Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO
http://wtg-gniazdo.org/forum/

Ok - Niemiecki - akt notarialny
http://wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=19143
Strona 1 z 1

Autor:  tboron [ 16 cze 2019, 11:54 ]
Tytuł:  Ok - Niemiecki - akt notarialny

Dzień Dobry

Zwracam się z serdeczną prośbą o przetłumaczenie aktu notarialnego z 1900 roku.
Pisany jest odręcznie w taki sposób, że nie daję rady samodzielnie odpisać.
Akt dotyczy przepisania działki z rodziców na córkęŹródło aktu: AP w Kaliszu uzyskane za pomocą kwerendy

Autor:  mausi [ 23 cze 2019, 21:48 ]
Tytuł:  Re: Niemiecki - akt notarialny

Jako pierwsze sporządzenie wolne od opłaty stemplowej.
Za pierwopis 1 marka 50 fenigów opłaty stemplowej.
Krotoszyn, dnia 22 sierpnia 1900.
Królewski notariusz
Hampel.

Pierwsze sporządzenie.
Numer rejestru notariatu 395 Rok 1900.

Przeprowadzono Krotoszyn, dnia 21 sierpnia 1900.
Przed niżej podpisanym notariuszem na rejon Królewskiego Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu Bruno Hampelem w Krotoszynie stawili się dzisiaj: osobiście znani i zdolni do rozporządzania:
1. robotnicy i właściciele domu Maciej i Marianna z domu Wiatrak - małżonkowie Morgiel
2. zamężna robotnica Maria Boroń z domu Morgiel, w asystencji męża robotnika Pawła Boron,
wszyscy z Krotoszyna.

Stawający oświadczyli, że językiem niemieckim nie władają, lecz mówią tylko po polsku. Tłumacz nie został powołany, ponieważ notariusz włada językiem polskim.
Stawający a mianowicie stawająca małżonka ad. 2 z zezwoleniem swojego tam wymienionego męża zawarli następującą umowę kupna:

§ I.
Stawający ad. 1 sprzedają przez nich w Kostrzynie zajmowany i w księdze gruntowej Krotoszyna pod numerem 1065 zapisany grunt, w załączonych wyciągach z katastru i ręcznym rysunku Królewskiego urzędu katastralnego w Krotoszynie z 10 sierpnia tego roku bliżej oznaczoną parcelę: arkusz mapy Kartenblatt 4, numer parceli 480/261 p.p. składającą się z dziedzińca o powierzchni 5 arów i 54 m² tak, jak ta parcela stoi i leży, stawającej małżonce ad. 2, ich rodzonej córce, która żyje ze swoim tam wymienionym mężem we wspólnocie majątkowej.

§ II.
Cena kupna została ustalona na 900 marek. Sprzedający przekazują z tego kupującej 600 marek w zaliczenie na przyszły spadek po rodzicach tejże. Reszta ceny kupna, 300 marek jest płatna bez odsetek na każde żądanie sprzedających.

§ III.
Przekazanie parceli już nastąpiło, przeniesienie prawa własności powinno nastