Frysztak Ludwik, z gimn. państw. Ł
Heinrich Edward, z gimn. panstw. Ł
Ks. Koppe Henryk 92 sd 3 R
Rysiakiewicz Adam, z gimn. państw. Prz
Sobaszek Jan, z gimn. państw. M
Ks. Stróżyński Michał 80 sd 2 R
Wojciechowski Stanisław 94 ef 4 Ś
.................................................................
Koźmin.

21. Miejskie gimnazjum koedukacyjne
wł. Magistrat pow. miasta Koźmina.
neoklas. P. 6. 6. 107. 53. - niepełne prawa gimnazjum państwowego.

Szkoła wyższa w Koźminie, istniejąca od r. 1872, dawniej niemiecka, od r. 1919 polska, otrzymała w r. 1924 nazwę Miejskiego gimnazjum koedukacyjnego w Koźminie. Gmach własny, nader okazały, zaopatrzony w nowoczesne urządzenia szkolne. Gimnazjum powiększa się corocznie o jedną klasę.

Dyr. Lubecki Kazimierz 80 OP DF dsorb 3 P Ł Fr H
Chełmicka Olga ew 80 nd 9 Fr N
Dżugan Emiljan g 88 a 3 M K
Ks. Flach Juljan 72 a 2 R
Kuczyński Stefan 99 5lu 3 P H
Laskiewiczówna Janina 97 m pk 5 Prz Fi G
Münzberg Elzbieta 05 mil Gi Ś P
Simon Zofja 91 ss 3 Pr
Stęszewska Aurelia 92 l 5 A
Szczepiński Alfons 92 2lu 6 Ł Gr
Ujhelyi Józef 95 amal 3 Ry Pr Gi
.....................................................................
Krotoszyn.

22. Państwowe gimnazjum koedukacyjne im. Kołłątaja, ul. Kołłątaja 1. No. tel. 129.
klas. i mat.-przyr. p. 8. 16. (oddz. podbudowy 6. kl. 5. mat.-przyr. 5) 449. 57.

Gimnazjum założone w r. 1836 jako szkoła powiatowa. Po licznych przekształceniach i zmianach zarówno w programie nauki, typie szkoły, jak i w charakterze wyznaniowym w r. 1864 ostatecznie ukształtowało się gimnazjum jako szkoła klasyczna i w tym samym roku zostało upaństwowione przez rząd pruski, otrzymując nazwę ewangielickiego gimnazjum Wilhelma. W r. 1919 gimnazjum przeszło na własność Państwa Polskiego.

6 b Dyr. Nowaczkiewicz Edmund 80 da5 MFiCh 23 M N
9 b Artymiak Antoni 97 eHGe 1 H Ge N
7 c Ciołek Mikoła 79 d 12 Ł Gr H
7 a Ks. Ciszak Bolesław 92 eR 8 R H
8 a Cybichowska Wanda 90 ePNA 3 P A
8 a Dubas Mieczysław 99 a 2 H Ge P
8 a Duczmal Jan 87 3lu ef 5 Ch Prz
9 b Duczmal Ignacy 03 3lu 3 M Fi Gi
6 a Grzegorzewski Józef 77 dAFr 27 A Fr N
7b Kozioł Kazimierz 88 eŁGr 11 Ł Gr H
6 a Nowaczkiewicz Ian 54 2nl 27 M N R K
8 a Obszleger Jan 93 a 2 (urlop na kurs wych fiz. w Warszawie)
7 a Paczkowska Cecylja 76 l 16 Fr N
7 c Prajer Juljusz 83 eŁGr 13 Ł Gr G
8 a Prajerowa Janina 91 a 5 P H Ge
8 a Salmonowicz Edmund 85 dinż 3 Fi M
6 d Sidler-Perrier Józef 54 eFr ng 26 (urlop z powodu choroby)
6 a Starkówna Kazimiera 59 l 27 P Fr
6a Sujak Wacław 81 2nl 23 Ś M N R Gi
9 b Tutaj Tadeusz 02 wf l Gi Ry Pr
7b Walawski Juljan 86 ePrz 11 Prz Pi Fi Ch
6 a Werc .Ian 79 w 25 Ry Pr Prz Gi
k Daumann Augustyn - Ś
1. k Dr. Budzyński Stefan DM
.
Krotoszyn.

23. Prywatne Gimnazjum ul. Rawicka 15.

wł. Niemiecki Związek Szkolny w Krotoszynie.
mat.-przyrod. n. 6. 6. 43. 33. - bez praw gimnazjum państwowego.

Szkołę założono dn. 1 wrzesnia 1920 r.

Kier. Waetzmann Ernest ew 79 da 5 19 N H Ge Ł Gi
Ks. Kunze Paweł 76 d 21 R M Fi Ś
Nahser Magda 900 l 4 Fr A N
Świetlik Gertruda 96 l 9 Fr N Ge Prz K
Tetzlaff Gertruda 94 l 12 A M Ch Prz N
Ks. Weithe Wilhelm ew 72 d 5 R P N
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 24 cze 2018, 23:32 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 230-231 (221-222)
...
Leszno.

24. Państwowe gimnazjum im. Komeniusza.

kl. p. 8. 13. 349. 2.

Gimnazjum zostało założone w r. 1555 przez Braci Czeskich. Przetrwawszy za czasow Rzeczypospolitej lata najświetniejszego rozkwitu w Złotym Wieku Zygmuntowskim, następnie lata stopniowego upadku i obniżenia poziomu naukowego, a wreszcie rozbiory i utratę państwowości polskiej, zostało 1 maja 1821 r. przejęte przez zaborczy rząd pruski.
W sto lat później 17 stycznia 1920 r. ponownie odzyskało niepodległość, jako państwowe gimnazjum polskie.
Dwunastym rektorem tej szkoły był Jan Amos Komensky.

6 d Dyr. Moczyński Piotr 53 eGrPŁ da5 LGrP 44 L Gr
7 a Ballarin Wilhelm 94 da5Ry 8 Ry K
6 d Jastrzębska Anna 66 da6P 41 P G Prz
8 a Ks. Ćwiejkowski Stanisław 93 sd dwt 2 R
6 d Hassny Bronisław Józef 75 eŁGr da5ŁGr 24 Ł Gr P
6 a Karpiński Bolesław 79 eP da5P 16 P Gr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5% ... i%C5%84ski
8 a Kasior Franciszek 94 d dwt 5 Ł Gr N
6 a Krzyżagórski Sylwester 64 sn dwt 40 GPrz M Fi .
7 a Lipińska Anna 72 DF da5H 6 H Ge
7 a Lubierski Roman 79 ef dwt 19 Gi Ś
7 a Paczosa Adolf 90 eMGw da5MGw 6 M Fi Prz
6 c Pawlicka Jadwiga 81 da5FrN 24 Fr P
6 a Schmidt Adam 66 w dwt 31 Ł Gr
8 a Staryków Roman 90 2lu 2 Ł P
9 b Szymański Stanisław 98 d - M prz G
6 a Trzebiński Stefan 73 sn dwt 32 Prz Fi M N
7 b Wereszczyński Jakób 88 da6FrGr 10 Fr Gr
1. Błażejczyk Tomasz 69 DM

Więcej o początkach i latach późniejszych szkoły można przeczytać na stronie:
http://www.leszno.interbit.pl/teksty/zse.htm
Autor: Stanisław Jędraś - redakcja
Tytuł: „Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”
Pomnik Jana Amosa Komeńskiego dwunastego rektora szkoły można obejrzeć:
https://leszno.fotopolska.eu/Leszno/Wsz ... 97571-foto
.
Leszno.

25. Miejskie gimnazjum żeńskie im. Marji Konopnickiej, ul. Kościeńska 66, wł. Magistrat m. Leszna.

hum. P. 8. 10. O. 282. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum powstało w r. 1920 z inicjatywy miejscowego Starosty. Początkowo bylo to liceum, obejmujące 5 klas, przekształcone w r. 1921 na humanistyczne gimnazjum.

Dyr. Buśkiewicz Tan 77 da5 20 M Fi Ch Prz
Chuchlówna Kazimiera 900 alP Ł
Dubicka Wanda 95 m 3 M Fi Ch Pr
Dykiertówna Janina 95 nd 2nl 6 P H Pr
Henkiel Rudolf ew 89 nd 15 M Fi Prz
Janiszewska Marja 96 dwt 7 Fr Prz
Ks. .Jankiewicz Stefan 66 sd 4 Ł
Ks. Mreła Pranciszek 83 eR 1 R Ł
1. Mülier Władysław 74 DM 2 Hig
Mończanka Seweryua 04 l 2 Fr Ry
Musierowiczówna Janina 95 da5 6 H P
Pawińska Aurelja 96 dwt 6 Fr A N
Szostakówna Wincentyna 91 2nl 9 G Fr
Wowczakowa Janina 88 2lu 7 Fr
Zygalska Ewa 96 nl 9 Gi P H K
nadto uczą z państw. gimn. męskiego:
Ballarin Wilhelm Ry
Hassny Bronisław Józef Ł
Lubierski Roman Ś
Pawlicka .Jadwiga Fr
.
Leszno.

26. Prywatne gimnazium humanistyczne i liceum, ul. Aleja Krasińskiego 15,

wł. Niemiecki Związek Szkolny w Lesznie.
hum. 8. 8. 161. 0. - bez praw gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostało założone w r. 1920.

Dyr. Vincent Hermann ew 88 DF 5 Ł
Bonin Artur ew 57 d 5 Ł Gr
Ks. Bickerich Wilhelm ew 67 d 5 R
Dorien Kurt 85 DF 5 N Fr H
Jahnz Waldemar ew 84 d 5 M Fi Ch
Kayser Otto ew 86 DF 5 N H Ge
Zok Alfred 82 d 5 Ł H N Ś
Remus Karol ew 63 2 nl 5 Prz Ry Gi M
Günther Willy 86 nl P M Gi Ś
Karpiński Bolesław gimnazjum państw. w Lesznie P
Ks. Dymarski Franciszek 01 d 3 R
Ks. Smend Gottfryd ew 66 d 3 R
Brandt Jenny ew 78 l. A M Ge H Pr
Hoch Margareta ew 81 l. N M Pr Ry
John Frida ew 78 l. Fr A
Pallaske Berta ew 64 l. P R G
Reiche Ema ew 92 l. P Gi Ś Pr
Sander Luiza ew 67 l. Prz K
Schulz Mada ew 84 1. N G Ry Pr R
.
Leszno.

27. Prywatne liceum żeńskie.

wł. Niemiecki Związek Szkolny w Lesznie.
lic. 2. 2. O. 90. - bez praw gimnazjum państwowego.

Zarówno kierownictwo. jak i grono nauczycielskie to samo, co w Gimnazium męskiem Niemieckiego Związku Szkolnego w Lesznie.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 27 cze 2018, 14:29 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 231-232 (222-223)
...
Nakło.

28. Państwowe gimnazium męskie. ul. Sienkiewicza, No. tel. 46
.
hum. p. 7. 7. 223. 0.

Gimnazjum zostało założone w r. 1862. Początkowo była to prywatna szkoła koedukacyjna, przemianowana w r. 1866 na szkołę miejską. W r. 1872 rząd pruski wydzielil szkołę żeńską, a w roku następnym szkoła męska otrzymała prawa państwowych pruskich progimnazjów. W r. 1874 miasto oddało do użytku szkolnego specjalnie na ten cel wybudowany gmach. W r. 1876 nastąpiło upanstwowienie szkoły męskiej i przekształcenie jej na pełne gimnazjum, które w r. 1920 przejęty władze polskie, ustalając ostatecznie humanistyczny typ szkoly.

6 b Dyr. Polakowski Zygmunt 83 eP 19 P H
7 a Ks. Bajerlein Antoni 92 ek 8 R Pf
7 a Faczyńskl Marjan 89 eRy 8 Ry H
t. 6 a Gapiński Czesław 84 2 nl 2l Ś Ge Gi
8 b Dr. Leitgeber Zdzisław 74 DF da5PH 23 P H
8 a Marciniak Franciszek 96 a 4 N H
t. 6 a Mindak Jan 66 2 nl 37 M N
8 a Pułczynska Zofja 95 w 10 Prz Fi
7 a Pułczyńskl Władysław 88 eŁGr 8 Ł
8 a Szapowska Wanda 93 ng dwt 7 Fr
k 9 b Szczurkiewicz Jan 98 3lp Fi M
...........................................................................
Ostrów (Poznański).

29. Panstwowe gimnazium męskie,

ul. Gimnazjalna 9. No. tel. 89.
zref. klas. P. 8. 16. 501. 6.

Gimnazjum zostało założone w r. 1845 z inicjatywy Wojciecha Lipskiego i ks. Kąpały. Po przetrwaniu najcięższego okresu usilnej germanizacji w r. 1919 zostało przejęte przez władze polskie i jednocześnie upaństwowione. W r. 1919 istnialy jeszcze równoległe oddziały z jęz. nauczania niemieckim, lecz wskutek zbyt małej frekwencji zostały zamknięte w r. 1920.
Stanowisko dyrektora w r. 1919 piastował Franciszek Kuś, od r. 1920-1925 Jan Friedberg.

6 b Dyr. Irząbek Zygmunt 80 eN 20 P
1. 9 b Cudny Roman Marcell 900 wf 1ru Gi
7 c Eustachiewicz Tadeusz 89 DF eP 14 P Ł Pf
6 b p. Gądek Bronisław 79 eMFi 20 M Fi
6 d p. Grzywak Aleksander 79 ePrzCh 24 Prz Ch Fi
8 a Hoffmann Adolf 96 a 6 Ł Gr Fr
6 a Kochańska Władysława 82 ef sn 2nl dwt 23 P
6 d p. Kochański Zygmunt 78 eMFi 25 M Fi
1. 9 a Kowalski Franciszek sn Ś
i a Leja Franciszek 74 nl 27 Fr A
6 d Łukaszewski Albin 79 da6N 26 N M
8 a Malak Nikodem 99 eŁGr 2 Ł Gr
t. 9 b Małecki Stanislaw 98 knp 2 Ry K
6 c k. Pelikan Emil 60 eHGe H Ge
9 b Pisula Ludwik 03 a M Fi
7c Roj Jan 81 eŁGr 12 Ł Gr H N
8 a Rościszewska Władysawa 83 m nd dwt 6 Fr M H
6 a Wójtowicz Stanisław 86 eŁGr 16 Ł Gr
7 c Zbierski Stanisław 81 da5HPFr 14 H Ge
7 c Ks. Ziemski Lech 87 eR 14 R
7 a Pyszkowska Stefanja z gimn. ż. A
.
Ostrów Poznański.

30. Państwowe gimnazium i liceum żeńskie, ul. Wrocławska 48. No. tel. 184.
hum. i lic. p. gimn. 7. 8. lic. 4. 5. 0. 395.

W roku 1919 utworzono przy miejskiej niemieckiej szkole średniej równoległe oddziały z językiem wykladowym polskim; dla braku frekwencji zniesiono w r. 1920 klasy niemieckie. W r. 1920, na prośbę obywateli miasta Ostrowa. zaklad został upaństwowiony i utworzono przy liceum klasy gimnazjalne.

6 b Dyr. Bojdzińska Eleonora 79 eFrN da5 20 Fr
8 a Ks. Rejewski Jan 89 sd 1ru 10 R
9 b Białecka Joanna 01 l. 1ru Prz
8 a Blaszczakówna Janina 96 l. 5 Fr A
8 a Boczkowska Elżbieta 95 d dwt Fi Ch
8 a Dobska Sabina 94 ef 6 Gi Pr
8 a Danecka Amalja 95 km Ś Pr
8 a Dutczyńska Anna 97 a P
7 a Gromadzka Stanisława 77 nd 2lu dwt 12 Fr G
8 a Hermannówna Marta 900 ss Ry K
8 a Janiszewska Barbara 94 l. 2 lu 9 M Prz
7 a Losterówna Maria 87 w a 19 M
7 a Pyszkowska Stefanja 85 l. 2lu dwt 17 A
8 a Speichertówna Wanda 94 1. 1ru 4 Fr N
5 a Tyszynska Eustachja 72 eHGe 27 H Ge
8 a Waidówna Stefanja 97 a H Ge
7 a Włoczkowska Seweryna 88 ea7H 18 Pr P H
8 a Włoczkowski Marian 92 DP 3 P H
8 a Malak Nikodem Ł z gimn. męsk.
6 a Wojtowicz Stanisław Ł z gimn. męsk.
....................................................................................
Ostrowo pod Wieleniem.

31. Prywatne gimnazjum męskie z internatem.
wł. Tow. Szkół Pracy w Warszawie.
hum. p. 7. 7. 185. O. - niepełne prawa gimnazjum Państwowego.
Personel nauczycielski gimnazjum opłacany jest wedlug norm szkół państwowych. Prócz tego każdy z nauczycieli otrzymuje dodatkowo:
życie, mieszkanie, opał, światło i pranie.

Dyr. Łapiński Kazimierz 91 a 11 P
Delbar Lucjan 98 dsorb 3 Fr
Döllinger Franciszek 97 a 5 H
Kościanski Kazimierz 99 ef 1 K Ry Pr
Knorr Mieczysław 92 dinż 4 M
Łapińska Józefina 900 a l P
Michalski Stanislaw 82 a eN 17 Ł
Mort Gustaw ew 900 d 2 N
Paśniczek Franciszek 89 km 3 Ś
1. Pnchalski Mieczyslaw 65 DM
Ks. Rozpenk Marian 96 eR 2 R
Ropp Stefan 92 d 9 Fi Ch A
Zajiczek Jan 92 a 3 Prz
s. Gąsiewicz Wanda 02 M 4
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 29 cze 2018, 20:40 
Offline

Dołączył(a): 29 wrz 2017, 22:15
Posty: 2
serdecznie witam
bardzo dziękuję, te dane wpasowały się idealnie w moje aktualne poszukiwania. mam pytanie: co oznacza przed nazwiskiem nauczyciela oznaczenie 6a oraz skrót dwt? nie mogę odnaleźć wyjaśnienia tych skrótów w pierwszym poście.
pozdrawiam
natalia


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 29 cze 2018, 22:37 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
natalie napisał(a):
serdecznie witam bardzo dziękuję, te dane wpasowały się idealnie w moje aktualne poszukiwania. mam pytanie: co oznacza przed nazwiskiem nauczyciela oznaczenie 6a oraz skrót dwt? nie mogę odnaleźć wyjaśnienia tych skrótów w pierwszym poście.
pozdrawiam natalia

Ja również nie mogę się połapać w niektórych skrótach i tych wypisanych poniżej też nie jestem pewna czy są prawidłowe.

6 - nie wiem co oznacza
a = absolutorjum szkoly wyższej,

d = dyplom ukończenia wyższej uczelni,
w = egzamin wydziałowy (w b. zaborze austrjackim),
t = nauczyciel techniczny

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 05:41 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 232-233 (223-224)
...
Ostrzeszów.

32. Miejskie gimnazinm humanistyczne.

wł. Magistrat m. Ostrzeszowa.
hum. p. 8. 8. 102. 40. - niepełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum założono w r. 1885. Początkowo byla to wyższa szkoła żeńska, przekształcona następnie na szkołę koedukacyjną. W r. 1920 szkołę spolszczono, a w r. 1922 ujednostajniono jej program z programem gimnazjów państwowych.
Gimnazjum posiada 8 klas pełnych. Normy płac jak państwowe i dodatek komunalny.

Dyr. Kocańda Kazimierz 87 da6ŁGr eŁGr 10 Ł
Burda Jan g 91 a 1 M Fi
Grabiańska Idajla 75 dwt 24 H P
Ks. Kowalski Wincenty 99 sd 3 R Ł
I. Dr. Ledzinski Andrze) 90 DM 2
Magott Antoni 94 dwt 11 M G
Olszewski Jerzy 90 wf 3 Gi
Rozmarynowski Ignacy 96 km 6 Ś
Ks. Dr. Skaziński Stanisław 92 DT eR 10 R P
Spytkowska Maria 88 w 11 Fr P
Starczowski Stanisław 01 a 2 Prz Fi Pf
Wagner Jan 79 ef 4 Ry Pr K
Wójcikiewicz Karol 96 dwt 3 H Ge
Handzlikowa-Zanowska Marta 82 d sorb 2 Fr P
..................................................................................
Pleszew.

33. Państwowe gimnazjum koedukacyJne im. Staszica.

hum. p. 8. 9. 225. 34.

Gimnazjum zostalo założone w r. 1907, gdy miasto wybudowało własnym kosztem gmach i oddało go do użytku szkolnego. Początkowo obejmowalo kl. 6 i było szkołą mat.-przyrodniczą.
Po przejęciu przez władze polskie przekształcone zostało na 8-io kl. gimnazjum typu humanistycznego.

7 b Dyr. Dr. Szweda Walenty 90 DF 10 Fr P N H
7 a Ks. Herwart Stanisław 85 d 11 R M P
8 a Koperny Józef 77 a 6 M Fi
6 a Kościnska Stanisława 81 sn ef 21 Fr A N
8 a Laskowski Ignacy 83 m ef 6 P Gi
6 a Lepczyński Józef 76 2nl ss da6 26 Ry Pr N
6 a Polcyn Janusz 79 eN 19 Ł P H N
9 b Kułczycki Juljan 97 dinż 3 Prz Fi
8 a Woźniak Emilian 01 4lu Ge H
9 b Lisiecki Adam 95 a 2 Ł N Gr H
9 b Kubacka Kazimiera 94 sn ef 6 Fr A N
9 b Klattówna Janina 900 a 1 Ch Fi Ge
9 b k. Bereś Józef 03 4lu Ge H Gi
9 I. Dr. Białasik Jan DM
Nowotko Arkadjusz 93 kp Ś
..................................................................................
Polska Wies, p. Pobiedziska.

34. Prywatne liceum Zakonnic Najśw. Serca Jezusowego w Polskiej Wsi pod Pobiedziskami.

lic. p. 7. 7. 0. 80. - bez praw gimnazjum państwowego.

Dyr. Radnicka Jadwiga s. 89 dwt 15 M H P
Babecka Jadwiga s. 60 w 32 Hig Prz
Balicka Helena s. 71 dwt 29 P H Prz
Belakowiczówna Irena 98 2lu 1 M Ch Fi
Gnżkowska Halina s. 86 ek 12 H Ge
Heuggeler Józefa s. 71 kp 31 Pr N
Kafka Berta s. 86 amal 9 Ry N
Kraszewska Maria s. 90 m 7 M H Ge
Ks. Ofierzyński Stefan 62 eR. 38 R
Stablewska Konstancja s 96 knp 2 K A
Stoińska Celina s. 79 w 4 P H A
Tarasowicz Helena s. 81 krp 4 P M H
Tontain Malgorzata 61 d 39 Fr
Żurawska Gertrnda 04 w. l. 2lu 2 M Ge A
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 11:25 
Offline

Dołączył(a): 29 wrz 2017, 22:15
Posty: 2
bugakg napisał(a):
natalie napisał(a):
serdecznie witam bardzo dziękuję, te dane wpasowały się idealnie w moje aktualne poszukiwania. mam pytanie: co oznacza przed nazwiskiem nauczyciela oznaczenie 6a oraz skrót dwt? nie mogę odnaleźć wyjaśnienia tych skrótów w pierwszym poście.
pozdrawiam natalia

Ja również nie mogę się połapać w niektórych skrótach i tych wypisanych poniżej też nie jestem pewna czy są prawidłowe.

6 - nie wiem co oznacza
a = absolutorjum szkoly wyższej,

d = dyplom ukończenia wyższej uczelni,
w = egzamin wydziałowy (w b. zaborze austrjackim),
t = nauczyciel techniczny


no właśnie, chyba nie, bo to nie zgadzałoby się z innymi danymi mojego krewnego, o którym wiem, że ukończył seminarium nauczycielskie i co potwierdza to skrót "sn" przy jego nazwisku. "dwt" występuje pomiędzy informacją o seminarium nauczycielskim i liczbą lat w zawodzie, które się zgadzają z tym, co o nim wiem. dopiero potem są skróty dotyczące nauczanych przedmiotów, w jego przypadku: niemiecki, fizyka, matematyka i przyrodoznawstwo. raczej niemożliwe, żeby skończył studia wyższe, właściwie na stówę nie. w każdym razie dzięki za odpowiedź i proszę o sygnał, gdyby te skróty jakoś się wyjaśniły 8)
pozdrawiam
natalia


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 14:29 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 233-239 (224-230)
...
Poznań.

35. Państwowe gimnazjum mat.-przyr. im. Bergera, ul. Strzelecka 4. No. tel. 1477.

mat.-przyr. p. 8. 15. 540. 0.

Gimnazjum zostało założone w r. 1853. W r. 1866 kupiec poznański Gottholf Berger oddał do użytku szkolnego specjalnie na ten cel wybudowany gmach. W r. 1890 upaństwowiły szkołę władze pruskie. W r. 1919 szkoła przeszła na etat Państwa Polskiego.

5 a Dyr. Kniat Józef 58 DF EMFjPf 27 M
6 d p. Aleksandrowicz Jan 79 eMFi 24 M Fi
8 a Arend Zygfryd 95 dwt 5 A Fr
8 a Bocheński Jan 88 ef 6 Ry
6 a Borzeszkowski Bolesław 80 nl 25 Gi Ś
6 d p. Buszczyński Bolesław 57 DF EMFi 27 urlop.
6 d p. Flis Eugeniusz 78 ePrz 25 Prz M Fi
6 a p. Hantke Roman 79 EMFiCh 17 Fi Ch
6 a Jaworska Marja86 dsorb da6Fr 17 Fr P
8 a Kalusza-Kaloscay Boguchwał 84 DF da5Prz 8 Prz
6 a Kałużny Franciszek 82 nl 22 Gi Ś K M
6 a Ks. Kozłowski Jerzy 83 DT ER 15 R
7 b p. Krajewski Augustyn 81 DF EFrA 11 Fr A
6 a p. Krzyżanowska Michalina 84 DF ePFr 15 Fr P
6 b p. Magiera Wawrzyniec 77 DF eNPf 20 N H
9 b Ks. Manitius Gnstaw ew 80 ER 5 R
8 a Mielęcka Wacława 87 d 4 Fr
7 a Nedzyński Stanisław 85 nl 19 Gi
8 b Ostrzeniewski Ludwik 87 eMFiCh 5 M Fi
7 a Papee Stefan 97 DF da5P 6 P
8 a Ks. Piotrowski Czesław 91 ER 3 R
8 b Pniewski Władysław 93 ePH urlop.
7 a Smosarska Kazimiera 79 nd 15 G
7 c p. Suchcitz Władysław 89 DF ePŁGr 13 P
7 b Truchim Stefan 96 DF da5H 9 H Ge
8 b Włodarczykówna Ludwika 900 ePrz Ch 4 Ch
6 d p. Zawadowski Adolf 77 eRyGw 24 Ry Gw
9 a I. Czerniawski Piotr 70 DM 2
.
Poznań

36. Państwowe gimnazium im. św. Jana Kantego, ul. Strzelecka 29. No. tel. 41.92.

I-VI hum., VII-VIII klas. p. 8. 14. 481. 0.

Powstało w r. 1921 jako usamodzielniona filia gimn. im. sw. Marji Magdaleny, zrazu (1921-23) "na Wildzie", poczem zajęło gmach i urządzenia po b. gimn. im. Fryderyka Wilh. oraz zmieniło tytuł.

6 c Dyr. Opatrny Jarosław Wit 82 DF eHGe 21 H Ge
7 c Ks. Baranowski Zygmunt 84 DT da5R H L 13 R Pf
6 c p. Bartczak Antoni 74 ENH 23 N
8 a Drzewiecki Władysław 95 km 5 Ś K
8 a Fazanowicz Jan 86 eGi 15 Gi
8 a Fedakówna Marja97 a 5 P H
8 b Fenikowski Marjan 96 eŁGr 6 Ł Gr Pf
8 a Ganzówna Helena 93 l a 3 Fr N
9 b Gilewski Felicjan 99 eGi 4 Gi
6 d p. Góral Józef 72 ePrz 26 Prz
7 a Groole Walerja 79 w dwt 2 P H
6a Jaworska Marja86 da6FrP 17 Fr
6 a Kwak Franciszek 83 eMFi 17 M Fi
7 c Mroziński Jan 88 amal 13 Ry
7 a Parankiewicz Irena g 93 DF 7 M Fi Pf
k. I. Piechowski Bolesław 95 DM
6 b Sabinskl Artur 83 eŁGr 19 Ł Gr N
7 b Ks. Skórnicki Leon 91 eR R
7 a Slączkówna Janina 89 d dwt 16 Fr
7 b Suchcitzowa ZoUa 90 ePrz 12 Prz M
8 b Sulczyński Jan 96 krr 5 Pr (urlop. dla celów nauk.).
7a Ujda Jan 89 eŁGr 5 Ł Gr N
fi d p. Władyka Karol 78 eP 25 P
k. d. Zdrojewska Stanisława 89 d 3
8 a Zwierzycki .Iózef 78 eGePrz 8 Ge Prz
6 b Żnkowski Piotr 82 d 21 H
s. Depczyńska Marja95 3
.
Poznań.

37. Państwowe Gimnazium im. św. Marji Magdaleny. pl. Bernardyński 6. No tel. 1348.

klas. p. 8. 18. 551. 0.

Gimnazjum założyli o.o. Jezuici w roku 1573. W r. 1780 Komisia Edukacyjna połączyła Collegium Jezuickie z Akademią Lubrańskich, szkołę istniejącą od roku 1520 i będącą kolonią Uniwersytetu Krakowskiego, tworząc przez to połączenie t.zw. Szkołę Wojewódzką w budynku Collegium Jezuickiego. W r. 1815 szkoła przeszła na etat rządu pruskiego, a w roku 1834 otrzymała nazwę ad Sanctam Mariam Magdalenam w celu odróżnienia od nowopowstalego gimnazjum niemieckiego.
W r. 1858 zmieniono gmach szkolny. W r. 1919 szkoła przeszła na etat Państwa Polskiego.

5 a Dyr. Ostrowski Dezydery 69 eŁGr 28 Gr Ł
6 a Abgarowicz Kazimierz 88 eŁGr 16 Gr Ł
5 a p. Beer Alfred 60 eR 28 Rv
o b p. Biliński .Ian 79 eN 20 P N
6 a D. Dreżepolski Roman 84 DF ePrz 16 M Prz
6 b p. Dubas Franciszek 82 eŁGr 18 Gr Ł
6 a Duda Jan 85 eŁGr 15 Ł Gr
6 c p. Huss Józef 80 DF d 22 M Fi
5 a p. Ks. Janicki Juljan 59 d 28 R Fr
6 a P. Konieczny Mieczysław 82 eP Fr 17 Fr
8 a Krzyżanowski Karol 74 dwt 7 H Ge
7 c Michałkiewicz Mieczysław 88 DF eP 13 P
6 d p. Namysł Stanisław 72 eP 24 P
7 c Odroń Jan 83 eŁGr 14 Gr Ł
6 a Ostrowski Mieczysław 81 d 17 M
8 b Pertek Kazimierz 92 d 5 Gr Ł
7 c Pollak Roman 86 DF eP 14 P na urlopie jako docent Uniw. w Rzvmie.
6 a p. Prorok Bolesław 82 DF eŁGr 17 Ł Gr
7 b Regorowicz Ludwik 88 DF eHGe 11 H Ge
6 e Rosenberg .Tan 77 da6Ś nl 27 Ś
7 c Sędzierski Leonard 78 d 14 N
7 b Ks. Skórnicki Leon 91 d 10 R
6 c Stankiewicz Bronisław 75 d 22 Gr Ł
6 a Tarnawski Aleksander 84 eHGe 17 H Ge
8 b Tomaszewski Adam 95 d 4 H Ge
7 a Urbański Bronisław 83 a 14 Fr
6 c p Vogel Paweł 76 ePrz 23 Prz M
7 c Wantuch Andrzej 84 d 14 Ge H
6 a Węgrzynowicz Marjan 86 eMFi 17 M Fi
6 e Woiński Juljan 75 da5Gi nl 28 Gi
8 a l. Karchowski Jan 54 DM
.
Poznań.

38. Państwowe gimnazjum im. Marcinkowskiego. ul. Bukowska 16. No. tel. 6429.

klas. i hum. p. 8. 18. 632. 0.

Gimnazjum zostało założone w r. 1903.
Początkowo posiadało jedynie oddziały typu klasycznego, lecz od r. 1910 poczęto zakładaćź równoległe oddziały humanistyczne. W r. 1919, w chwili przejęcia zakładu przez władze polskie, gimnazjum posiadało pełne, po 8 klas liczące, oddziały klasyczny i humanistyczny.

5 a Dyr. P. Borzucki Antoni 58 da5ŁGrH 27 Ł H
5 a D. Callier Oskar 46 da5FrAŁ 27 Fr A
8 a Cwoidziński Kazimierz 78 DF eMFi 3 M Fi
7 c Dedio Stanisław 90 DF eŁGrGi 12 Ł Gr H
8 a Jasinski Jan 01 ei eGi ss wf 2 Gi
6 a D. Jaworski Kazimierz 84 ePŁGr 17 P Ł
7 c Koczocik Józef 84 eLGr 13 Ł Gr
8 a Korpal Aleksander 81 eRyK 5 Ry K
6-d Ks. Kosznik Brunon 74 sd da5RHbL 25 L N
9 b Ks. Krawczyk Michal 84 sd eR4 R
6 a Krzyzanowski Szczesny 85 eHGe 17 H Ge Fr
6 c p. Kudelka Władysław 79 DF ePrzM Fi 22 Prz M Fi
6 d p. Lasinski Edmund 74 ePrzMFi 20 Prz M Fi
6 b p. Marconi AndrzeJ 84 eMGw 19 M
7 a Mietkiewicz Piotr 91 ef 12 Ry Gi K N
7 c Nawratil Witold 86 ePLGr 14 P H
7 a Pietrowicz Sylwester 90 DF da5NPfL Gr 8 L Gr Pf P
6 c Polanski Orest 79 eHGeFr 21 Ge Fr
7 b Rzyski Karol 85 da5FrNA 11 Fr A
6 a Schonhuber Antoni 88 eMFi 15 M Fi
7 b Skarbinski Władysław 90 DF eHGe 11 H Ge P
8 b Smolinski Kazimlerz 96 eMFiCh 4 M Fi
7 c Ks. Warminski Edward 88 sd eR 12 R
7 c Widaiewicz .Józef 89 DF eHGe 12 H Ge
9 b Winiewicz Kazimierz 03 aIL Gr P N
6 a p. W6jcik EngenJusz 88 DF eN 16 L Gr P N
7 b Zerbe Mieczyslaw 90 da5HFrLGi 11 Fr N Gi
9 a 1. Matuszewski Romuald 78 DM 3
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 18:19 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd. Poznań
...
Poznań.

39. Państwowe gimnazjum human. im. I. Paderewskiego. ul. Wyspiańskiego 8. Tel. 6230.

hnm. P. 8. 18. 480. 0.

Gimnazjum powstało w r. 1921 z usamodzielnionej filji gimn. im. Marcinkowskiego. W chwili założenia obejmowalo klas cztery, obecnie liczy 8 klas zasadniczych i 10 równoległych oddziałów.

6 b Dyr. Dr. Molenda Roman 83 DF eHGe 19 HGe
8 a Argasiński Leon 94 a 3 Prz
7 c Dr. Berger Jan 89 DF eN 12 Ł N
7 a Całczyńska Anna 94 eMFi 8 M Fi
7 c Ks. Drygas Stefan 88 d 14 R
6 a Dzierżynski Józef 86 eMFi 15 urlop bezpł.
7 c Haberman Edward ew 80 dinż 15 M Fi Ch
6 a Hauptman Edward ew 71 a 27 N M
6 a Hannytkiewicz Adam 87 eRy 16 Ry
8 a Henke Józef 91 d 3 Ry Gi R
8 a Dr. Kolbuszewski Stanisław 01 DF eP 1 urlop bezpł.
8 a Dr. Kowaleńko Władysław 84 DF 7 H Ge
8 b Krzyżańska Stefanja 97 eP 6 P
6 b Kuchinka Tadeusz 84 eHGe 18 H Ge
7 a Kwaśnik Stanisław 86 d 18 Gi
7 c Marconi Marja 89 ePrz 10 Prz Fi
8 a Miętus Adam 92 eŁGr 4 Ł Gr
6 b Mikusiński Kazimierz 82 eN 18 N Ł
6 b Mydlarz Jan 81 eŁGr 18 ŁGr
6 b Orłowski Józef 84 eMFi 19 M Fi
7 c Porębski Jan 85 eNP 15 urlop bezpł.
8 a Poczta Ludwik 94 a 3 M Fi
8 a Schmidt Stefan 01 ePH 2 H Ge
8 a Staś Karol ew 94 4lu 6 urlop bezpł.
6 a Siennicka Lucyna 68 a 26 Fr
7 c Szczerbowski Henryk 85 a 14 P N
7 a Dr. Teubert Stefan 90 DF eFrN 8 Fr N
7 c Ks. Warmiński Edward 88 d 13 R z gimn. Marcinkowskiego.
9 b Wasilewski Mieczysław 98 2lu Gi
8 a Zawidzki Marian 98 4lu 3 Fr
7 c Zbierski Dominik 90 ePH 10 P H
9 b l. Dr. Ossowski Władysław 90 DM 3
10 b s. Czekała Mieczysław 98 3
.
Poznań.

40. Państwowa uczelnia im Dąbrówki, ul. Młyńska 10. Nr. tel. 2667.

hnm. i lic. p. 8. 30. 914.

Zakład założyła w r. 1829 Ludwika Radziwiłłówna. Przejęty następnie przez rząd pruski stal sie ośrodkiem germanizacji i pozostał jedynym żeńskim zakladem panstwowym w b. zaborze pruskim. Zreorganizowany po objęciu przez władze polskie obejmuje pełne gimn. human. 3 kl. podbudowy i 4 kl. liceum, 3 letnie liceum wyższe, 3 kl. przygotowawcze i 2 kl. szk. wydz. (razem 5 kl. szkoly ćwiczen) i kilka oddziałów równoleglych.

6 a Dyr. Swinarska Marja80 da5 15 A Fr Pf
6 a Borowiczówna Zofja 75 l 24 R P M
7 a Cymińska Gabriela 77 l 15 Prz K
7 b Dr. Czajkowski Brunon 81 DF da5 6Ł
7 a Dropińska Irena 92 l 3lu 9 P Fr
6 a Dziegiecka Zofja 89 rk da5 17 M Pe
8 a t. Gałecka Janina 89 ef - Ry
6 a Glockówna Klara 76 l 21 P Fr R
fi b Jaworska Julja 85 d 17 P Fr
fi a Jeżewska Helena 63 l 18 P Fr H
8 a Hauptman Lidja ew 96 5lu 6 P H
8 a Kempińska Marja 93 l 6 P Fr A
8 a Ks. Dr. Kiciński Jan 91 sd DF
7 a Klawekówna Stefanja 95 da5 6 M Fi
7 a t. Klichowa Helena 75 sn ef 9 Gi
7 a Dr. Knapowska Wiesława 89 DF da5 6 H Fr
7 a t. Kolbuszewska Zofja 76 krr 9 Pr
8 a Krawczyk Marian 96 sn 5lu M
7 a t. Krysińska Aniela 86 sn wf 15 Gi
7 c Ławicka .Janina 82 daS 9 AFr
6 a 1. Marconi Zofia 74 w 24 Pr
6 a Mędlewska Eufemja 81 da5 12 Prz
6 a Migoniowa Helena 90 5lu 12 Gi M
6 a t. Nowicki Antoni 72 sn 24 Ś Ry
8 a Olszewska Teresa 91 a - P N
8 a t. Pajzderska Wanda 99 amal - Ry
7 a Pietruszanka Stefanja 95 da5 3 N
8 b t. Pigoniówna Aniela 98 ef - 6 Gi
8 a Promieńska Ludwika 92 l 6lu Prz
8 a s. Stachowiakówna Zofja 92 l 3 Fr A
7 a Dr. Swinarska Konstancja 92 DF da5 6 G Fr A
7 a Swobodzianka Marja 92 w 5lu 9 P Ry
8 a Thomasówna Irena 96 l 3 Fr M
7 b Walkowska Marja 79 l 12 Fr P
8 a Wernerówna Bolesława 93 l 6lu Prz
7 b Dr. Wiegnerowa Anna 92 DF 9 Pf Fr P
7 c Zabrzeski Stanisław 87 da5 12 H P
7 a Zdobnicka Marja 89 da5 6 H Ge
7 c Zimmermann Henryka 87 da5 9 P Ł
7 a Paliwodzianka Helena 94 da5 6 G
9 b Świeżawska Cecylja 85 sn 6lu P
8 a Seipeltówna Lidja 98 da5 M Fi
6 a Ks. Dr. Prumbs Antoni 81 DF sd R
9 a l. Dr. Parczewska Stanisława 69 DM
k Michalska Helena 79 Ś
k Kopczyńska Janina 04 sn ef -
10 a d Znamirowska Aniela 92
8 b k Włodarczykówna Ludwika 900 da5 3 Ch Prz
.
Poznań.

41. Państwowe liceum i gimnazjum żeńskie na Łazarzu. ul. Matejki 8. No tel. 6091.

lic. p. 7. 9. 305. gimn. p. 5. 5. 146. 451.
Liceum powstalo w r. 1919, obejmowało początkowo klas 5; obecnie jest 7 kl. pełnego liceum i 2 oddziały równoległe. W r. 1920 otworzono przy liceum IV (I) klasę gimnazjalną. Obecnie gimnazjum pełne obejmuje klasy IV-VIII (I-V).

6 a Dyr. Rzepecka Zofja 72 E 23 P Fr
8 a Abramowiczówna Izabela 79 d 12 M Fi
6 a Bergerowa Kazimiera 92 d DF 11 Ł
7 a Chrzanowska Zofja 75 E 15 Fr N
8 a Dziembowska Anna 91 d 2 P H
7 a Fazanowiczowa Helena 96 wf 4lu 9 Gi
6 a Filipowska Marja 69 E 22 Prz Ge
7 a .Jeleńska Emilja 91 DF 9 P H na urlopie celem poratowania zdrowia
7 b Ks. Kowaliński Feliks 91 eR 11 R
7 a Kusztelanówna Janina 77 ss sn w 17 P
6 a Leitgeberówna Helena 71 E 23 Prz N
8 a Müllerówna Zofja 96 l wf 6 Gi A N
8 a Nawratilowa Klara 86 sn 3lu 4 A
7 a Ks. Nowacki Józef 93 da5 6 R Ł
6 a Obrąpalska Kazimiera 75 ss sn 3lu 20 Ry
7 c Orłowska Wanda 87 d 12 Prz Ch
7 c Rudnicka Marja83 d 14 Fr A
7 a Rzepecka Anna 69 ss sn w 15 Fr P
8 a Serwacka Helena 95 wf a 7 Gi Ge
8 a Śliwińska Zofja 94 d 2 H P
9 b Surzyńska Marja93 sn 2lkm 2 Ś
8 a Szulwicowa Stanisława 95 krr 5 Pr
6 a Vivien Louis 66 DF 26 Fr
6 a Zamorski Czesław 79 4lu 25 N
8 a Ziemska Józefa 91 d 3 Ge N
.
Poznań.

42. Prywatne gimnazjum humanistyczne męskie im. Stanislawa Konarskiego, ul. Rybaki 33.

hum. Po 2. (I-II) 2. 0. 12. - bez praw gimnazjum państwowego.

Ks. Zoch Tymoteusz 70 eFrAM R Fr H M
Toporowski Mirosław 99 2lu - M Fi Prz
Wińska Janina 99 a - P H Ge
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 18:36 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd. Poznań
...
Poznań.

43. Gimnazjum prywatne im. Ad. Mickiewicza, Plac Cięty - tel. 6716.

wł. X. Czesław Piotrowski.
hum. p. 3. 5. 241. O. - niepełne prawa gimnazjum państwowego.
Gimnazjum założył Ks. Cz. Piotrowski w r. 1923.

Dyr. Ks. Piotrowski Czesław 91 eR 6 R
Balicki Stefan 99 eFrP l Fr P H
Chudzinski Bohdan 89 sn 2nl ef 14 G Prz
Cwojdziński Kazimierz 78 DF 10 M Prz
Ks. Klóskowski Wacław 85 sd 3 R
Kotecki Alojzy 02 m a l M
Niziołek Alfred 89 2nl 2lu 15 Fi Prz
Papee Stefan 97 DF 6 P .
Skotarkowa Janina 96 sn a ef 7 Fr
Tomaszewski Adam 95 ePH 6 P H
Waxman Józef 98 m 2lu wf 1 Gi
Wegrzynowicz Marjan 86 eMFi 15 M
Wiśniewski Aleksy 91 sn 2 nl ef 12 Ry
Wybieralski Sylwester 74 sn 2nl ef 30 G Ś
.
Poznań.

44. Prywatne gimnazjum humanistyczne im. Tomasza Zana.

wł. Zarząd Okreg. T. N. S. W.
hum. p. 5. 5. 80. O. - bez praw gimnazjum państwowego.

Gimnazjum powstało w r. 1923.

Kier. Mikusiński Kazimierz 82 eN 18 Ł (z gimn. państw.)
Abgarowicz Kazimierz 88 eŁGr 15 Ł (z g. państw.
Haberman Edward ew 80 dinż 15 M (z gim. państw.)
Henke Józef 91 d 3 Ry (z gimn. państw.)
Jastak Józef 01 eAFr 1 Fr
Kowalenko Władysław 84 OF da5 7 H Ge (z gimn. państw.)
Kuchinka Tadeusz 84 eHGe 18 H Ge (z g. państw.)
Ks. Molski .Józef - d 5 R
Niesiołowski Andrzej 99 ePH 2 P H
Poczta Ludwik 94 a 3 M Fi (z gimnazjum państw.)
Szczerbowski Henryk 85 da6 13 P (z g. państw.)
Załęski Jan 98 a 3 MPrz
Zbierski Dominik 90 e P H 10 P H (z gim. państw.)
.
Poznań.

45. Prywatne gimnazjum humanistyczne żeńskie rozwojowe, pod wezw. Najśw. Serca Jezusa
, 4 wyższe klasy licealne z praw. publiczn. i 3 klasy wstepne dla początkujących , plac. Ś-tokrzyski 4 III p.
właścicielka Aleksandra Słomińska..
hum. p. 8. 16. 0. 550. - pełne prawa gimnazium państwowego.

Gimnazjum założyła w r. 1864 Hofmanowa, jednakże z powodu trudności robionych przez pruskie władze szkolne, pensję przejęła Anastazja Warukówna i pod kierownictwem tejże szkoła przetrwała do r. 1912. Następnie została zakładowi narzucona kierowniczka niemka - Gertruda Linke i pozostawała na tem stanowisku do r. 1919. Po przejęciu szkoły przez Aleksandrę Słomińską i Lucynę Sokolnicką nosila ona nazwę "Liceum im Królowej Jadwigi". Z powodu zbyt wielkiej frekwencji uczenic właścicielki podzielily zakład na dwie szkoły, z których zakład A. Słomińskiej otrzymał nazwę "Liceum p.w. Najśw. Serca Jezusa.
W r. szk. 23/24 zamieniono trzy niższe klasy licealne na trzyklasowe gimnazjum niższe i otworzono kl. IV gimn. typu hum. W bieżącym roku szkoln. funkcjonuje już kl. VI gimnazjum.

Dyr. Słomińska Aleksandra 58 da5HFr 48 -
Aleksandrowicz Jan 79 eMFi 25 M
Carlier Marie-Louise 68 d 31 Fr
Chrzanowska Marja 97 km 7 Ś
Czekańska Marja 02 d ef 5 Fi Prz Ge
Dubas Franciszek 82 eŁGr 18 F
Hoppówna Irena 89 ePrzGe 16 Prz Ge
Janczewska Halina 99 ef 3lu 4 R Prz P
Jankowska Marja97 ef a 6 R Fr N
Jankowska Janina 04 ef lru 3 R P
Lamparska Halina 02 d 2 Fi Ch M
Lazarówna Marta 86 ef a 17 P H
Muellerówna Irena 94 ef 3lu 5 Prz Fi K
Najgrakowska Marja 04 krr 1 Pr
Odroń Jan 83 eŁGr 14 Ł
Dr. Papee Stefan 97 DF 7 P
Poprawianka Józefa 01 ef a 6 M A
Raabówna Marja 99 ef a 6 P Fr
Retzlaffówna .Jadwiga 98 a 4 M
Sędlakwna Leonja 85 amal 8 Ry H
Śliwińska Zofia 96 eH 3 H
Smólska Janina 92 da6 11 H
Dr. Suchcitz Władysław 89 eP 14 P
Ks. Szlachta .Jan 79 eR 23 R
Szulcówna Marja 96 ef 9 R N Ge
Szymańska Marja 95 a eGi 3 Gi
Theinertowna Zofja 98 ef a 6 N M
Thomasówna Henryka 95 a ef 10 A Fr
Thomasówna Marja 95 ePN 10 P
Truchim Stefan 96 eH 6 H
Weymanówna Kazimiera 79 a eFr 24 Fr
l. Sawicka-Franke Czesława 86 DM 12
s. Ulatowska Stefanja 63 m 11
.
Poznań.

46. Rozwojowe humanistyczne gimnazinm i liceum im. Królowej Jadwigi. plac Świętokrzyski 4 II.

wł. Lucyna Sokolnicka.
gim. i lic. p. 7. 9. 0. 269. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Notatki historyczne przy gimnazjum i liceum pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.

Dyr. Sokolnicka Lucyna 76 d 29 H
Ks. Bączkiewicz Jan 87 d 6 R
Borowska Janina 99 amal 2 Ry
Dr. Cwojdziński Kazimierz 88 DF 10 Fi Ch
Domagalska Bolesawa 81 a 22 Fr
Garszyńska Helena 76 krp 27 Fr
Goryniewska Bronisława 73 l krp 4 A
Hlaskówna Wanda 93 ss 2iu 3 P H Ge
Karłowska Izabela 03 a 1 N K
Kossobudzka Apolonja 97 a 8 G M
Lebińska Aleksandra 03 krr l Pr
Majczakówna Marja 97 a 3 P H
Pałęcka Aniela 04 ss 3lu 1 M
Pietruszanka Stefanja 95 da5 7 N
Polówna Józefa 95 wf Gi
Dr. Rzepecka Zofja 97 DF 7 P
Sowianka Aniela 95 da5 7 Ge Prz
Surzyńska Marja 93 l 2
Szafarkiewiczówna .Jadwiga 63 l 41 R P
Szulcówna Helena 01 l Ś
Tarnawski Aleksander 84 eHGe 16 H Ge
Trojanowska Stefanja 96 a 5 Fi Ch
Vogel Paweł 76 ePrz 22 M
Wantuch Andrzej 84 d 16 Ł
s. Kolska Konstancja 93 l 14
I. Gankówna Marja 94 DM 4
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 18:47 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd. Poznań
...
Poznań.

47. Ośmioklasowe żeńskie gimnazjum humanistyczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, Wały Leszczyńskiego 5.

hum. p. 8. 10. O. 351. - pełne prawa gimnazjum państwowego.

Siły własne:
s. Waśkowska Marja 90 eŁGr 11 P Ł
s. Albrecht Rafaela 73 w 19 Ł
s. Czermińska Serafina 93 ePrzGe 4 Prz Fi
s. Gawlik Irena 93 eP 10 P
Grzelakówna Marja 98 a 4 Fr A
s. Jankowska Kazimiera 95 - 5 K
s. Łojowska .Janina 88 eH 16 H
Makowska Józefa 96 a 8 M
s. Mierzwicka Konstancja 96 ss 9 wych.
Nożyńska Zofja 02 eGi 2 Gi
Pokrzywnicka Józefa 86 eFrŁ 1 Fr
s. Ponikiewska Alfonsa 74 w 26 H Ge N
s. Thielmann Lioba 82 sn 19 M Pr
s. Trawczyńska Zdzisława 900 ss 3 Ś
1. Dr. Wilhelmi Marja 97 DM 2 -
s. Wilimowska Cecylja 03 2lu 1 Prz

Siły z innych szkół:
Aleksandrowicz .Jan z gimn. państw. im. Bergera - M
Beer Alfred, z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - Ry
Biliński Jan, z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - P
Dreżepolski Roman, z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - Prz
Dubas Franciszek, z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - Ł
Dr. Korczyńska Zofia, z seminarjum żeńskiego - Pf
Dr. Krzyżanowska Michalina, z gimnazjum państw. im. Bergera - Fr
Lubieniecka Marta 90 eMFi 2 Fi
Lebińska Aleksandra 03 ss 3 Ry
Dr. Ręgorowicz Ludwik. z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - H
Rosenberg .Jan 77, z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - Ś
Smosarska Kazimiera, z gimn. państw. im. Bergera - Ge
Słomkiewicz Bronisław, z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - Ł
Ks. Tadrzyński Kazimierz 91 sd 3 R
Tomaszewski Adam. z gimn. państw. im. Marji Magdaleny - P
.
Poznań.

48. Prywatne liceum żeńskie im. Below- Knothe. ul. Wały Jana III-go 4,

wł. Związek Szkolny im. Below-Knothe.
lic. n. 7. 10. 19. 272. - bez praw gimnazjum państwowego.

Gimnazjum typu licealnego założył w r. 1833 Henryk Below.

Dyr. Schiffer Jadwiga ew 70 l 35 -
Baumhauer Gertruda ew 74 -
Bekker Elza ew 78 I 22 - - -
Braun Joanna ew 97 l 5 -
Ernesti Helena ew 83 l 14 -
Hennig Ida ew 92 l - -
Kielblock Karolina ew 97 I 7 -
Klein Helena 900 4 -
Knothe Klementyna ew 58 44 -
Schoenecker Małgorzata ew 71 l 35 -
Trentler Joanna ew 63 l 27 -
Werner Jadwiga ew 55 ef 51 Pr Gi
Wilhelm Karolina ew 91 l 4 -
Mahn Gertruda ew 75 l 12 -
Weimann Aleksander 78 - - -
Loake Małgorzata ew 92 l 10 -
Brand Gertruda m
Gaebel Maria ew 97 l 5 -
Dr. Wiese Gertruda 95 l 6 -
Vogt, Studienassessor ew 94 - - -
Bielawski 95 - - -
Ks. Hammer ew R
.
Poznań.

49. Prywatne gimnazjum humanistyczne i matemat-przyrodnicze, ul. Wały Jagiełły 1-2.

wł. Związek Szkolny "Gimnazjum Niemieckie w Poznaniu".
hum. i mat.-przyr. n. 8. 16. 418. 22. - bez praw gimnazjum państwowego.

Gimnazjum zostało założone w r. 1920. Początkowo mieścio się
w budynku państwowego gimnazjum przy ul. Strzeleckiej 29, następnie w r. 1922 zostało przeniesione do budynku b. liceum Wegener.

Dyr. Stiller Oswald ew 72 da5 28 R N
Behrendt Jan ew 92 da5 9 N H Ge
Bielawski Bruno 95 amal 7 Ry Fr
Burchard Walter ew 97 DF da5 6 N H Ge
Floss Albrecht ew 93 da5 8 M Fi
Funke Margareta ew 98 sn 7 P
Knechtel Ludomir 80 w 25 M P Gi
Knothe Jadwiga ew 99 l 4 N H Ge K
Lattermann Alfred ew 94 DF a 6 H Ge M Ś
Mischke Karol 93 da5 9 Fr Ł Gi
Mohr Antoni 63 da5 40 P H Ge
Piątek Paweł 94 da5 7 M Fi Ch
Schultheiss Tassilo ew 91 DF da5 10 P Ł
Steinitz Herman m 91 da5 9 A Fr
Stiller Benjamin ew 91 da5 8 Gr Ł Gi
Tumm Otto ew 81 2nl 25 Prz M
Vogt Dietrich ew 94 da5 9 Fi Ch M
Wiese Jan 64 2nl 42 N R M
Wiese Gertruda 95 DF da5 7 Fr H Ge
Wiese Katarzyna 97 l 5 A N H Ge Gi
Wilke Elza ew 88 da5 6 R N H Ge
Ks. Brummak Karol ew 95 - R
Freimann Jakób m 66 DF R
Grzegorzewski Leon 74 rk - P
O. Fr. Kempf Venantius 87 - R
Seeliger Wilhelm ew 91 - Gi
Szereszewski Maksymiljan m 97 sn - R
Zeigan Charlotta ew 95 ek - R Ge K
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 30 cze 2018, 22:10 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 239-241 (230-232)
...
Rawicz.

50. Państwowe gimnazjum męskie. ul. Wały Batorego 1. No tel. 47.

hum. i klas. p. 8. 10. 278. 2

Gimnazjum zostało założone 27/7 1852 jako miejska szkola realna z progimnazjum. Po kilkakrotnych przekształceniach, dotyczących ilości klas, typu szkoly i tytułu jej posiadania. gimnazjum przejęły władze polskie 17/1 1920, jako pełne gimnazjum klasyczne, które w chwili obecnej zostaje stopniowo przekształcane, na gimnazjum typu humanistycznego. W b. roku szkolnym klasy I-VI (VI) wł. są humanistyczne, a od VII-VIII - klasyczne.

6 c Dyr. Sutkowski Stanisław 75 eHGe 23
8 a Baranowski Stanisław 900 a 3 M Fi
8 a Dadaczyńska Zofja 97 l 6 G Prz
7 b Gorecki .Jerzy 89 DF da5 9 P H
7 b Gulewicz Wincenty 90 a eGi 11 M Fi
k Handkówna Krystyna 99 km 1 Ś
9 b k Jarecki Czesław 97 sn Gi
7 a Kublińska Janina 96 DF a eŁGr 7 Ł Gr
6 a t. Miedziński Józef 80 sn 2nl 24 M Prz
8 a Nowakowska lŁucja 98 l 3 Fr
8 a Sanok Wladyslaw 93 amal 3 Ry K
9 b Sibilski Kazimierz 96 a 2 H
7 b Ślęczek Wladyslaw 88 da6ŁGr 11 Ł Gr
8 a Wesołowski Czesław 97 sd 3 Ł N
8 a Ks. Węcławski Ignacy 93 sd 3 R
7 b Żak Jan 86 da6FrN 9 Fr N
.
Rawicz.

51. Prywatne gimnazjnm humanistyczne (koedukacyjne), ul. Kopernika 108a.
hum. n. 7. 10. 83. 102. - bez praw gimnazjum państwowego.

Dyr. Mahler Marya ew 63 rk 42 N H
Kier. Schulz Jerzy ew 87 da5 13 H Ge N R
Jacobitz Felicitas ew 71 sn eGi 36 M N Gi
Curtius Gertrud ew 65 sn 40 N Fr
Rau Gertrud ew 76 sn 30 N M R
Eckert Else ew 86 da5 20 A H
Benner Margarete ew 84 sn 22 N Ry Prz Ś
Krienke Luise ew 87 da5 18 M Fi
Schlawitz Clara ew 90 sn 14 R N M K
Curtius Katarina ew 76 krr eGi 29 Pr Ry
Meyer Wanda ew 98 l 5 P
Gerlach Karl 70 2nl 35 M Ś Gi
Schneider Emil ew 60 DF 40 Ł Ge H
Ks. Gumprecht Alfred 76 sd 12 R
..............................................................................
Rogoźno.

52. Państwowe gimnazjum męskie im. Przemysława.
zref. klas. p. 8. 8. 223. 0.

Gimnazjum zostało założone w r. 1849. Początkowo byla to szkoła koedukacyjna, przekształcona w r. 1851 na szkołę męską. W r. 1862 gimnazjum staje sie własnością miasta, a w r. 1871 zostaje upaństwowione. W r. 1919 gimnazjum przechodzi na własność Państwa Polskiego.

5 a Dyr. Meissner Roman 52 da5 PŁGrH 47 Ł Gr
6 b Delekta Stanisław 80 eN 20 P N Ge Ry
7 c Gierczyński Roman 80 ef 14 Ł Gr
8 a Gliszczyński Konstanty 88 4lu 6 P H
8 a Grochowski Stefan 99 ePH 4 P H Ge
9 b Kowalska Wiktoria 96 eMFi 5 M Fi
7 a Lisiecki Ludwik 84 sn 2nl w 18 M Ry Ś K
6 a Ks. Lison Stanisław 81 sd 16 R Fr Gr
9 b Łykowski Aleksander 97 wf 2 Gi
9 b Seelieb Wilhelm 90 DF 2 Prz Fi
7 c Stahr Bronisław 88 eŁGrPf 12 Ł Gr H
8 a Woyczyńska Wiktoria 68 eNFrA 4 Fr N H
.
Rogoźno.

53. Niemieckie liceum i kursa gimnazjalne koedukacyjne, ul. Kościuszki No 8.
lic. 7. 10. 66. 67. - bez praw gimnazjum państwowego.

Liceum zostało założone w r. 1920.

Kier. Gerhardt Oskar ew 62 d 28 R Fr G
Ks. Buttner Reinhold ew 59 d 5 R Ł G
Jastrow Fanny m 74 l 23 Fr A N Prz
Langenmayr Gertruda ew 61 l 40 N M A
Langenmayr Katarzyna ew 65 l N A Fr H
Arndt Marta 01 l 4 N H M
Ratzke Ada 01 l 4 N Fr H M Ry
Gerhardt Elfriede 81 sn 2 N M Ry
Delekta Stanisław, z gimn. państw. - P
Grochowski Stefan, z gimn. państw. - P
Woyczyńska Wiktoria z gimnazjum państw. - P
..............................................................................
Śrem.

54. Państwowe gimnazjum męskie im. gen. Józefa Wybickiego.
klas. P. 8. 8. 216. 1.

Gimnazjum zostało założone przez grono miejscowych obywateli w r. 1858.
Po kilkakrotnych przeksztakcniach, dotyczących ilości klas, typu szkoły i tytułu jej posiadania, Gimnazjum przejęły władze polskie w r. 1920, jako pełne gimnazjum klasyczne.

6 b Dyr. Ogonowski Henryk 80 eP 19 Ł Gr
7 c Ks. Matuschek Mieczysław 83 da5R 14 R Ł Gr
7 c s. Moese Henryk 86 eMFi 13 M Fi
8 a Popeniuk Andrzej g 93 eŁGr 1 Ł Gr
8 a Kwaśniewski .Józef 99 eP 1 P N Ł
9 b Manikowski Franciszek 98 a 2 Fr
8 a Welter Józef 98 a 2 Prz
8 a Pieta Jakób 97 a 3 H Ł
8 a Borek Władysław 99 a 3 H P
8 a Wiśniowiecki Hieronim 95 a 3 H Ge Pf Ry
8 a t. Tarnawski Józef 94 wf 3 Gi K Ry
9 a l. Roliński Władysław 81 d 3 -
................................................................................
Środa.

55. Państwowe gimnazjum koedukacyjne.
hum. P. 8. 11. 206. 104.

Gimnazjum zostalo założone w r. 1842. i przejęte przez Państwo Polskie w roku 1922.

6 a Dyr. Synoradzki Franciszek 75 eŁN 16 Ł N
7 c Fiedziuszko Emil 85 eMFi 13 M Fi
9 b Gruszczyński Marian 88 3lu 6 ł P N
8 a .Jagiela Jan 90 2lu 6 Fr P
7 a Ks. Karasiewicz Władysław 90 eR 6 R
8 a Mąkowski Tadeusz 99 2lu 4 Prz Pi
6 a Mierzwiński Tadeusz 73 sn 22 Ry K Pr
8 a Mikulski Antoni 87 a 4 M Fi Ge
8 a Nawrowska Marja 88 dsorb 5 Fr N
8 a Piechocki Jan 99 ePN 1 P N
9 b Sitowski Eustachy 86 a 3 P H
8 a Sperczyński Władysław 96 lru 3 H Ge
6 c Synoradzka Franciszka 78. eŁP 22 Ł P
7 a Wrzeszczyński Franciszek 89 ef wf. 15 Gi Ś
...............................................................................
Szamotuły.

56. Państwowe gimnazjum koedukacyjne im. Piotra Skargi, ul. Piotra Skargi, No tel. 111.
hum. p. 8. 13. 233. 104.

Gimazjum powstało w r. 1919 z przekształenia istniejącej od r. 1888 średniej szkoły rolniczej, obejmującej klas 6 i dającej prawo wstępu do akademji rolniczej.

Dyr. 7 b Beik Kazimierz 86 eN 10 Ł
6 a Arystow Eliasz 74 da5FiM 27 M Fi
8 a Bajerlein Józef 96 d 7 Ge Fi
9 c Balcerek Antoni 02 wf 3 Gi
8 a Bielicka Janina 85 m 6 P H
8 a Detkówna Olga ew 91 nd 4 Fr
8 a Dobski Maciej 01 a 2 Ł Fr H
6 a Ks. Gałęzowski Karol 79 kp 15 R
8 a Ilińska Janina 95 3lu 5 P
9 b Knobelsdorfówna Janina 96 a - M Fi Prz
8 a Kotlarz Jan 83 dwt 6 Ł Fr
9 b Kuźnar Jan 93 d 2 H
9 b Kuehn Edmund 02 a - Ł H
8 b Maske Brunon ew 95 EPrzCh 5 Fi Prz
8 a t. Masłowski Wacław 87 amal 2 R
6 a t. Millsiewicz Józef 66 sn 38 Ś K N
k Nowakowski Jan 68 m 4 Ge
9 b Nowicki Ludwik 01 ek a 3 M Fi
8 a Paluszkiewicz Marjan 02 d 3 P H
6 d Sprzyszewska Teresa 66 da6Fr 24 Fr
6 d Sprzyszewski Jan 63 da5FiM 35 M
8 a t. Grynwaldówna Irena 93 ef 3 R Pr
9 b .l Dr. Krukowski Wiktor 84 DM 4 Hig
..............................................................................
Trzemeszno

57. Państwowe gimnazjum męskie plac Kosmowskiego No 5.
klas. p. 8. 9. 280. 0.

Gimnazjum założył w r. 1776 Michał Kosmowski, opat zakonu 00. Augustynów, wzorując sie na szkołach Konarskiego. Pomimo nader uciążliwych warunków zakład pomyślnie rozwijał się pod zaborczymi rządami prusaków aż do r. 1863, kiedy za udział uczniów w powstaniu został zamknięty. W r. 1865 rząd pruski otworzył szkołę dla chlopców, która stopniowo rozwijając się osiągnęła typ pruskich progimnazjów i jako taka w r. 1920 została objęta przez Państwo Polskie, w tym samym roku przekształcono ją na 8-io kl. gimnazjum.

6 b Dyr. Lusiewlcz Edward 77 eGrPf 20 Gr Ł H Pf
8 b Czerwiński Józef 90 eŁGr 3 Ł Gr
8 a Jakubowski Józef 94 a 5 Ł Gr Fr H
8 a Krüger Kazimierz 77 a 17 M Fi N
6 a Strzyżewski Wojciech 74 nl rk ENR Prz 30 M N Gi K Ry
8 a Wernerowski Józef 99 3lu 3 Fi Fr
8 a Wachal Adam 99 4lu 2 P H
8 a Weiss Jan 99 ePN 1 P N
8 a Zbiegień Tadeusz 89 a 7 Prz Ge
8 a Giż:yński Kazimierz 92 sd eŁGr 3 Ł Gr H
9 b Ks. Perz Franciszek 94 sd 3 R
9 b Chmieliński Jan 02 3lu M Fi N
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 03 lip 2018, 22:31 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 241-242 (232-233)
...
Wągrowiec.

58. Państwowe gimnazjum męskie. ul. K1asztorna No 10, No tel. 233.

klas. p. 8. 10. 284. 0.

Gimnazjum założono w r. 1872. W r. 1920 przeszło w posiadanie Państwa Polskiego, jako 8-io kl. męskie gimnazjum klasyczne.

6 c Dyr. Schlingler Erwin 81 eP 22 P Ł
6 c p Jaślar Adolf 80 ePrz 22 Prz
8 a Koberówna Stanisława 79 sn 3 P Fr
6 a p Kordyl Stanisław 84 eHGe 18 H Ge
9 b Kozak Michał 95 sn 2 G K Gi
8 a Łęgowski Jan 91 a 3 Ł Gr
8 a Mühleisen Edward 89 a 5 H M
7 a k Olszewski Czesław 87 sn 18 Ś Ry
8 a Sobczak Wincenty 96 eŁGr 1 Ł Gr
8 a Stasiak Lndwik 95 a 4 (na urlopie)
6 b Swinarska Halina 65 da6PFr 21 P Fr
7 c Ks. Trzybiński Walenty 87 eR 13 R Fr
8 a Tyrankiewicz Witold 92 d 4 M Fi
9 b Wróbel Piotr 93 a 1 Ł Gr
.
Wągrowiec.

59. Miejskie humanistyczne gimnazjum żeńskie, ul. Klasztorna. No tel. 236.

hum. p. 7. 7. 0. 165. - niepełne prawa gimnazjum państwowego.

Gimnazjum powstało w r. 1919 z przekształcenia niemieckiej wyższej szkoły żeńskiej.

Dyr. Ks. Beyer Jerzy 74 da5RHbŁ 20 Ł
Mukułowska Władysława 79 dwt 10 Fr PH
Kubrychtówna Mieczysława 95 a 3 Prz Fi Gi
Dr. Nowak Nikodem 86 a DF 1 Ł P G
Stasiakowa Izabela 97 l 3 Fr N
Roeskówna Janina 92 krr 3 Pr Ry
Bzylówna Jadwiga 93 l 6 Fr G P
Ks. Staszak Józef 99 sd 2 R H
Lipińska Barbara 76 krp 10 P
Jaślarówna Zofja 04 m krp 1 H
............................................................................
Wolsztyn.

60. Państwowe gimnazjum męskie, Aleje Poniatowsklego No 27.

klas. p. B. 9. 264. 28.

Gimnazjum zostało założone w r. 1905 przez rząd niemiecki. Początkowo byla to sześcioklasowa szkoła realna, która następnie została przekształcona na zreformowane sześcioklasowe progimnazjum realne, a wreszcie w r. 1920 na pełne ośmioklasowe zreformowane gimnazjum klasyczne.

6 a Dyr. Hasiński Leon 85 eN 16 Ł N
7 b Biega Andrzej 84 da6ŁGr 11 Ł Gr P
7 b Czownicki Józef 89 ePrz 11 Prz M Fi
k Fritz Helgard ew 85 nd 9 M Fi
8 a Ks. Karasiewlcz Władysław 91 eR 1 R H
8 a Krasoń Józef 96 a 3 H Ge
9 b Krupa Robert 02 eGi - P Gi Pr
8 a Maruszczak Bazyli g 85 da6ŁGrRu 10 Ł Gr
9 b Molski Roman 03 a 1 P Fr
6 a Rzymkowski Bolesław 72 2nl dwt 26 Ś M K N
6 a Spychalska Joanna 73 l dwt 26 Fr N
6 a Warzecha Albin 67 2nl 25 H Ge Ry
...........................................................................
Września.

61. Państwowe gimnazjum klasyczne męskie im. H. Sienkiewicza, ul. Witkowska 1, No tel. 377.

klas. p. 8. 11. 283. 3.

Gimnazjum powstał w r. 1841. Początkowo szkoła prywatna, następnie t.zw. wyższa szkoła koedukacyjna miejska, w r. 1919 spolszczona, przekształca się na progimnazjum typu ref.-klasycznego. W r. 1920 upaństwowiona, przekształciła się na gimnazjum 8-io klasowe typu klasycznego.

7 c Dyr. Romanowicz Alfred 88 eP 13 P
8 a Adamczyk Józef 95 a M Fi
8 a Augustynowicz Jan 87 sd dwt 7 Ł H
8 a Fabjan Wiktor 93 a P
8 a Ks. Jernajczyk Marjan 95 sd 4 R
7 b Knobloch Michał 84 da6 19 Ry Pr
7 b Maćkowski Władysław 91 eŁGr 10 Ł Gr Fr
9 b Majcher Piotr 99 a 2 M Fi
8 a Matczyński Roman 03 a 2 Fr
8 a Michałowski Włodzimierz 76 d ng 16 Prz
8 a t. Ohanowiczowa Stanisława 95 sn ek 8 Ś Pr G P M
8 a Pyszora Klemens 97 a 4 G M
7 a t. Rydzik Jan 95 sn ek wf 7 Gi Ś
8 a Sanak Tadeusz 95 eH 4 H Ge
7 a Wąs Michał 83 a dwt 14 Ł Gr H
8 a Wojterski Franciszek 93 eN - - N P
8 b Zgodziński Czesław 95 eŁGr 4 Ł Gr N
I. Dr. Uliszewski Florian 84 DM - -
...........................................................................
Żnin, wojew. poznańskie.

62. Miejskie gimnazjum klasyczne im. Śniadeckich
.
klas. p. a. 3. 40. 0. - bez praw gimnazjum państwowego.

W sierpniu 1925 r. istniejące tu prywatne "Kursy przygotowujące do gimnazjum" zostały zamienione na gimnazjum klasyczne, które miasto przyjęło na swój etat. Co roku przybywać bedzie jedna klasa. Gimnazjum ma dobre warunki rozwoju, gdyż w bogatej kujawskiej okolicy niema w promieniu kilkudziesięciu kilometrów szkoły średniej.

Dyr. Szychliński Franciszek 92 eHGe 5 H Ge Prz
Szychlińska Adela ew 96 3lu 2 Fr M
Ks. Zając Ignacy 97 sd 2 R
Machowski Jan 87 1ru 4 P Ł
Jarmuż Wacław 96 m 3 P K Ry Gi
Sokołowski Stefan 01 nl 2 Ś
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 03 lip 2018, 22:35 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część III - Szkoły Średnie Ogólnokształcące
...
XI. Szkolnictwo Średnie Ogólnokształcące pod Zarządem Ministerstwa Spraw Wojskowych.

strona 350 (341)
...
3. Rawicz.

Korpus Kadetow No 3.

Rawicz Województwo Poznańskie "Korpus Kadetów No 3 w Rawiczu"
Rawicz (Koszary Białe)
Matematyczno-przyrodniczy
Język polski
1 klasa (4 gimn.) z tem, że w każdym roku będzie otwierana jedna następna klasa, aż do pełnego etatu Korpusu kadetów o 5-cio trzechoddziałowych klasach 3 oddziały 116 kadetów.

Komendant ppk. 6 d Merkisz Marjan 88 d 7 M
major b e Lam Longin ew 79 eP 20 P N
major 6 d Modelski Zygmunt 86 cHGc 20 H Ge
kpt 7 d Dziemidowicz Kazimierz 88 d 10 M Fi
7 d Ks. Łukowiak Antoni 89 sd 11 R kapelan
k 6 a Świątkowski Józef 97 d 5 Prz
7 b Żak Jan 86 d 9 Fr z gimn. państw.
8 a Sanok Władysław 93 amal 5 Ry z gim. państw.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 03 lip 2018, 22:39 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część IV. - Szkoły, Kształcące Nauczycieli.
...
I. Szkoły o Poziomie Wyższym.

strona 352-353 (343-344)
...
Poznań

6. Państwowy Wyższy kurs nauczycielski ul. Ratajczaka 30, tel. 33-63.

p. grup 3:
II geograficzno - przyrodnicza,
III matematyczno - fizyczna,
V śpiew i wychowanie fizyczne - 55. 37.
Kurs założony w roku 1923.

Dyr. 6 a Kllarski Jan 82 eMFi

Przedmioty A:
Poprawski Jan inspektor szkół m. Poznania Pe
Ręgorowicz Ludwlk DF gimn. im. Marji Magd. H
Wiegner Adam 89 DF 7 Pf

Przedmioty B:
Grupa II.
Andrószowski Jan, gimn. IV Lwów, za urlopem asystent Uniw. Pozn. Ch
Kalusza Boguchwał DF gimn. im. Bergera Prz
Tarnawski Aleksander gimn. im. M. Magd. Ge
Węgrzynowicz Marjan gimn. im. M. Mag. Fi

Grupa III.
Andrószowski Jan j.w. Ch
Kilarski Jan j.w. M Fi

Grupa V.
Abgarowicz Kazimierz, gimnazj. im. Marji Magd. Ś
Baran Jan, kapitan W.P. gry i zabawy
Debczyńska Sabina DM asystent U. P. anatomja
Gayczakówna Marja km emisja i dykcja
Konieczny Mieczysław gimn. M. Magd. teorja harcerstwa
Lipiński Bohdan DM asystent U.P. fizjologja
Pawełek Adam DM porucznik W.P. ćwiczenia harcerskie
Piasecki Eugenjusz DM prof. U.P. teorja wychowania fiz.
Pllewska Jadwiga szkoła wydziałowa gry i zabawy
Piotrowski Waclaw DF docent U.P. km zasady muzyki, harmonja, historja muzyki, zarys Iiteratury chóralnej i instrumentalnej, gra zespołowa, gra skrzypcowa
Poradowski Stefan Wielkp. Szkoła Muz. gra skrzypcowa
Rosenberg Jan gimn. im. M. Magd. Ś
Sikorski Walerjan pplk. W.P. ćwiczenia gimnast., gry i zabawy, systematyka
i metodyka prowadzenia wychowania fiz.
Szczepanowska Flora km solfeż, rytmika
Szuman Stefan DM referent kuratorjum ratownictwo i Hig
Szaszkiewicz Rafał kapitan W.P. Gi
Thielowa Czesława Wielkp. Szkoła Muz. gra fortepjanowa
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 04 lip 2018, 22:44 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część IV. - Szkoły, Kształcące Nauczycieli.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 397-399 (388-390)
...
Seminarjów państwowych 16
Seminarjów prywatnych 1
Seminarjów męskich 13
Seminarjów żeńskich 4
Seminarjów polskich 4
Klas 82
Uczniów 2327
Uczenic 797
Uczenic i uczniów razem 3124
...
Bydgoszcz

I. Państwowe kat. seminarjum nauczycielskie męskie. ul Seminaryjna 3-7 Nr. tel. 1086.

p. 5. 189. i szkoła ćwiczeń VI. 187. 64.

6 a Dyr. Ks. Filipiak Jan 81 sd da5 16 Pe H
8 a Ks. Kaja Leon 93 sd 3 R
7 a Białecki Marjan 94 sn 11 na urlopie
9 a l. Dr. Bisiel Jan 58 DM - Hig
9 b Conrad Alfred 01 sn 2nl 5 P M
6 c Dymel Leon 82 w da6 23 Pe
fi a Effert Stanisław 61 sn ef 45 na url.
7 a Franz Maksymiljan 97 sn ef 2nl krr 6 Pr
9 b Kaja Florian 95 sn 2nl w 5 Fi M
7 a Karaśkiewicz Czesław 90 w a 15 M Fi Pe
5 a Kmieć Władysław 73 w 30 P H Ge
5 a Mokrzycki Karol 69 w 27 P H Gi
7 a Mozolewski Józef 89 sn rk eG 5 G
6 a Taczak Michał 76 sn 29 N P
5 a Timler Adam 75 w 27 Fi Ch P
6 c Tylczyński Leon 84 sn rk dwt 22 Pe M Prz
5 a Urhanyi Zygmunt 72 w eŚ 27 Ś
7 b Wrzoś Kazimierz 94 ef 11 Ry
10 a d Dobrowolski Adam 86 d 14
10 a s. Eichstaedt Leon 83 a km 24
.....................................................................
Czarnków.

2. Państwowe seminarium nauczycielskie męskie.

p. 5. 5. 134. 0.

Kier. Nowak Józef 65 rk 27 Prz N
Grzegorzewski Jan 86 ek w 18 1-roczny urlop celem dalszych studjów
Nowak Janusz 96 km 6 Ś Ry Gi
Ks. Wiertelak Józef 90 sd 2 R
Nowosielski Marian 78 wkn 20 P
Grynia Bronisław 84 wkn 16 M Fi Ch
Buława Józef 99 ip 5 Pe
Jaworski Jan 95 eGi 10 Gi
Brudny Marian 01 ef 4 Pr
Jabłoński Stanisław 85 w 20 nauczyciel szkoły ćwiczeń
Prajs Bolesław 98 w 5 naucz. szk. ćw.
l. Dr. Lniski Franciszek 54 DM
.........................................................................
Gniezno.

3. Państwowe seminarium nauczycielskie męskie, ul. Chrobrego nr. 23, tel. 292.

p. 5. 5. 188. 0.

Nadto w 7 klasach szkoły ćwiczeń 162.
Seminarjum założone w roku 1920.

5 a Kier. Kurzemski Michał 71 da5HGe 28 H
8 bAnders Ludwik 900 sn wf 4 N Gi
7 a Bloch Zygmunt 85 sn 2nl 19 Prz
6 a Czubak Maksymiljan 79 sn 2nl 26 Ś
6 b Kolczyński Stefan 88 ip 18 M Fi
7 a Nowaczkiewicz Jan 89 ip 13 P Pe
8 b Ks. Sobaszek Aleksy 95 sd 4 R
6a Wójciak Antoni 82 w 20 Ry Prz

7-klasowa szkoła ćwiczeń.
6 e Kier. Bogdas Tomasz 74 sn 2nl 28
7 a Głogowski Tadeusz 95 sn 2nl 11
6b Rudy Jan 85 sn 2 nl 20
6 a Szymański Tomasz 89 sn 2nl 15
6 c Wojciechowski Felicjan 82 sn w 22
l. k Szmaj Stefan DM Hig
.............................................................
Inowrocław.

4. Państwowe seminarjum nauczycielskie żeńskie, im. Królowej Jadwigi, ul. Pakoska 100, tel. 257.

seminarjum p. 5. 5. 0. 160.
szkoła ćwiczeń p. 7. 6. 2. 150.

Seminarjum przeszło w styczniu 1919 z rąk niemieckich w ręce wladz polskich; początkowo kierownikiem byl W. Prauziński, zaś od dnia 1 sierpnia 1919 do r. 1925 Dr. Filar. Przy seminarjum jest państwowy internat.

6 a Dyr. Swinarska Zofja 83 da5Prz Ch Fi 15
9 a l. Czarnek Zbigniew 87 DM 4 Hig
7 a Czarnkowa Aldona 90 eP 8 P
6 a Dullin Antoni 69 w 2lu dwt 36 N
7 b Frycz Stefan kw 76 DF da5PePf 12 H Pe Pf
10 a d Goebel Wacław 87
7 a Gadzalińska Emilia 73 nd 14 Fr
7 c Kwiek Lucjan 83 d ng da5MFi 14 M Fi Ch
Liptakówna Zofja 93 w 13 Prz
6 a Madziówna Helena ew 91 krr d 15 Pr
6 b Małłek Antoni 87 2nl da6Ś 19 Ś
Piskorska Jadwiga 93 ek wf 4 Gi
6 a Sobieski Teodor 84 2nl da6Ś 20 Ś
Schwarzówna Karolina 89 ip 16 M
6 a Strzeszyński Stanisław 68 w ef rk dwt 38 Ge Me H
7 b Ks. Szukalskl Jan 90 sd eR 11 R
Szumska Stanisława 95 w 9 Ry

Szkoła ćwiczeń:
Kier. Strzeszyński Stanisław patrz wyżej
Dullin Antoni patrz wyżej - N Fi
7 c Golachowska Lidja 85 w 22 R P M
6 b Krukowska Julja 84 nd a 20 M H Ge
7 c Liptakówna Zofia 93 w 13 Prz
Madziówna Helena patrz wyżej - Pr
7 b Marcińska Stanisława 92 w 11 R P M
8 a Piskorska Jadwiga 93 ek wf 4 Gi
6 a Schwarzówna Karolina 89 ip 16 M
7 b Sędzierska Leokadja 96 w 10 na urlopie
7 b Świdrwna Stanisława 93 w 11 R P M Pr
Sobieski Teodor patrz wyżej - Ś
Małłek Antoni patrz wyżej - Ś
Ks. Szukalski Jan patrz wyżej - R
7 b Szumska Stanisława 95 w 9 P Ry
10 a s. Jasielska Halina 01
.......................................................................
Kcynia.

5. Państwowe seminarium nauczycielskie męskie, im. Karola Libelta, Rynek

p. 5. 5. 164. 0. nadto w 3 kl szk. ćw. 92

Seminarjum zostalo założone przez rząd pruski w roku 1865.
Dyrektorami byli:
ks. Stanisław Kubowicz od r. 1870 do r. 1874,
Szafrański od r. 1874 do 1887, poza nimi zaś Niemcy.
Kierownikiem szkoły ćwiczeń byl Karol Kukulka od roku 1867 do r. 1894, po nim zaś Niemcy.
W tym samym czasie pracowało w zakładzie kilku profesorów Polaków. Zrazu udzielano również nauki języka polskiego, który skasowano w październiku 1887 r.
W roku 1914 i 1915 zbudowano dom nauczycielski. Podczas wojny światowej mieścił się w gmachu seminarium szpital wojskowy.
Po wybuchu rewolucji w Niemczech kwaterowała w seminarjum załoga "Grenzschutzu". Od nowego roku 1919 objęła władzę nad zakładem Rada Ludowa polska, która zlikwidowała naukę w seminarjum niemieckiem i przeprowadziła organizację szkółki polskiej, do której uczęszczały dzieci szkoły ćwiczeń. Seminarjum zajmowali powstańcy polscy na koszary, potem na szpital wojskowy.
Komisja dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych Województwa Poznańskiego zorganizowała seminarjum polskie w dniu 1 wrzesnia 1920 r. Kierownikiem był Franciszek Stopa do dnia 9. IX. 1921 r., zastępcą kierownika był przez 2 miesiące Leon Tylczyński, dyrektorem Michal Peter od dnia 16. XI. 1921 r. Przy zakładzie zorganizowano Radę Opiekuńczą Internatu 27 września 1922 r. W roku 1925, w związku z obchodem 60-letniego jubileuszu seminarjum, Ministerstwo W. R. i O. P. nadalło zakładowi imię Karola Libelta.

7 b Dyr. Peter Michał 90 eP 11 P Pe
8 a Ks. Budny Antoni 93 sd 4 R N
9 b Cepurski Kazimierz 900 wf 2 Gi
6 c Domański Władysław 83 ek 21 Pr i szk. ćwicz.
6 c Dzuś Eugenjusz 84 ef dwt 21 Ś
7 b Gliński Juljan 89 w 13 Ry i szk. ćw.
k t Heynówna Franciszka 89 knp - Pr w szk. ćw.
9 a k l. Jedwahny Stanisław 84 DM - Hig
7 a Kazała Franciszek 93 w 12 Prz Ry
8 c Nowara Maciej 86 wkn 15 P N i szk. ćwiczeń
7 c Stawowczyk Józef 91 eH 14 H Ge
8 c Stępniewski Kazimierz 96 w 6 M Fi i szk. ćw.
6 a Zbylut Klemens 79 wkn 24 M Fi
10 a ks. Brucki Brunon 900 ss
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 05 lip 2018, 09:14 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd,

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część IV. - Szkoły, Kształcące Nauczycieli.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 399 (393)
...
Koźmin.

6. Państwowe seminarium nauczycielskie męskie, nr. tel. 78

p. 5. 5. 150. 0.

Seminarjum mieści się w starożytnym zamku. Przez lat 50 bylo to seminarjum ewangelickie. Władze polskie otworzyły seminarjum polskie, katolickie.

6 b Dyr. Winkler Edward 81 DF ng 20 P
8 a Ks. Nowakowski Tadeusz 94 eR 2 R
6 a Benisz Stanisław 84 ip 21 Pe
6 a Höffner Jan 87 w 16 M
6 a Jauik Stanisław 70 2nl krr 27 Pr Prz
8 c Karpowicz Kazimierz 79 amal 7 Ry
8 c Kusiński Jan 93 a 12 P
7 c Łanoszka Władysław 93 wkn 13 H
7 b Michalski Antoni 87 a - P
8 a Pokorny Władysław 93 w 11 Fi
9 a l. Stęszewski Czesław 93 DM 2 Hig
7 a Woda Ludwik 88 2nl 17 Ge Gi
6 a Zenkteler Stanisław 65 2nl 27 P N
10 a s. Antoniewiczówna Anna 04 ef 4
................................................................
Krotoszyn.

7. Państwowe Seminarium Nauczycielskie męskie, ul. Zdunowska .N!! 83, tel. 59.

P. 5. 5. 177. 0. (nadto w 4 kl. szkoly ćwiczeń 1 29).

Za czasow niemieckich istniały dwa podobne zakłady, mianowicie preparanda założona w r. .1904 i seminarjum założone w r. 1908. Po przejęciu seminarjum przez władze polskie zakład otwarto dn. 1 września 1921 r. Preparandę zamieniono na seminarjum żeńskie, poczem z dn. 1 września 1922 r. zwinięto. Dyrektorem byl Franciszek Pawłowski i kierownikiem Heliodor Handke.

6 a Dyr. Igielski Władysław 84 eHGe 16 Ge H
6 a Barszczyński Ludwik 87 ek 18 Ry Pr
7 c Chmura Jan 92 ek wku 14 szk. ćwicz.
6 a Daumann Augustyn 69 ek 36 Ś
7 c Fiala Antoni 91 w 14 H Ge
6 d Hoja Jan 79 nl wkn 26 N
9 f Kaźmierczyk Wawrzyniec 91 wf 14 Gi
6 a Kowalski Józef 76 nl dwt 29 Pr Fi
6 c Kumorek Feliks 83 ek wkn 23 - szk. ćwicz.
8 a Ks. Michałkiewicz Marian 91 sd 3 R
6 a Mierniczak Franciszek 87 w 21 P
6 a Prokopowicz Tadeusz 85 w 21 P
8 b Schuster Franciszek 98 d 5 M Fi
6 a Tłok Józef 81 nl dwt 24 Pe
6 c Tutaj Franciszek 77 ek 29 - szk. ćw.
9 a 1 Dr. Kolasiński Jerzy 91 DM 2 Hig
10 a d Dr. Gogolewski Leon 87 DM 2
10 a s Czecb Stanisław 01 ss 2.-
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 05 lip 2018, 12:31 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część IV. - Szkoły, Kształcące Nauczycieli.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 399-400 (388-391)
...
Leszno.

8. Państwowe Seminarium Nauczycielskie męskie, ul. Seminaryjna, No tel. 253.

p. 5. 5. 198. o. (w 4 kl. szkole ćwicz. 150,

Zakład przekształcony został z dawnej preparandy w r. 1909 na seminarjum męskie. Dyrektorem był Dr. Wende.
W styczniu 1920 r. przejęły go władze polskie. Internatu przy zakładzie niema.

6 b Dyr. Wowczak Jan 84 eNDF 19 p. Pe N
6 c Gaweł Bronisław 79 ePrz 21 Fi M Prz Hig
9 f Gugulski Ksawery 89 ip 17 Pe
6 a Krajewski Władysław 64 2nl dwt 26 M Prz
8 a Materna Antoni 97 km ef 2 Ś
8 b Ks. Peik Tadeusz 91 eR 3 R
6 c Rosochowicz Władysław 84 w 21 P H Ge
6 d Skopowski Adolf 77 ef 26 Ry Gi
6 a Sobota Leon 65 2nl dwt 26 P N G
6 b Czyżowski Stanisław 87 w 18 Pr
6 c Nowak Stefan 78 2nl 23 -
6 c Piotrowski Ludwik 83 ek 23 -
6 b Szpunar Julian 87 w 18 -
6 b Wadowski Jan 88 w 18 Pr
10 a d Ciążyński Józef 84 -
10 a s Bombicka Helena 01
...
Leszno.

9. Państwowe Seminarium Nauczycielskie żeńskie. ul. Poniatowskiego 36.

p. 5. 6. o. 230. (nadto w 4 kl. szk. ćw. 127).

Seminarjum przejęte zostało przez władze polskie po opuszczeniu Leszna przez Niemców w dniu 17 stycznia 1920 r. Przy seminarjum jest internat.

6 d Dyr. Stach Teodor 79 e HGe 24 H Ge
7 b Ks. Winnicki Pawel 86 eR 10 R
6 a Orlowska Kazimiera 67 w 28 Pe P
7 a Sypniewska Helena 75 I 13 P N
7 a Mondelska Wiktoria 88 ePrz 15 Prz M
7 a Ottówna Ewa 90 w 6 - urlop
7 a Dźwikowska Pelagja 86 km 13 Ś
6 a Krynicka Wiktoria 80 w 25 M Fi
7 a Wójcikówna Jadwiga 90 ePN DF 8 Pf P H
6 a Sławińska Maria 80 w 25 Ry Pr
7 a Krzywkówna Stanisława 91 e Gi 8 Gi
7 c Krzywkówna Teresa 89 pk 13 -
8 a Harasiewiczówna Maria 99 ek 6 - urlop dla studjow
7 c Gugulska Stefanja 91 ip 14 Pe
6 c Sudhoffówna Matylda 83 pk 21
6 a Mieczkowska Kazimiera 73 rk 16 -
9 a l Szpunarowa Kazimiera 93 d Hig
10 a s Harasiewiczówna Celina - ef --
........................................................................
Ostrzeszów.

10. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie Ewangelickie.

p. 5. 6. 206. 0.
Seminarjum założono w r. 1920.

Zast. Dyr. 5 a Biczysko Kazimierz 70 da6N 27 N Ge
7 a Gajdzica Paweł ew 95 knp 10 P
6 b Karczmarski Jan 86 w dwt 19 P Ry Pr Pe
6 a Łukasik Ignacy 80 a dwt 16 Prz Fi Ge
9 e Herduś Jan 95 wf 10 Gi
7 a Mazur Józef 94 w dwt 10 H P Fi
7 a Ożana Jerzy ew 90 dwt 12 M Fi
9 c Rozmarynowski Ignacy 96 knp 6 Ś
9 b Ks. Skaziński Stanisław 92 d 1 R
8 a Szomek Wacław 01 ip 3 Pe
k l Dr. Ledziński Andrzej 90 DM 2 Hig
s Konarska Stanisława 900 -
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 05 lip 2018, 20:17 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część IV. - Szkoły, Kształcące Nauczycieli.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 400-401 (391-392)
...
Poznań.

11. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie im. Ew. Estkowskiego. ul. Fr. Ratajczaka 30, No tel. 2464.

p. 3. 3. 128. 0.

Seminarjum założono w r. 1923. Zostało ono właściwie wznowione. bo istniało swego czasu, jako pierwsze w Wielkopolsce od r. 1804 do 1874. Dla celów germanizacyjnych przeniesiono je w roku 1874 do Rawicza.

6 a Dyr. Waga Juljan 86 eP 15 P H Pe
9 b Gilewski Felicjan 99 eGi 5 Gi
8 b Lam Władysław 93 amal da5Ry 6 - na urlopie bezpłatnym na studjach w Paryżu
6 b Perucki Karol 85 eP 21 P H Ge
9 b Ks. Posadzy Ignacy 98 sd 3 R N
Zieleziński Djonizy 90 ip 15 -
9 a Dr. Machowski Walenty 88 DM Hig
k Różański Jan 94 km da5Ś - Ś
Dr. Duńdaczek Franciszek - na etacie semin. żeńsk.
Czachowski Józef Fi - na etacie semin. żeńsk.
Kłóskowski Leonard M - na etacie semin. żeńsk.
Mazurkiewicz Jan Ry - na etacie semin. żeńsk.
Szulczewski Jerzy Prz - na etacie semin. żeńsk.
Zemhatówna Zbigniewa Pr na etacic semin. żeńsk.
.
Poznań.

12. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie żeńskie im. M. Konopnickiej ul. Franciszka Ratajczaka No 30.

p. 5. 6. 0. 249. i szkoła ćwiczeń 7. 0. 185.

Seminarjum otwarto z inicjatywy Naczelnej Rady Ludowej w dniu 1 kwietnia
r. 1919.

6 d Dyr. Wierbińska Zofja 82 eFrNA 24 N
7 b Cholewińska Franciszka 83 sn wkn 13 R P M Ry Pr Gi
6 a Chrząszczewska Bronisława 89 DF ePFr 16 P
6 a Czachowski Józef 69 rk dwt 27 Fi Ch
10 a d k Duńdaczek Franciszek 69 DM -
9 a l k Górczyna Zofja 95 DM - Hig
7 b t Karbowska Irena 95 wf 11 Gi
7 a Kłóskowski Leonard 89 sn 2 nl dwt 14 M
7 b Kolodziejówna Emilja 95 w 11 P Ry Ś Gi Pr
k Korczyńska Zofja 81 DF - Pe
7 a Kuźnikowa Marja 84 sn dwt 17 R P H Gi Ry
I k Machowski Walenty - kontr. państw. semin. naucz. męsk.
8 a Majcherkiewicz Klara 97 eNFrH 4 N H
7 b t Mazurkiewicz Jan 86 da6Ry 11 Ry
10 ask Mittelstaedtówna Halina 96 e Fr N A--
7 c kier. Panasówna Antonina 89 ip 15 Pe
6 b Ks. Powel Zyxmunt 81 sd 18 R
6 a t Prauziński Antoni 54 da6Ś 27 Ś
7 b Punicka Izabela 75 w 13 N R G Ś H
7 b Serwońska Stefanja 94 w 10 R P M Prz Ry Ś Gi Pr
6 a Szulczewski Jerzy 79 sn 2 nl dwt 25 Prz
9 c Tustanowska Zofja 99 sn 6 Gi R M P H Ge
Waza Juljan - etat Państw. Sem. Naucz. męsk. w Poznaniu - H
6 e Wierzbicka Aniela 74 w 32 M Prz R
7 b Wyrwalska Barbara 94 sn w 10 P Ś Ry Pr Prz
7 b Zembatówna Zbigniewa 86 krr 12 Pr
.
Poznań.

13. Prywatne żeńskie Seminarlum Nanczycielskie, ul. Kręta 8.

P. 4. 4. 0. 158. i 2 kl. szkoly ćwiczeń 55.
- niepełne prawa państwow. seminarjum nauczyc.

Seminarjum zostało założone 1 września 1924 r. i mieści się w gmachu
11 szkoly wydziałowej. W przyszlym roku szkolnym uruchomiony zostanie 5-ty kurs sem. i 3 kl. szk. ćwicze.

Dyr. Kłos Adam 61 rk 35 -
Dr. Chrząszczewska Bronisława 89 DF 16 P
Gruszczyńska Irena 91 rk 13 P
Jaegermanowa Franciszka 86 2nl 7 szk. ćwicz.
Ks. Jedwabski Franciszek 95 sd 3 R
Kalkówna Stanisława 93 ef 6 Pr
Kióskowski Leonard 89 a 16 M
Kempińska Cecylja 98 2nl 6 - szk. ćw.
Konwerska Marja 98 2nl 6 - szk. ćwicz.
Kryzan Seweryn 80 rk 25 Pe N
Litwin Jan 86 w 19 M
Maciejewski Tadeusz 94 w 10 Fi
Mikolajski Juljusz 01 da5 1 Ge
Mukułowska Dora 80 amal 3 Ry
Ochocki Władysław 84 2nl 19 Ś
Ręgorowiczowa OIga 900 da5 15 P
Szafranówna Helena 88 l 6 Prz
Dr. Truhim Stefan 96 DF da5 9 H
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 09 lip 2018, 18:03 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część IV. - Szkoły, Kształcące Nauczycieli.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 401-402 (392-393)
...
Rawicz.

14. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie, Wały Batorego No 14
.
P. 5. 5. (5 kl szk. ćwiczeń) 210. 0. (w szk. cwiczeń 90. 65.).

Seminarjum założone w r. 1804 w Poznaniu, w r. 1874 ze wzgledów germanizacyjnych przeniesione zostało do Rawicza; w styczniu r. 1920 przejęły seminarjum władze polskie.
Przy seminarjum jest internat.
Dyrektorami zakladu byli:
Józef Jeziorowski,
Jan Gruszczyński,
Karol Nepilly,
Feliks Kaliski,
Franciszek Mitsche,
Franciszek Speers,
August Laskowski,
Karol Kloesel,
Franciszek Schroller,
Paweł Reimann,
Maksymiljan Kolbe
i Maksymiljan Fröhlich.

6 b Dyr. Wesołowicz Józef 84 eP 18 Pe
6 a Czechowski Władysław 82 2nl 23 M
7 a Ks. Falkowski Wiktor 89 eR 9 R
6 a Handke Heljodor 66 w 27 H Ge
9 f Gorczyca Franciszek 89 w 16 Pr
6 e Janiga Zenon 79 w 27 P
7 b Kowalski Edward 91 w 13 P - urlop
6 a Krajewski Jan 78 2nl 25 P - urlop
8 b Małecki Feliks 93 ef 5 Ś
6 b Materna Józef 86 w 18 -
6 a Matuszewski Józef 87 2nl 16 -
6 a Nowak Roman 76 w 27 Prz
6 a Paliński Piotr 53 2nl 27 N P
6 a Rudnicki Kazimierz 77 ek 21 Gi
8 b Sławomirski Michał 83 w 10-
6 c Stadnicki Franciszek 79 ek 23 Pe
6 a Wołoszczuk Antoni 76 w 25 M Fi Ch
9 a l Łuczkowski Wacław 78 DM 3 Hig
10 a s Wiśniewska Marja 91 -
k Pitulkówna Stanisława - etat szkoły powsz. - Pr
.....................................................................................................
Rogoźno.

15. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie.

p. 5. 5. 181. 0. (w 4 kl szkole ćwiczeń uczniów - 117).

Seminarjum powstalo z preparandy, istniejącej od r. 1880, a przekształconej w r. 1905 na seminarjum.
Dyrektorem pierwszym był Franciszek Pawłowski.

Dyr. Kisielewski Władyslaw Nikodem 80 e M Fi Ch 16 Fi Ch
Englert Józef 71 ek 28 Prz N
Janisch Ludwik 54 rk 52 M
Klus Jan 97 ek krr 9 Pr
Kozioł Kazimierz 91 w in 16 Pe M Fi
Mały Franciszek 71 2nl 28 Gi
Melzer Józef 81 2nl 28 H Ge - na urlopie
Roskosz Tomasz 79 rk da6Ry Pr 24 Ry
s Małach Andrzej 95 sn - -
k Klawekówna Jadwiga Pr
Chomicki Mieczysław 93 sn wkn 12 P
Durski Władysław 91 sn ek 16 N P
Jakóbiec Jan 92 sn ek 14 H P
Ks. Jezierski Marjan 91 sd 3 R
Osmański Franciszek 86 ek 18 Ś
Pilawski Leon 92 ek 15 - urlop
Wierzbanowski Jan 89 ek w 16 H Ge
...............................................................................
Wągrowiec.

16. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie, No tel. 271.

p. 5. 5. 209. 0. (nadto w 4 kl szkoly ćwiczeń 110.)

Seminarjum założono w r. 1910.

6 a Dyr. Kopacz Artur 84 e P 16 Pe Pf P
9 b Frankowski Florjan 02 wf 4 Gi R
i c Kopeć Karol 89 ek lru 14 Ge
8 a Kozietulski Czesław 82 km 2 Ś
6 a Kucharski Józef 81 wkn 23 M
9 a l Dr. Kuliński Stanisław 87 DM 2 H
8 a Ks. Michalski Kazimierz 98 sd 2 R
8 a Nowak Norbert 91 lru 3 Prz Fi N
7 c Ptak Adam 90 w 14 Ry Pr
9 b Dr. Romahn Edmund 900 DF 1 Pe Pf - urlop z powodu choroby
7 b Środoń Andrzej 86 wkn 18 P
7 a Wojnarowski Józef 89 ek lru 16 P
9 b Zabrzeski Tadeusz 99 4lu 2 H
10 a s Trojanowska Maria - ss 2
....................................................................................
Wolsztyn.

17. Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie, No tel. 41.

P. 5. 6. (1 kurs niemiecki 193. 0. (szkoła ćwiczeń oddz. 4. uczniów 48. uczennic 43)

Seminarjum założono w r. 1912.

6 b Dyr. Adwentowskl Karol 83 eCh DF 19 Fi Ch
7 a Beer Stanisław 91 sn krr 6 Pr Ry
7 c Bogusz Marjan 91 sn wkn 14 M Fi
8 b Buchwald Eryk 900 sn krr 5 Ś - szk. ćwicz.
6 a Jabłoński Karol 91 sn in 15 P H
8 b Ks. Kaczmarek Teodor 95 sd eR 3 R
7 c Marcinkowski Bolesław 56 sn 23 Ś
7 a Rowinski Tadeusz 85 sn wf 15 Gi
6 a Spychalski Stanisław 67 sn 37 H - szkoła ćwiczeń
6 a Szulczyński Józef 63 sn dwt 40 Ge
7 a Strzelecki Kornel 93 rk da5M 11 M Pe
7 a Szymański Tadeusz 90 sn 11 Prz Hig
8 c Szałankiewicz Adolf 91 sn 14 - urlop
7 a Świetlik Edmund 88 sn 17 - urlop na wyższy kurs nauk.
7 c Sokolowski Teofil 89 sn 15 - szkoła ćwiczeń
7 c Wandycz Wiktor 91 sn wkn 13 urlop
6 a Will Emil ew 66 rk dwt 39 N Pe
10 a s Szybowiczówna Marja -
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 15 lip 2018, 16:11 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.

1. Licea i Szkoły Handlowe.

...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.

strony 431-432 (418-419)
...
Bydgoszcz.

10. Liceum Handlowe Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy, Nowy Rynek 8, tel. 447.

lic.-handl. p. 2. 2. 87.

Liceum zostało otwarte staraniem Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy w r. 1923.

Dyr. Skalski Witold 79 d 22 Kg M
Boniakowski Ferdynand 90 d 4 N Fr A
Cywiński Władysław - St
Ks. Hanelt Franciszek - R
Manasterski Jan 900 dinż 2 Tow
Słapa Otto - Pw
Dr. Wagner Michał - DF - P
Zagórski Józef 89 d 7 Arh Ek Ge Ha
Żukowski Zygmunt 99 d 5 Kg Kh Arh Ha
s Kajzerówna Rozalja - ss 5 -

Roczny Kurs Żeński
przy Liceum Handlowem Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy, Nowy Rynek 8, tel. 447.
handl. p. 1. 1. 0. 26.

Kurs został otwarty staraniem Dyrekcji Liceum Handlowego w 1925 r.
Kier. Skalski Witold
Skład zespołu nauczycielskiego jak wyżej.
.
Kurs Handlu Drzewem i Ziemiopłodami przy Liceum Handlowem Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy, Nowy Rynek 8, tel. 447.
handl. P. 1. 2. 21 słuchaczy.

Kier. Skalski Witold
Manasterski Jan - Tow
Węglowski Jan - Leś
Dyr. Wigura Witold - Leś
Dyr. Podczaski J. - Ha
Prof. Leszczenko Piotr - Tow
Inż. Małyszczycki Stanisław - Młyn
Dyr. Formanowicz Józef - Ha
Dyr. Tombiński Mieczysław - Ha
.
Bydgoszcz.

11. Miejska Szkoła Handlowa, ul. Konarskiego 8, No tel. 1661.

p. 2. 9. 103. 185.

Szkoła powstała w r. 1911. Pierwszym dyrektorem byl Abel.

Dyr. Kowalska Marja 64 kp 35 Kh
Wąsacz Stanisław 93 2lu ef 4 M Ha
k Wójcikiewicz Kazimierz 93 w amal ef 11 Ge Ha
k Hanusiak Zygmunt 900 kp 3 Ha Masz
k Musiałówna Leokadja 96 kp 10 H P Ha
k Dr. Kuziel Stanisław 01 DP 1 H Ha
k Witek Józef 93 a kp 3 Ha
k Baczyńska Stefanja 91 w 2lu ef 14 P H
Cywiński Władysław 96 a 2 St Masz
k Ossowska Jadwiga 99 ss 3lu 3 P H
Echaustówna Dorota 03 kp 2 A N
Świerzy Lucjan 86 ss 1 A N
Ks. Jachecki - R
.
Bydgoszcz.

12. Państwowa Dokształcająca Szkola Kupiecka, ul. Konarskiego 8. No tel. 1661.

p. 4. 10. 195. 97.

Szkoła powstała w roku 1905.

Kier. Kowalska Marja 64 kp 35
Mencel Antoni 86 sn w 18 P M Ge Kh
Ziętak Piotr 80 sn ek 24 P M Ge Kh
Leński Leonard 96 sn ef 6 K PM H Ge
Papierkowski Emiljan 86 ss eMFi 15 P M Ge Kh
Witek Józef 93 a kp 3 Ha
Dr. Kuziel Stanisław 01 DP 1 Ha Ge
Baczyńska Stefanja 91 2lu ef 14 P M Kh Ge
Hanusiak Zygmunt 900 kp 3 Ha Masz
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 15 lip 2018, 16:21 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
1. Licea i Szkoły Handlowe.

...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strony 433-434 (420-421)
...
Inowrocław.

20. Szkoła Handlowa Tow. Sam. Pol. Chrz. Kupców, ul Panny Marji, (tymcz.) w szkole powsz. Panny Marji, No tel. 451.

handl. P. 2. 1. 41. 0.

2-ki. Szkoła Handlowa została zorganizowaną w r. 1925 przez Tow. Sam. Pol. Chrz. Kupców w Inowrocławiu, a otwartą dnia 9/1X 1925 r. na razie jako l-kl. zaś w nast. r. będzie 2-kl. Szkoła jest subwencjonowaną przez M. W. R. i O. P.

Dyr. Kołodziej Wincenty 93 kp 13 Ha K St
Ks. Gałecki Stanisław 96 m lru sd 3 R
8 a Leśniewski Michał 96 d 2 P H Pf
7 b Waniorek Kazimierz 70 2nl 30 H N
.
Inowrocław.

21. Prywatna Szkoła Kursów Handlowych.

Kursy Handlowe Antoniego Pluty.
handl. p. i n. 2. 18. 4.

Szkoła powstała w r. 1909.

Dyr. Pluta Antoni 62 cf 16 Ha K Kh N P St
Plutowa Maria Felicja 93 ef 4 N Kg
Bogusławski Wiktor 01 w 3 Ek Ge
.................................................................................
strona 435 (422)
...
Kępno.

27. Państwowa Szkoła Dokształcająca.

p. 3. 6. 155.

6 a Dyr. Błaszczak Jan 69 rk 25 M P Kh P Ry
10 c Młynarz Hipolit 02 ek - M P Ry
8 a Sadzik Ignacy 89 ek 2 P M
10 b Siekierski Stanisław 03 m 3 Rv
10 b Koraszewicz-Tokarzewski Michał 04 2 Kh
10 b Matryn Stanisław 04 m 2 M
10 c Syslo Tadeusz 900 ek 1 Kh
10 b Kurkiewicz Józef 02 m 1 Kh
................................................................................
Kościan.

30. Szkoła Dokształcająca Przemysłowa i Kupiecka.

p. 6. 6. 208. 0.

Szkoła powstała w r. 1886.

Dyr. Sowiński Teodor 62 rk 42 -
Kościański Tadeusz 900 sn 4 P M
Kutzner Antoni 85 ek 19 Arh Kg
Łodziński Maksymiljan 88 ek 15 M P Ha
Menzel Józef 02 ek 1 Ha Kh
Miedziarek Sylwester 03 sn 3 M P Ha
Wojcicki Zygmunt 98 sn 4 M P K H
Kędziora Michał 04 sn 2 Ry
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 lip 2018, 15:34 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
1. Licea i Szkoły Handlowe.

...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strona 442 (429)
...
Ostrów Poznański.

55. 3 klasowa Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Ostrowie.


Szkoła została założona w b. roku i przewidziany jest kurs 3-letni. Na razie otworzona została klasa I-sza, z dwoma równoleglymi oddziałami:
męskim i żeńskim.
Ilość uczniów 42, uczenic 33.

Dyr. Gniazdowski Józef 91 d 7 Fr Ha Kg Ge Tow
Ks. Masłowski Zygmunt 97 sd R
Rudawski Leopold 83 w 21 N Arb
Lasocińskl Czesław 83 w 20 P
Szłapka Stanisław 01 2nl 4 St
Kowalski Franciszek 97 w 6 S Gi
....................................................................
Poznań.

58. Liceum Handlowe Izby Przemyslowo-Handlowej w Poznaniu


Z pełnem prawem publiczności. szkoła koedukacyina, 22 uczni i 21 uczenic

Liceum powstało we wrześniu 1925 r.
Kurs 2-letni. Otwarta I klasa.

Dyr. Beczkowicz Feliks 80 da5 13 Ek
Ks. Baranowski Zygmunt 84 DT da5R R
Czarnowski Stefan 93 da5 2 Ha
Kowalenko Władysław 87 DF da5 7 H
Laszkiewiczowa Marja 94 ef 2 St
Mielęcka Wacława 87 eFr 5 Fr
Romingtonowa Marja 88 ef 5 A
Żardecki Stefan 87 da5 4 Ha
Żółtowski Tadeusz 94 dinż 4 Ha
Teubert Stefan 90 OF da5 8 N
Władyka Karol 78 da5ePN 25 P
.
Poznań.

59. a) Miejska Szkoła Handlowa (2 letnia)

b) Wyższy Kurs Handlowy (1roczny) ul. Głogowska 42, tel. 6476.
ad a) p. 2. 9. 164. 115.
ad b) p. 1. 1. 12. 20.

Szkoła powstała w roku 1907. Przy szkole istnieje dokształcająca szkoła kupiecka męska i żeńska, razem 31 klas, 889 uczniów i uczenic, oraz szkoła drogeryjna z 3 oddziałami. Uczą w niej nauczyciele M. S. H. i nauczyciele z innych szkół, razem 40 sił.

Dyr. Ligocki Jan 81 ef rk A Ek
Borkowski Leonard 88 ef P Ha Kg H
Dolata Ignacy 78 ef Ha Kg Arh
Fiedler Władysław 74 dwt Ha Kg Arb St
Gąsiorowski Leopold 02 d Ha Kg Ge Tow
Grzegorzewski Leon rk G Tow N
Grabowski Marjan 92 dwt Ha Kg Arh Pr
Janisch Wiktor 89 d E Ha Arh N
Jeziorkowska Aleksandra 94 l ef dwt Ha
Kortowiczówna Nicefora 74 l ef dwt Ha St P
Linckówna Gertruda 93 ss ef
Mroczkiewicz Ludwik 76 dwt Ge Tow H
Regener Ernest 64 d E Ha Kg N St
Sikorski Czesław 96 dwt Ge Tow A St
Wicherkiewicz Antonina 84 l ef dwt Ha St Gi
Żardecki Stefan 88 d Ha Arh Kg Fr
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 lip 2018, 19:06 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
II. Szkoły Zawodowe Żeńskie.

...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strona 454-455 (441-442)
...
Gniezno.

4. Miejska Szkoła Handlowo-Przemysłowa ul. Chrobrego 23, tel. 337.

P. 22. 33. 484. 158.

Szkołę otwarto w roku 1901. Pierwszym dyrektorem był Stillcke.
Szkoła obejmuje:
1)Dwuklasową szkołę handlową męską i żeńską,
2) Dwuklasową szkołę rzemieślniczą z warsztatami dla ślusarzy i stolarzy.
3) Dokształcającą szkołę zawodową przemysłową i - kupiecką męską i żeńską.
4) Szkołę przemysłową żeńską.
5) Dokształcające kursy zawodowe dla czeladników i mistrzów.
6) Wieczorne kursy dokształcające dla dorosłych w przedmiotach handlowych.
7) Kursy modelarstwa lotniczego.

Dyr. Fischer Wacław 81 2nl ef 24 Ha
Kier. Gurawska Leonarda 87 ef 15 Roboty ozdobne
Horodyski Wacław 93 ek ef 9 H
Kwaśny Władysław 98 m 2lu ef 4 H
Buchholz Edmund 83 2nl ef 21 Prz Masz
Ormiński Wojciech 78 2nl ef 25 N P M
Czech Józef 91 ek ef 15 P H
Dąbrowski Emil 95 sn ef 11 H P M Kg Kh Prz
Gurawski Wacław 82 dinż 14 Ch Fi G Ry Prz Technol.
instr. Ogórkiewicz Leon 87 ef stolarstwo 5 Pr Ry M Hig Technol.
instr. Pircewicz Juljan 88 ef ślusarstwo 14 Pr
Lewandowska Kazimiera 98 ef 6 Pr
Łunkiewicz Eugenia 82 amal 4 Ry P M
Dziochówna Jadwiga 97 ek 6 P H M
instr. Cendrowska Bronisława 95 ef 6 krawieczyzna instr.
Manikowska Maria 97 ef 5 Pr strojarstwo, krawieczyzna
instr. Preissówna Maria 80 ef 15 bieliźniarstwo
instr. Wróblewska Maria 78 ef 15 gosp. dom., gotowanie
k Preiss Franciszek 92 dinż 2 Ry M K przem. Techn.
k Rutkowski Karol 65 ef 2 Techn. Kg
k Żmijewski Stanisław 77 ef 2 Ha
k Ks. Kwade Feliks 900 sd 2 R
k Preissówna Helena 95 ef 1 Pr Gosp. dom i gotowanie

Siły pomocnicze w dokszt. szkole zawodowej męskiej i żeńskiej:
Jagodziński Wincenty 57 2nl 3 P M H
Wagner Pius 68 2nl 3 M H Prz
Kempski Henryk 03 2 ek 4 P M H
Schulz Jan 02 sn 3 P M H
Ciemnoczołowski Grzegorz 01 sn 3 M P
Ochowiak Stanisaw 900 ek 3 P M H
Słomczyński Jan 01 sn 3 P Kg Prz
Górecki Czesław 97 ek 1 H M
Ratajczak Władysław 94 ek wkn 1 M P Kg
Jakubowski Ignacy 67 2nl rk 3 M Techn,
Gapiński Leon 97 ek w 3 M Prz K
Rudy Jan 85 ek wkn 1 H Prz P
Rozmuska Aniela 85 sn 1 P Technol.
Rudówna Stefania 97 sn 1 Pr
Morawska Marja 91 sn 1 M
Szoenwaldówna Stefania 900 sn 1 H
Preissówna Witosława 01 ek 1 Pr M
Pilarowska Marja 03 sn 1 P
Ślebodzińska Maria 90 ek w 1 H
.....................................................................
strona 456 (442)
...
Leszno (woj. Poznańskie).

10. Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa, Oddział żeński, ul. Komenjusza 54.

p. 3. 6. 0. 175.

Kier. Orłowska Stanisława 83 kp 21 Prz
k t Chodyńska Władysława 86 ef 9 Pr
k Gutwińska Irena 90 a amal - Ry
k t Janiszewska Marja 02 d 5 Pr
t Kozłowska Franciszka 89 ef 12 Pr
Królikowska Władysława 02 m kp 5 Ha
Przygodzka Marja 95 m ef kp 5 Ha
t Wysocka Anna 87 ef kp 5 Pr
....................................................................
strona 459 (446)
...
Poznań.

18. Państwowa Szkoła Handlowa i Przemysłowa żeńska, ul. Zwierzyniecka 4, tel. 6435.


Szkołę przejęto przez Władze Polskie w r. 1919.
Przy szkole istnieją odziały:
Handl. A. z obc. jezykami (I rok).
Handl. B. (2 lata).
Krawieczyzny damskiej (3 lata)
Bieliźniarstwa (3 lata)
Haftów zawodowych (3 lata).
Gospodarczy A. (1 rok)
Gospodarczy B (1 rok).

Dyr. Szumanowna Zofja 70 ef -
Chrzanowska Józefa 80 ef - Ha
Ostrowska Marja 94 ef - Ha
Fritzówna Józefa 93 d - Ha
Gruszecka Wanda 02 d - Ha
Kozakówna Lidja 900 d - Ha
Lubowiczówna Ludwika 88 ef gospod.
Skałkowska Stanisława 85 ef gospod
Żółtowska Gabrjela 94 ef gospod.
Madurowiczówna Marja 92 ef gospod.
Kanafocka .Iadwiga 97 ef gospod
Ossecka Zofja 93 m Hafty
Ossecki Wilhelm 92 amal Ry
Galicka Wanda 90 ef Ry
Piska Aldona 83 nl szycie
Duxówna Wanda 78 nl szycie, roboty
Wilczewska Kaźmiera 83 ef krawiec.
Gosieniecka Felicja 83 - hafty, zdobnictwo
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 lip 2018, 19:11 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
III. Szkoły Agrotechniczne.

...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strona 464 (451)
...
Bojanowo (Poznańskie).

2. Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza.

p. kurs wstępny i 3 zasadnicze, oddziałów
7. 161. 0.

Szkoła została założona w roku 1922 na miejsce dawnej niemieckiej średniej szkoły rolniczej. Pełny program nauki obejmuje 3 lata wyłączn. kurs wstępn. (4-ta gimnazj.).
Na kurs I-szy roln. szkoły przyjmowani są kandydaci z ukończ. 4-ma kl. gimn. lub równorzedn. w stopniu nauk przygotowaniem.

6 b Dyr. Nalaskowski Władysaw 80 d 19 Ek. Roln, Rachunkowość N
7 a Fidler Wacław 72 a dwt 16 Ek H G P
7 b Urbański Tadeusz 92 dinż 9 Hodowla Tech.
7 b Derpa Tadeusz 89 d 10 Rol Mech. roln. Ćwi. prakt.
8 b Morkowski Zbigniew 87 d 4 Prz Klimatol.
6 a Kandaki Włodzimierz p 75 d 19 M Fi Kier. Stac. meteorol.
7 a Wieczorowski Maksymiljan 80 d 10 Ch Prz Bud Hig
8 a Ks. Wierzchaczewski Maksymiljan 79 sd 10 R P
7 a Ruge Bohdan 89 nl 13 Kier. bursy P H G Gi Ś Ry
.............................................................................
Bydgoszcz.

3. Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza, nl. Bernardyńska 7.

P. 3. 3. 75. 0.

Założona w roku 1923.

6 c Dyr. Profic Jan 75 d ef Ek Rol
6 b Kosko Juljan 81 d Hod
6 b Nowak Franciszek 77 d ePrz Ch Prz
8 b Rutkowski Władysław 88 eMFi MFi Mier. Bud.
7 b Staniszewski Bronisław 83 d Rol
8 b k Brückner Aleksander 91 eP P et. w Gimnazjum Humanistycz. w Bydgoszczy
6 a k Kozłowski Jan 79 ePrz Tech etat w Gimn. Hum. w Bydgoszczy
6 a k Meciński Włodzimierz 81 eHGe H Ge etat w Gim. Hum. w Bydgoszczy
9 c k Ks. Wiśliński Jan 92 sd R
8 a k l. Dr. Kube Alfred ew 93 DM Hig
9 a s. Koszuta Teodor 98
...
strona 466 (453)
...
Poznań.

9. Państwowe Kursy Ogrodnictwa. Adres: Poznań, Sołacz, ul Niestachowska tel. 21-25.


Średnia szkoła zawodowa, język nauczania polski, kurs jeden, roczny.
Czas trwania naukl l/X do 30/IX nast. roku.
Ilość w r. szk. 1925/26 uczn. 5, uczen. 30.

Kursy zostały założone w roku 1920 z inicjatywy prof. Rudolfa Boettnera.
Początkowo zależne od M-wa b. dzielnicy pruskiej, później od Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego.
Od 1 stycznia 1923 przejęte przez Skarb Państwa i od 1.IV.1924 zależne bezpośrednio od M-wa W. R. i O. P. Dep. Szkolnictwa Zawodów.

Dyr. Dr. Niklewski Bronisław fizjologja roślin, nauka o uprawie roli i nawożeniu, profesor zwyczajny Uniw. Pozn.
8 a Zembal Wacław 93 ef 5 drzewoznawstwo i kwieciarstwo
6 a Wierszyłłowski Ignacy 67 ef 3 sadownictwo, warzywnictwo ogólne
9 a Offert Andrzej 94 instruktor
10 a s. Ulatowska Wanda 97

Kontraktowi:
6 c Dr. Kudelka Władysław botanika stosowana, nauczyciel gimnazjum Marcinkowskiego w Poznaniu
8 b Dr. Ruszkowski Jan nauka o chorobach i szkodnikach roślin, adiunkt Uniwersytetu Poznańskiego
7 a Dr. Krause Alfons chemja stosowana, adjunkt Uniwersytetu Poznańskiego
6 a Szulczewski Jerzy Wojciech pszczelnictwo, nauczyciel seminarjum naucz. żeńskiego w Poznaniu
7 c Inż. Berezowski Edward miernictwo, rysunki techniczne, nauczyciel Państwowej Szkoły Mierniczej
7 c Marciniec Władysław parkoznawstwo dyrektor ogrodów m. Poznania
8 a Nieciówna Helena warzywnictwo polowe, właścicielka plantacji warzywn.
6 a Dolata Ignacy rachunkowość, naucz. szkoły handlowej
........................................................................
strona 470 (458)
...
Spis Ludowych Szkół Rolniczych
...
Województwo poznańskie.

W Bydgoszczy -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Bydgoszcz-Powiat Bydgoszcz-Nazwisko kierownika (kierowniczki): T. Raczkowski
W Chodzieży -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Chodzież-Powiat Chodzież-Nazwisko kierownika (kierowniczki): L. Pawiński
W Inowrocławiu -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Inowrocław-Powiat Inowrocław-Nazwisko kierownika (kierowniczki): L. Błociszewski
W Janowcu -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Janowiec-Powiat Janowiec-Nazwisko kierownika (kierowniczki): J. Siuta
W Koźminie -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Koźmin-Powiat Koźmin-Nazwisko kierownika (kierowniczki): T. Krzysztofowicz
W Koźminie-ogrodn. -męska-1 roczna-samorządowa-Poczta Koźmin-Powiat Koźmin-Nazwisko kierownika (kierowniczki): J. Marciniec
W Kępnie -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Kępno-Powiat Kępno-Nazwisko kierownika (kierowniczki): Cz. Wiśniewski
W Lesznie -męska-2-zimowa-samorządowa-Poczta Leszno-Powiat Leszno-Nazwisko kierownika (kierowniczki): W. Góralewski
W Międzychodzie -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Międzychód-Powiat Międzychód-Nazwisko kierownika (kierowniczki): J. Neuman
W Nietążkowie -żeńska-1 roczna-samorządowa-Poczta Śmigiel-Powiat Śmigiel-Nazwisko kierownika (kierowniczki): M. Świecowa
W Tuchorzy -żeńska-1 roczna-samorządowa-Poczta Wolsztyn-Powiat Wolsztyn-Nazwisko kierownika (kierowniczki): M. Uljaszowa
W Odolanowie -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Odolanów-Powiat Odolanów-Nazwisko kierownika (kierowniczki): M. Połowicz
W Środzie -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Środa-Powiat Środa-Nazwisko kierownika (kierowniczki): K. Piecewicz
W Środzie -męska-2 zimowa-samorządowa niem.-Poczta Środa-Powiat Środa-Nazwisko kierownika (kierowniczki): F. Perek
W Wolsztynie -męska-2-zimowa-samorządowa-Poczta Wolsztyn-Powiat Wolsztyn-Nazwisko kierownika (kierowniczki):M. Kozakowski
We Wrześni -męska-2 zimowa-samorządowa-Poczta Września-Powiat Witkowo-Nazwisko kierownika (kierowniczki): J. Fedyk
W Margoninie leśn. -męska-1 roczna-państwowa-Poczta Margonin-Powiat Chodzież-Nazwisko kierownika (kierowniczki): K. Wojczyński
W Krotoszynie -żeńska-1 roczna-prywatna-Poczta Krotoszyn-Powiat Krotoszyn-Nazwisko kierownika (kierowniczki): T. Leszczyńska.
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 lip 2018, 12:46 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.

IV. Szkoły Techniczne.

...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strona 473-474 (462-463)
...
Bydgoszcz.

5. Państwowa Szkoła Przemysłowa.

Dotychczasowa Szkoła Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy została w roku 1923 zlikwidowana., a wzamian jej została otworzona Państwowa Szkoła Przemysłowa, która posiada niżej wymienione wydziały i kursy:
1) Wydział przemysłów rolnych (nauka trwa 4 lata - 91 uczniów).
2) Wydział grafiki przemysłowej (nauka trwa 3 lata - 47 uczniów).
3) Wydział rzemieślniczo-przemysłowy (oddział stolarski i ślusarski, nauka trwa 3 lata - 126 uczniów).
4) Kurs dla podmajstrzych i majstrów młynarskich (nauka trwa 1 1/2 roku - 20 uczniów).
5) Kurs kilimkarstwa (nauka trwa 1 rok - 18 uczniów).
6) Wieczorny kurs rzeźbiarstwa i snycerstwa dla kamieniarzy i dla pracowników przemysłu drzewnego (nauka trwa 1-3 lata - 17 uczniów).
7) Wieczorny kurs rysunków zawodowych dla pracowników przemysłu drzewnego (nauka trwa 1 rok - 25 uczniów).
.) Wieczorny kurs rysunków zawodowych dla pracowników przemysłu metalowego (nauka trwa 1 rok - 71 uczniów).
9) Wieczorny kurs rysunku odręcznego (nauka trwa 1 rok - 20 uczniów).
Niezależnie od wymienionych kursów przy szkole istnieje zorganizowany przez Dyrekcje szkoły i Bydgoskie Oddziały Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej:
Wieczorny kurs "obrony przeciwgazowej" - (23 uczniów).
Wieczorny "ogólny kurs lotnictwa" (78 uczniów).
Razem 536 uczniów.

6 d Dyr. Siemiradzki Franciszek 70 dinż 23 elektrotechnika
7 c Kier. kursu kilimów i batików Bartel Bronisław 87 d amal 15 kilimkarstwo
6 a Kier. oddziału ślusarskiego Bodalski Tadeusz 87 dinż 6 Ry
6 a Bądarzewski Kazimierz 77 d 18 uprawa ziemiopłodów
6 a Kier. wydziału przemysłów rolnych Dr. Czajkowski Jan ew 75 Dtech 16 Ch Tech
9 a Instr. kilimów Czerniakówna Halina 99 ef 8 prakt. ćwiczenia kilimkarskie
8 a Chmura Piotr 88 a ef 3 Ry
6 a Dąbski Adam 75 d 16 Ch Tech
8 a Dembek Franciszek 73 ef 17 ćwiczenia stolarskie - instruktor
8 a Dobrowolski Włodzimierz 88 d 15 M Fi Ch
8 a Ks. Fiedler Zygmunt 98 d 3 R
8 a Giecewicz Feliks 74 ef 16 rzeźbiarstwo i snycerstwo
8 a Grabowski Jan 73 d 9 M Arh
8 a Jankowski Michał 81 ef ćwicz. prakt. drukarskie - instruktor
6 b Kier. oddz. stolarskiego Kiersnowski Marjan 73 d 21 kalkulacja warsztatowa, Nauka 0 materjalach i narzędziach Ry
8 a Kinder Anastazy 76 ef 18 ćwicz. praktyczne stolarskie - instruktor
7 a Klein Adolf 83 dinż 8 propedeutyka przemysłów rolnych, silniki wodne, techn. młynarska, Tow
7 b Kostrzycki Stefan 75 d 11 pracownia fotochemigraficzna
6 a Lisiecki Piotr 72 d 2 Bud
6 a Kier. oddz. młynarskiego Małyszczycki Stanisław 57 dinż d 17 budowa młynów, Tech.
7 b Michałowski Józef 90 d 10 Tech
6 a Kier. wydziału grafiki przemysłowej Mondral Karol 80 damal 18 nauka o technikach reprodukcyjnych Ry
6 a Moskalenko Mikołaj 78 dinż 18 papiernictwo
8 b Odrzywolski Stanisław 89 dinż maszynoznawstwo
6 d Paczosa Franciszek 73 eP eRu 27 P H Ge
8 a Podoska Jadwiga 83 ss ef 3 Fr
8 a Polinkiewicz Stanisław 95 ef 3 Gi
8 a Rafiński Franciszek 79 ef 18 ćwicz. prakt. ślusarskie - instruktor
8 g Rutkowski Władysław 88 da5 Fi M
6 a Rylke Emil ew 79 dinż 2 mechanika, nauka o rzutach
9 a Sitarek Maksymiljan 96 ef ćwicz. pr. maszyn. ślus. - instruktor
9 a Sokołowski Konstanty 89 ef 7 ćwicz. prakt. w warsztatach mechanicznych - instruktor
9a Schmidt Franciszek 82 ef - ćwicz. prakt. kowalskie - instruktor
6 a Tauchert Aleksander ew 83 d 17 Ry Tech. Kotły i silniki parowe
8 a Wigura Janina 97 km 3 Ś
8 a l Dr. Mierzwiński Józef 94 DM 2 Hig
.......................................................................................................
strona 478-479 (467-468)
...
Leszno Woj. Poznańskie.

14. Państwowa szkoła Przemysłowo-Handlowa. Nr. telefonu 278.


Szkoła zorganizowana od czasów polskich (1920 r.) obejmuje kilka Oddziałów żeńskich i męskich (odrębnych szkół) pod kierownictwem jednego dyrektora. Nadto Oddziały żeńskie mają żeńskie kierownictwo.
Oddziały męskie:
a) 3 klasowa szkoła handlowa (klasy roczne),
b) 3 klasowa szkoła budownictwa (klasy półroczne),
c) 3 klasowa szkoła dokształcająca przemysłowa i kupiecka (klasy roczne).
Oddziały żeńskie
a) 2 klasowa szkoła handlowa (klasy roczne),
b) 1 klasowa szkoła gospodarstwa domowego (klasa roczna),
c) 3 klasowa szkoła krawieczyzny (klasy roczne).
Zadaniem szkoły jest przygotować sprawnych i obowiązkowych pracowników i pracowniczki do przemysłu, rzemiosła i handlu. Do przyjęcia wymaga się ukończonych 14 lat i 7 kl. szkoły powszechnej lub 4 kl. szkoły średniej. Do l-ej klasy budowlanej wymaga sie 7 klas szkoły powszechnej lub 4 klasy szkoły średniej, roczną praktykę przy budowach i ukończonych 16 lat. Od września 1926 roku otworzy się klasę czwartą i piątą budowlaną. Prócz oddz. dokształcających ogólna ilość uczniów 130, uczenic 158.
W oddz. dokształcających ogólna ilość uczniów 385, uczenic 75.

Dyr. Blarowski Władysław w krr dwt
Kier. Ippoldt Antoni dinż
Kier. Orłowska Stanisława e GH G
Cholewa Józef DP Ha
Chwalibóg Tadeusz dinż M A
Gutwińska Irena ef Ry
Janiszewska Marja ef Pr
Kozłowska Franciszka ef Pr
Królikowska Władysława ef m Ha
Mścisz Michał w dwt G
Nowak Tadeusz ef m budowl.
Parzyński Andrzej ef budowl.
Przygodzka Marja ef m Ha
Świderski Jan ef budowl.
Szczygłowski Bronisław 3lu P H
Tarka Czesław ef budowl.
Wędzki Józef 3lu Ha N. Prowadzenie przedsięb.
k Przygodzki Józef 91 dinż 25 Statyka M G Budowa mostów
k Robiński Władysław 79 inż. ceramik 30 Min. Geologja, Praktyczne ćwicz.
k Romanski Józef 84 da5 8 Komasacja, Topografja
k Służałek Kazimierz 91 dinż 22 Fi Ch
k Soczkiewicz Wiktor 90 dinż 29 Budowloznawstwo, Konstrukcje, Materjaly bud. Ry
k Szczerbowski Władysław 81 dinż 11 Statyka Budowa mostów
k Stefczyk Tadeusz 87 dinż 24 Hydrologja M G Statyka
k Szuman Antoni 67 dinż 11 Fundamenty, Gw
Thomas Franciszek 84 dinż 23 Konstrukcje żelazne, Miernictwo
Wejhert Lucjan 92 d 22 Nauka o kształtach, Projektowanie
k Włyński Filip 84 dinż 18 Geologja, Statyka, Konstr. budowlane
k Wiczynski Piotr 90 27 Budowloznawstwo, Nauka o ksztaltach, Budownictwo wiejskie, Kreślenie
k Wilczkowski Konrad 84 dinż 4 Maszynoznawstwo
k Zaleski Karol d 6 Rol - asystent uniw.
Zeyland Stanislaw 55 d 30 Budowlozn. Konstrukcje, Kreślenie, Rys
s. Winkler Wincenty 99
Pomocnik sekretarza Raczkiewicz Marjan
.........................................................................................................
Poznań.

19. Państwowa Szkoła Budowy Maszyn.

6 kl. 130 uczn.

Założona w roku 1901.

Dyr. Maćkowiak Wiktor 78 dinż 22 kreślenie
k Dolata Ignacy 78 sn 12 Rach i kores.
Dębicki Antoni 86 dinż 17 Techn. met.
Fabiś Władysław 90 ef 7 instr. ślus.
Grześkiewicz Władysław 86 ef 9 instr. tokarz
k Helper Zygmunt 87 dinż 1 Fi Ch
k Łukomski Ignacy 73 - 15 krochm.
Moszyński Wacław 92 dinż 9 obrabiarki
Orgelbrand Bolesław 84 dinż 13 kotły p., silniki, dźwignie
Rejowicz Stanisław 80 d 17 Elektr.
Ślebodziński Władysław 84 eMFi 17 M
Świeżawski Tadeusz 81 dinż 11 masz. rol.
Stanisławski Michał 80 a 13 elementy maszyn
k Waga Juljan 86 eP 12 P
Wędrowski Juljan 77 dinż 6 Mech. Ge
Wilczkowski Konrad 84 dinż 5 silniki p.
Wilczyński Franciszek 95 ef - instr. kowal
Zdrojewski Stanisław 71 dinż 15 cukrown.
s. Zielinska Łucja 97 ss
.
Poznań.

20. Państwowa Szkoła Sztuki Zdobniczej ul. Jezuicka 5, tel. 1557.


Szkoła została założona w roku 1919.
Klasa wstępna zawiera 7 działów (malarstwo, grafika, ceramika, batik, kilimy, rzeźba (bronzownictwo), witrażnictwo, introligatorstwo).

Dyr. Maszkowski Karol 68 d 16
Elster Erwin 87 amal 12 Ry
Gosieniecki Wiktor 76 amal 15 Malarstwo dekoracyjne, Witrażownictwo
Jagmin Stanisław 75 amal 21 Ceramika
Rognski Władysław 90 amal 3 Ry Zdobnictwo, Batik, Kilimkarstwo
Wysocki Jan - amal 26 Rzeźba (bronz.)
Wankiewicz Grzegorz, 94 ef 11 Instruktor Bronzownictwa
Wroniecki Jan 90 amal 3 Ry Grafika i Introligatorstwo
s. Andrzejewski Jan 92 ss 11
.
Poznań.

21. Pierwsza Cywilna Szkoła Pilotów pod protektoratem L. O. P. P.. przy SP. Akc. "Samolot".

Adres: Poznań - Ławica.
Ilość uczni: 54.

Założona 1 marca 1925 roku. Do dnia 1 marca 1926 r. wykształciła 32 pilotów.
Dokonano ogółem 12.000 lotów.
Przebieg nauki:
wyszkolenie dzieli się na dwa okresy:
wstępny i zasadniczy.
W okresie wstępnym uczniowie przechodzą kurs teoretyczny i po złożeniu egzaminu rozpoczynają się ćwiczenia w lotach. Czas trwania okresu pierwszego - koło 2 miesięcy,
drugiego - od 9 do 12 miesięcy, w zależności od zdolności ucznia.

Dyr. pilot Czesław Wawrzyniak 96 12 prezes Związku Lotników Polskich
Kier. wyszk. techn. inż. pil. Michał Bohatyrew 87 16 Członek Rady Nadzorczej Związku Lotników Polskich.
Szef. pilotażu: pilot Edmund Hołodyński 98 7 Członek Zarządu Związku Lotników Polskich
Instruktorzy:
Wawrzyniak Jan. pilot 98 7
Wieczorek Wojciech, pilot 98 7
Skrzypek Józefat pilot 900 7
Szef mechaników: Jan Kasprzak, pilot 84 12
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 lip 2018, 12:10 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strona 491-492 (480-482)
...
Spis Szkół Specjalnych według stanu z dnia 1 Grudnia 1925.

7. Kraj. Zakł. Głuchoniem. Poznań -rok założ. 1832 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.14 -liczba uczni 14- chłop.80 - frekwencja dziewcz.60 -razem 140
8. Kraj. Zakł. Głuchon. Kościan, woj. Poznańskie -rok założ. 1871 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.10 -liczba uczni 13- chłop.63 - frekwencja dziewcz.59 -razem 122
...
III. Dla dzieci moralnie zaniedbanych

Krajowe Zakłady Wychowawcze:


7. Antoniewo woj. Poznańskie -rok założ. 1921 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.2 -liczba uczni 3- chłop.45 - frekwencja dziewcz.0 -razem 45
8. Cerekwica Nowa, woj. Poznańskie -rok założ. 1891 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.1 -liczba uczni 1- chłop.51 - frekwencja dziewcz.0 -razem 51
9. Szubin, woj. Poznańskie -rok założ. 1889 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.2 -liczba uczni 3- chłop.65 - frekwencja dziewcz.0 -razem 65
...
IV. Dla dzieci umysłowo upośledzonych

11. Poznań -rok założ. 1921 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.6 -liczba uczni 7- chłop.58 - frekwencja dziewcz.40 -razem 98
12. Bydgoszcz -rok założ. 1924 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.3 -liczba uczni 4- chłop.40 - frekwencja dziewcz.17 -razem 57

Szkoły pomocnicze:

13. Leszno -rok założ. 1925 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.5 -liczba uczni 5- chłop.38 - frekwencja dziewcz.61 -razem 99 -dla dzieci opóźnionych w rozwoju i umysł. upośledzonych
...
Szkoły przy Zakładach Psychiatrycznych:

22. Owińska -rok założ. 1922 -kto utrzymuje samorząd. -rodzaj internat -liczba oddz.2 -liczba uczni 2- chłop.18 - frekwencja dziewcz.16 -razem 34
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 lip 2018, 13:00 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
strona 493-494 (483-484)
...
Bydgoszcz.

1. Krajowy Zakład dla Ociemnialych.

wł. Starostwo Krajowe w Poznaniu.
p. 7. 7. 31. 20. Nadto 39 terminatorów.

Zakład powstał z inicjatywy prywatnej w Wolsztynie w r. 1853.
W r. 1864 przejął go Zarząd b. Prowincji Poznańskiej, a w r. 1872 przeniesiony został do Bydgoszczy. Po skończeniu zakadu wychowankowie uczą się rzemiósł, jak szczotkarstwa, koszykarstwa, wyplatania krzeseł it.p., a dziewczęta - ręcznych robót.

Dyr. vacat
6 a Kier. Roesner Brunon 88 nl 2 nl kp 17 G Gi
7 c Komoiński Bronisław 92 nl ek kp 13 R Ge
7 a Sawilski Zygmunt 98 nl ek kp 6 Pr
7 a Mencel Józef 96 nl ek kp 6 Prz
8 c Perzyński Czesław 72 kp 5 H
9 c Winnicki Władysław 84 sn ef kp 4
10 c Fojuth Alfred 02 sn ek 3 Fi Ś
10 b k Olecki Antoni 02 - Ś
.............................................................................
Kościan.

2. Krajowy Zakład dla Głuchoniemych, ul. Zakładowa.

wł. Starostwo Krajowe w Poznaniu.
p. 8. 12. 63. 59.

Dyr. Fischbach Roman 73 - 29 R Artykulacja
Mazur Józef 85 - 19 - Pr
Mazurowa Zofja 88 - 18 Pr
Werc Stanisław 96 - 7 Artykulacja M
Nowaczyk Kazimierz 98 - 5 -
Pokora Bolesław 97 - 7 Gi
Nowaczykowa Maria 99 - 5 -
Lorkiewicz Władysław 99 - 4 Ry
Maćkowiak Zygmunt 98 - 4 -
Sporny Florjan 01 - 4 -
Wybieralska Wanda 98 - 4 Gi
Byrtus Alojzy 02 - 4 Ry
Kowalski Jan 02 - 2 -
....................................................................................
Poznań.

6. Krajowy Zakład dla Głuchoniemych.

wł. Poznańskie Starostwo Krajowe wzgl. Poznański Krajowy Związek Komunalny.
głuch. p. 8. 14. 81. 60.

Zakład powstał w roku 1832. Przy zakładzie istnieje internat dla 170 wychowanków.

6 b Dyr. Ks. Sulek Bolesław 84 d ef 18 R
6 c Wicedyr. Schreiber August ew 57 2nl ef 48 P M
6 c Matheus Bronisław 63 2nl ef 41 P
6 c Biskupski Mieczysław 70 2nl ef 35 R P
7 a Krysztofiak Edmund 97 2nl ef 7 R P M H
7 a Głogowski Kazimierz 97 2nl ef 7 R P M
7 b Pawłowczak Józef 96 2nl ef 10 P
7 b Bransch Józef 95 2nl ef 10 R P M Pr
7 b Lorkiewicz Czesław 91 2nl ef 11 P Gi
7 b Wierzbicki Tadeusz 95 2nl ef 10 P M
7 a Krysztofiakowa Marja 97 2nl ef 7 R P M
8 b Kurpisz Kazimierz 01 2nl ef 5 P
7 a Karaśkiewiczówna Walerja 97 2nl ef 7 P Gi
7 b Kapłańska Zofja 87 2nl w ef 9 P M
10 c Sura Jan 900 2nl ef 4 K Ry P
10 c Pieprzyk Edmund 900 2nl ef 4 P M
10 c Stypa Stefan 99 2nl ef 5 P H
10 c Papeciówna Elżbieta 02 2nl 4 P M
I Broekere Bolesław - DM 5 -
9 b s Wytrzyszczak Marcin 91 - 5 -
.
Poznań.

7. Szkoła specialna -dla dzieci umysłowo-upośłedzonych, W. Garbary 25.

wł. Magistrat m. Poznania.
p. 4. 5. 70. 15.

Szkołę założył Magistrat miasta Poznania w r. 1896.
W r. 1919 szkołę chwilowo unieruchomiono; ponowne otwarcie nastąpiło w r. 1922.

8 a Dyr. Kuhn Franciszek 99 ip 6 R Ś
9 c Bieńkiewiczowa Halina 90 ip 4 wszystkie - R Ś
9 c Heroldówna Kornelja ew 99 ip 5 wszystkie - R Ś
8 a Łozińska Marja 96 ip 6 wszystkie - R Ś
9 c Szwarc Jan 01 ip 5 wszystkie
10 b Lewandowicz Jan 04 ek 3 - płatny urlop na kurs w Warszawie
8 c Lorkiewicz Piotr 87 ek 18 wszystkie - Ś
l Dr. Sawicka-Franke Czesława - DM -
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 lip 2018, 13:34 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach są umieszczone w pierwszym poście.
...
Część V. Szkoły Zawodowe i Specjalne.
...
VIII. 0krąg Szkolny Poznański.
...
VI. Szkoły Muzyki, Rzeźby i Dziedzin pokrewnych.

A. Szkoły o poziomie wyższym.

...
strona 498 (489)
...
Poznań.

6. Państwowe Konserwatorium Muzyczne, ul. Wrocławska.


Dyr. Dr. Opieński Henryk
Nauczyciele:
Broeckere Ludwik - Fortepian
Brzostowski Wienczysław - Fortepian
Butkiewicz Zygmunt - Wiolonczela
Eichstaedt Mieczysław - Fortepian
Fuksiewiczowa Jadwiga - Fortepian
Gayczakówna Marla - Śpiew
Ks. Dr. Gieburowski Wacław - Organ
Jankowska Antonina - Fortepian
Jahnke Edwin - Skrzypce
Jahnke Zdzisław - Skrzypce
Konatkowska Gertruda - Fortepian
Lisicki Zygmunt - Fortepian
Madeia Józef - Klarnet
Malawski Włodzimierz - Śpiew
Nowowiejski Feliks - Organ
Peppinghausen Marta - Fortepian
Pawlak Stanisław - Flet
Dr. Piotrowski Waclaw - Teorja
Procner Marja - Fortepjan
Raczkowski Władysław - Teorja
Sokołowski Eugenjusz - Fortepjan
Skrzydlewski Jan - Fortepian
Szczepanowska Flora - Teorja
Szraiberówna Marja - Skrzypce
Szulc Tadeusz - Skrzypce
Vorel Jarosław - Flet
Wiechowicz Stanisław - Teorja
Wiechowiczowa Walentyna - Teorja
Wierzbicka Jadwiga - Fortepian
Zaleski Bohdan - Fortepian
Labendzińska Mira - Śpiew
Kancelarja:
Potrykowski Stanisław
Kosinska Marja
........................................................................
B. Szkoły o poziomie średnim.
...
strona 499 (489)
...
Poznań.

19. Szkoła Operowa.

Kier. Krasińska-Rudnicka
.
20. Wielkopolska Szkoła Muzyczna, ul. Wielka 12.
Kier. Dr. Piotrowski Wacław
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 31 lip 2018, 19:35 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.

Część VI. Dodatek.
...
2. ORGANIZACJE NAUCZYCIELSKIE.
...
A. Skład Zarządu Głównego
...
strona 506 (496)
...
Z Okręgu Poznańskiego:

32. Odron Jan (Poznań.).
33. Fils Eugenjusz (Poznań.).
.........................................................
strona 509 (499)
...
VII. Okrąg Poznański.
...
Zarząd Okręgowy. Poznań, Rynek Łazarski 7.
...
Z Poznania:

1. Odroń Jan, przewodniczący.
2. Dzierżyński Józef.
3. Flis Eugenjusz.
4. Hoppówna Irena, sekretarz II.
5. Klóskowski Leonard.
6. Ślebodziński Władysław, zastępca przewodniczącego.
7. Słomińska Aleksandra.
8. Stankiewicz Bronisław, sekretarz I.
9. Dr. Suchcitz Władysław, skarbnik.

Z prowincji:
10. Grudniewicz (Gniezno).
11. Nosal (Bydgoszcz).
12. Kulczycki (Pleszew).
13. Dr. Wowczak (Leszno).

Zastepcy.

Z Poznania:
1. Ligocki.
2. Waga.
3. Zimmermanówna.

Z prowincji:
4. Gaweł (Leszno).
5. Skalski (Bydgoszcz).
6. Zbierski (Ostrów).
.........................................................
Wykaz Kół w Okręgu Poznańskim.

1. Bojanowo,
2. Bydgoszcz,
3. Chodzież,
4. Gniezno,
5. Gostyń,
6. Inowrodaw,
7. Jarocin,
8. Kępno,
9. Kościan,
10. Koźmin,
11. Krotoszyn,
12. Leszno,
13. Nakło,
14. Ostrów Poznański,
15. Ostrów koło Wielenia,
16. Ostrzeszów,
17. Pleszew,
18. Poznań,
19. Rawicz,
20. Śrem,
21. Środa,
22. Szamotuły,
23. Trzemeszno,
24. Wągrowiec,
25. Wolsztyn,
26. Września.
....................................................................
3. Oddziały Sztuki przy Województwach.
...
strona 513 (503)
...
6. Przy Wojew. Poznańskiem

Na Wojew. Poznańskie - Dr. Nikodem Pajzderski - Konserwator i Kierownik od Sztuki st. Referent
Pomorskie - Dr. Nikodem Pajzderski - Konserwator i Kierownik od Sztuki st. Referent
...
strona 515 (505)
...
5. CZASOPISMA PEDAGOGICZNE.
...
Nasz Głos, Organ Komisji Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Poznaniu, poświęcony sprawom pedagogicznym i zawodowym. Miesięcznik. Poznań, ul. Matejki 39.
.
Przyjaciel Szkoły. Dwutygodnik Nauczycielstwa Polskiego. Poznań, ul. Różana 4a.
..............................................................................................
strona 517-521 (507-511)
...
6. Dane statystyczne o Szkołach Średnich Ogólnokształcących i Seminarjach Nauczycielskich
według stanu z dnia 1 października 1925 r.
.
A. Szkoły Średnie ogólnokształcące.
...
Tabl.1. Szkoły Państwowe i Prywatne razem.
...
Okręgi Szkolne - Poznański.
...
ilość szkół
państwowych 30
prywatnych 32
męskich 29
żeńskich 18
koedukacyjnych 15
humanistycznych 25
matematyczno-przyrodniczych 3
klasycznych 15
neo-klasycznych 0
neo-humanistycznych 0
licealnych 5
podbudowa 0
o dwu typach 14
Ilość:
klas 459
oddziałów 663
uczniów 12749
uczenic 6717
uczniów i uczenic razem 19466
...
Tabl. 2. Szkoły Państwowe.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
ilość:
szkół 30
męskich 21
żeńskich 3
koedukacyjnych 6
humanistycznych 8
matematyczno-przyrodniczych 1
klasycznych 13
neo-klasycznych 0
neo-humanistycznych 0
licealnych 1
podbudowa 0
o dwu typach 7

Ilość:
klas 246
oddziałów 393
uczniów 10050
uczenic 2167
uczniów i uczenic razem 12217
...
Tabl. 3. Szkoły Prywatne.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
ilość:
szkół 32
męskich 8
żeńskich 15
koedukacyjnych 9
humanistycznych 17
matematyczno-przyrodniczych 2
klasycznych 2
neo-klasycznych 0
neo-humanistycznych 0
licealnych 4
podbudowa 0
o dwu typach 7
Ilość:
klas 213
oddziałów 270
uczniów 2699
uczenic 4550
uczniów i uczenic razem 7247
...
Tabl. 4. Szkoły państwowe i Prywatne razem.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
Język nauczania szkół.
Polski 52
Niemiecki 10
Polski i Niemiecki 0
Rosyjski 0
Ukraiński 0
Białoruski 0
Litewski 0
Francuski 0
Hebrajski 0
2 języki 0
Razem 62
...
Tabl. 5. Szkoły Państwowe.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
Język nauczania szkół.
Polski 30
Niemiecki 0
Polski i Niemiecki 0
Rosyjski 0
Ukraiński 0
Białoruski 0
Litewski 0
Francuski 0
Hebrajski 0
2 języki 0
Razem 30
...
Tabl. 6. Szkoły Prywatne.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
Język nauczania szkół.
Polski 22
Niemiecki 10
Polski i Niemiecki 0
Rosyjski 0
Ukraiński 0
Białoruski 0
Litewski 0
Francuski 0
Hebrajski 0
2 języki 0
Razem 32
........................................................
B. Seminarja Nauczycielskie.
...
Tabl. 7. Seminarja Państwowe i Prywatne razem.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
Ilość szkół 17
Ilość klas 82
Ilość oddziałów 86
Seminarja męskie 13
Seminarja żeńskie 4
Seminarja koedukacyjne 0
Seminarja z jęz. polskim 17
Seminarja z jęz. niemieckim 0
Seminarja z jęz. ruskim 0
Seminarja z jęz. niem.-polskim 0
Seminarja z jęz. polsko-hebrajskim 0
Seminarja z jęz. żydowskim 0
Seminarja z jęz. polsko-ruskim 0
Seminarja z jęz. polsko-litewskim 0
Seminarja z jęz. hebrajskim 0
Ilość uczniów 2327
Ilość uczenic 797
Ilość uczniów i ucznic razem 3124
..................................................
Tabl. 8. Seminarja Państwowe.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
Ilość szkół 16
Ilość klas 78
Ilość oddziałów 82
Seminarja męskie 13
Seminarja żeńskie 3
Seminarja koedukacyjne 0
Seminarja z jęz. polskim 16
Seminarja z jęz. niemieckim 0
Seminarja z jęz. ruskim 0
Seminarja z jęz. niem.-polskim 0
Seminarja z jęz. polsko-hebrajskim 0
Seminarja z jęz. żydowskim 0
Seminarja z jęz. polsko-ruskim 0
Seminarja z jęz. polsko-litewskim 0
Seminarja z jęz. hebrajskim 0
Ilość uczniów 2327
Ilość uczenic 639
Ilość uczniów i uczenic razem 2966
..................................................
Tabl. 9 Seminarja Prywatne.
...
Okręgi Szkolne - Poznański
...
Ilość szkół 1
Ilość klas 4
Ilość oddziałów 4
Seminarja męskie 0
Seminarja żeńskie 1
Seminarja koedukacyjne 0
Seminarja z jęz. polskim 16
Seminarja z jęz. niemieckim 0
Seminarja z jęz. ruskim 0
Seminarja z jęz. niem.-polskim 0
Seminarja z jęz. polsko-hebrajskim 0
Seminarja z jęz. żydowskim 0
Seminarja z jęz. polsko-ruskim 0
Seminarja z jęz. polsko-litewskim 0
Seminarja z jęz. hebrajskim 0
Ilość uczniów 0
Ilość uczenic 158
Ilość uczniów i uczenic razem 158
...
cdn.

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 31 lip 2018, 23:14 
Offline

Dołączył(a): 03 cze 2014, 11:57
Posty: 5189
cd.
...
Spis Instytucji według miejscowości.
...
strona 523-538 (513-528)
...
Bojanowo:
Rolnicza szkoła 451
.
Bydgoszcz:
Gimnazjum humanistyczne 214
Gimnazjum klasyczne 214
Gimn. niem. im. Dregera 216
Gimn. niem. męskie 216
Handlowe Liceum 418
Kupiecka Szkoła 419
Ludowa Szkoła rolnicza 458
Gimn. miejskie Kopernika 215
Gimn. żeńskie kat. 215
Gimn. Majewskiej 215
Rolnicza Szkoła 451
Szkoła Handlowa miejska 419
Szkoła powszech. specj. dla dzieci umysł. upośl. 482
Seminarjum katolickie 388
Szkoła Przemysłowa 462
Zakł. dla niewidom. 481, 483
.
Cerekwica Nowa.
Kraj. Zakład Wychowawczy dla dzieci mor.(c) zaniedb. 481
.
Chodzież.
Gimnazjum polskie 216
Szkoła rolnicza 458
.
Czarnków.
Gimn. im. Janka z Czarnkowa 217
Seminarjum 389
.
Gniezno.
Gimnazjum im. Jolanty 217
Gimnazjum męskie 217
Handlowo-Przemysł. szkoła 441
Seminarjum 389
.
Gostyń.
Gimnazjum 218
.
Grodzisk.
Gimnazjum 274
.
Inowrocław.
Gimn. im. Konopnickiej 218
Gimnazjum państwowe 218
Gimn. niemieckie hum. 219
Handlowa szkoła 420
Kursy handlowe 421
Rolnicza szkoła polska 458
Seminarjum 389
.
Jarocin.
Gimnazjum polskie 219
.
Kcynia.
Seminarjum 389
.
Kępno.
Gimnazjum męskie 219
Gimnazjum żeńskie 219
Szkoła dokształcająca 422
Szkoła rolnicza 458
.
Kościan.
Gimnazjum 220
Szkoła dokszt. przem. i kup. 422
Uczelnia im. Konopnickiej 220
Zakład dla guchoniem. 480, 483
.
Koźmin.
Ogrodnicza szkoła 458
Szkoła rolnicza 458
Seminarjum 390
Szkoła miejska wyższa 220
.
Krotoszyn.
Gimnazjum im. Kołłątaja 220
Gimnazjum niemieckie 221
Ludowa szkoła rolnicza 458
Seminarjum 390
.
Leszno.
Gimnazjum im. Komeniusza 221
Gimnazjum im. Konopnickiej 221
Gimnazjum niemieckie 222
Liceum żeńskie niemieckie 222
Przemysłowo-Handl. Szkoła 443
Szkoła rolnicza 458
Szkoła przem.-handl. 467
Seminarjum męskie 390
Seminarjum żeńskie 390
Szkoła pomoc. dla dzieci umysł. upośl. 482
.
Nakło.
Gimnazjum 222
.
Odolanów.
Ludowa szkoła rolnicza 458
.
Ostrów Wielk.
Gimnazjum męskie 222
Gimn. i Liceum żeń. 223
Szkoła handlowa 429
.
Ostrzeszów.
Gimnazjum 223
Seminarjum 391
.
Owińska.
Szkoła dla dzieci umysł. upośl. 482
.
Pleszew.
Gimnazjum 224
.
Poznań.
Budowy maszyn szkoła 471
Budownicza i miern. szkoła 471
Gimn. im. Below-Knothe 229
Gimnazjum im. Bergera 224
Gimnazium im. Dąbrówki 226
Gimnazjum im. Kr. Jadwigi 228
Gimn. im. św. Jana Kantego 224
Gimn. św. Marji Magdaleny 225
Gimn. im. Marcinkowskiego 225
Gimnazjum niemieckie 229
Gimnazj. im. Paderewskiego 226
Gimn. im. Konarskiego 227
Gimn. im. Mickiewicza 227
Gimn. im. Zana 228
Gimnazjum S.S. Urszulanek 229
Gluchoniemych zakład 480, 483
Handlowa szkoa 429
Handl.-Przem. szkoła 446
Konserwatorjum muzyczne 488
Kuratorjum okręgu szkoln. 19
Kurs nauczycielski wyższy 343
Kursy ogrodnictwa 453
Liceum handlowe 429
Liceum p.w. Serca Jezusa 228
Liceum na Łazarzu 227
Oddział sztuki przy wojew. 503
Sztuki zdobniczej szkoła 472
Seminarjum im. Konopnickiej 391
Seminarjum ochroniarskie 413
Seminarjum męskie im. Estkowskiego 391
Seminarjum żeńskie pryw. 392
Szkoła pilotów 472
Szkoła powsz. specj. dla dzieci umys. upośl. 482
Szkoła operowa 489
Szkoła muzyczna Wielkop. 489
Umysłowo upośledzonych dzieci szkoła 484
Uniwersytet 47
.
Rawicz.
Gimnazjum niemieckie 230
Gimnazjum państwowe 230
Korpus Kadetów 341
Seminarjum 392
.
Rogoźno.
Gimnazjum państwowe 230
Gimn. i liceum niemieckie 231
Seminarjum 392
.
Szamotuły.
Gimnazjum 231
.
Śrem.
Gimnazjum 231
.
Środa.
Gimnazjum 231
Rolnicza szkoła 458
.
Trzemeszno.
Gimnazjum państwowe 231
.
Wągrowiec.
Seminarjum męskie 393
.
Witkowo.
Szkoła Rolnicza 458
.
Wolsztyn.
Gimnazjum 232
Seminarjum 393
Szkoła Rolnicza niem. 458
.
Września.
Gimnazjum 232
Szkoła Rolnicza niem. 458
...................................................
strona 538-674 (528-564)
...
Alfabetyczny spis nazwisk.
...

_________________
pozdrawiam Grażyna
bugakg@gmail.com

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim''


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 16 sie 2019, 10:04 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 kwi 2011, 18:28
Posty: 788
Lokalizacja: Pleszew
Moja ogromna prośba. http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/karty/11216 Widnieje tu podpis wychowawcy klasy III - Ludwik Zywert. To publiczna trzyklasowa szkoła w Ratyniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to pewnie nie okręg poznański - nie mam niestety tej wiedzy. Było to w 1926 roku województwo łódzkie, powiat koniński. Mam problem. Wieść rodzinna z jednej strony niesie, że mój Ludwik Zywert był przez pewien okres czasu nauczycielem, inna część rodziny nic o tym nie wie. Drążę ten temat od dawna, szukam na razie bezskutecznie. Tu jednak zaintrygował mnie podpis, tak bardzo podobny do tych, które posiadam w dokumentach po Ludwiku. Nie muszę dodawać, że nie zachowało się pośród rodzinnych pamiątek nic związanego ze szkolnictwem, albowiem wówczas nie byłoby tematu.
Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł na to, by dowiedzieć się, kim był nauczyciel w tej ratyńskiej szkole. Może ktoś ma jakieś opracowania? Cokolwiek, co przybliżyłoby mi temat?

_________________
Pozdrawiam
Liliana Komorowska

--------------------------------------
Komorowski Antoni akt ur. II poł. XVIIIw.(Czerniejewo i okolice) Brzostowski Antoni zgon poł.XIXw. (?) Brzostowski Kazimierz XVIIIw.(kuj.pom.)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 lip 2020, 18:29 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 cze 2020, 13:34
Posty: 28
...


Ostatnio edytowano 23 lip 2020, 20:05 przez Mozets, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 lip 2020, 20:06 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 02 sie 2008, 18:47
Posty: 882
Lokalizacja: Pępowo / Wrocław
Uffffff,to chyba tekst nie na to forum.

_________________
Pozdrawiam.
Barbara


"Gdzie się człowiek ulągnie,tam ciągnie".


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 23 lip 2020, 20:15 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 cze 2020, 13:34
Posty: 28
pepowianka napisał(a):
Uffffff,to chyba tekst nie na to forum.


Uffffff,to chyba tekst nie na to forum.


_________________
Pozdrawiam.
Barbara


"Gdzie się człowiek ulągnie,tam ciągnie".
******************************************
Dziękuję Barbaro za pozdrowienia i ukierunkowanie moich grafomańskich zapędów.
Ciągnie wilka do lasu. Tekst poprawiony.
Podobno jeśli ktoś przeczytał słownik języka polskiego - to dalsze teksty są tylko plagiatami, (coverami jak mawia młodzież). Mam tylko nadzieję, że niewielu czytelników przeczytało ten tekst i nie poczynił on u nikogo nieodwracalnych zmian w mózgu. Obiecuję poprawę. Może mi sie uda.
Również pozdrawiam.
Marek Mozets.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 25 lip 2020, 11:28 
Offline

Dołączył(a): 09 paź 2013, 14:30
Posty: 538
Mozets napisał(a):
pepowianka napisał(a):
Uffffff,to chyba tekst nie na to forum.

Uffffff,to chyba tekst nie na to forum._______________
Pozdrawiam.
Barbara
"Gdzie się człowiek ulągnie,tam ciągnie".
******************************************
Dziękuję Barbaro za pozdrowienia i ukierunkowanie moich grafomańskich zapędów.
Ciągnie wilka do lasu. Tekst poprawiony.
Podobno jeśli ktoś przeczytał słownik języka polskiego - to dalsze teksty są tylko plagiatami, (coverami jak mawia młodzież). Mam tylko nadzieję, że niewielu czytelników przeczytało ten tekst i nie poczynił on u nikogo nieodwracalnych zmian w mózgu. Obiecuję poprawę. Może mi sie uda.
Również pozdrawiam.
Marek Mozets.

Marku- dlaczego „ jak skarcony dzieciak” zlikwidowałeś swój ciekawy post?
Opisałeś bardzo „precyzyjnie” uchybienia mowy polskiej, które niestety są nagminne wśród osób odpowiedzialnych za publiczny przekaz. Masz prawo wyrazić swoje zdanie , pracowałeś nad umiejętnym przelaniem swoich myśli, oraz odważyłeś się je upublicznić nie obrażając nikogo przecież. Sam zablokowałeś bardzo ciekawy temat.

Nie wszyscy muszą się zgadzać z Twoim zdaniem, ale to nie świadczy, żeby zaraz likwidować swoją pracę i czynić ją niedostępną dla ogółu.
Uwagi Twoje - myślę, dotyczą ludzi, którzy pod płaszczykiem dyplomacji starają się ukryć swoje zdanie. Nie każdy potrafi być dyplomatą , a strach przed utratą stanowiska, lub „narobienie” sobie wrogów w różnych „układach” powoduje, że długo muszą się zastanawiać nad tym co powiedzieć. Rozważają w międzyczasie przedłużając różne samogłoski czy użyte słowo będzie na tyle dyplomatyczne, żeby nikt nie wiedział o co tak właściwie chodzi lub przypodobać się pewnym osobom używając odpowiedniego zdania, żeby nie było źle przez z nich zinterpretowane. Na to potrzeba czasu myślowego, który trzeba czymś zapełnić. Samo życie.

Wśród młodego pokolenia nauczycieli daje się zauważyć bardzo ciekawy trend, zachęcający do samodzielnego myślenia -współczesny. Polega on na uznawaniu indywidualnego punktu myślenia ucznia , umiejętności przelania na papier swoich myśli oraz doceniania szczerości, otwartości oraz odwagi w wyrażaniu swojego zdania często innego niż szkolne schematy. Dotyczy to oczywiście przedmiotów humanistycznych i rozpoczyna się już w podstawówkach.
Nauczyciele nie pouczają oraz nie blokują takiego ucznia, ale pomagają mu rozwinąć talent, umiejętnie kierując jego stylistyką czy też ortografią. Rośnie pokolenie młodych ludzi odważnych , samodzielnych, ciekawych, oraz jasno wyrażających swoje poglądy: pisząc , mówiąc w zależności od predyspozycji.
Oby nie popsuła tego znowu modna i wszechobecna dyplomacja.

Pozdrawiam,
Mirosława Giera
Ps. Forum „ Gniazdo” to współczesne i otwarte forum. Można znależć na nim ciekawe i interesujące tematy nie tylko o tematyce genealogicznej, ale dotyczące różnych dziedzin życia. Warto znać kilka punktów widzenia , niż jeden. Warto dyskutować.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 29 lip 2020, 14:42 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 cze 2020, 13:34
Posty: 28
Cytuję Panią Mirosławę:
pocz cyt.
///Marku- dlaczego „ jak skarcony dzieciak” zlikwidowałeś swój ciekawy post?
Opisałeś bardzo „precyzyjnie” uchybienia mowy polskiej, które niestety są nagminne wśród osób odpowiedzialnych za publiczny przekaz. Masz prawo wyrazić swoje zdanie , pracowałeś nad umiejętnym przelaniem swoich myśli, oraz odważyłeś się je upublicznić nie obrażając nikogo przecież. Sam zablokowałeś bardzo ciekawy temat.
Nie wszyscy muszą się zgadzać z Twoim zdaniem, ale to nie świadczy, żeby zaraz likwidować swoją pracę i czynić ją niedostępną dla ogółu.
Pozdrawiam,
Mirosława Giera
Ps. Forum „ Gniazdo” to współczesne i otwarte forum. Można znależć na nim ciekawe i interesujące tematy nie tylko o tematyce genealogicznej, ale dotyczące różnych dziedzin życia. Warto znać kilka punktów widzenia , niż jeden. Warto dyskutować./// k.cyt.
***************************************************
Pani Mirosławo może nie powinienem odpowiadać tutaj - w wątku, tylko w prywatnej poczcie. Ale po zastanowieniu uznałem, że nie będzie to nietaktem a komentujący także poznają moje "zasady". :wink:
Dziękuję za ocenę mojego "felietoniku"(?).
Dla wielu może on być nudny. Zbyt "czepialski" i przydługawy.
Niektórzy literaci amatorzy są dzisiaj zdania, że np. powieści i inne dzieła na konkurs literacki winny być wysyłane SMS-em...
:D :D :D
Ja już tak piszę: niemodnie, po staroświecku, wyraźnie ( tak, tak - nie, nie) i często dosadnie - acz na granicy dobrego tonu.
Jednak inaczej ten tekst byłby niepełny w moim zamyśle.
I tak porusza on tylko powierzchnię tego "bajorka", jakim jest werbalna strona aktualnego porozumiewania się nie tylko Polaków. To się dzieje na całym świecie tzw. "Zachodu", o czym donoszą mi przyjaciele i znajomi z USA i Kanady i Szwecji . W Niemczech nie mam jak na razie przyjaciół.
Nie wiem dlaczego ?... :roll:
To jąkanie - nie wynikające z przyczyn patologii wymowy, jest obecnie odwróceniem przewidywań Orwella co do nowomowy. On tego jednego nie przewidział. Że zamiast skrótów nastanie epoka zaciemniania wypowiedzi.
Usunąłem tekst ponieważ Barbara (pepowianka) słusznie , bardzo delikatnie - po kobiecemu zwróciła mi uwagę , że nie jest to najlepsze miejsce na tę epistołę.
Wszak bugkag wykonał niesamowitą robotę redakcyjną na poziomie naukowym, a tu takie "cuś" ni w pięć ni w dziewięć.
Określenie "skarcony dzieciak" nawet wprawia mnie w nastrój radosny. Bo trudno mi już jest przypomnieć sobie moje chłopięce uczucia z dzieciństwa. ( Starość nie radość młodość - nie uciecha)...
Odwagi mi najczęściej nie brakuje - gorzej z rozumem i przebiegłością, chytrością, podstępem - co widać po moich wynurzeniach wszelakich - jak na dłoni.
Co do tekstu, jeśli ktokolwiek będzie nim zainteresowany - prześlę go w poczcie prywatnej każdemu chętnemu.
Liczę właśnie na różne zdania na powyższy temat - jednak chodzi mi o wypowiedzi nie ocierające się o zadziorną erystykę, lecz o meritum.
Dlaczego tak się dzieje. Kto jest "maszynistą" tego novum verbum.
O co chodzi - bo przypadkowe to nie jest.
Na pewno.
W stacjach TV są specjaliści - i nawet "przydechy" są ściśle zaplanowane, mimika, gestykulacja. A co dopiero słowa.
Dziękuję za obszerny komentarz.
Pozdrawiam.
Marek Mozets (ps. lit).


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL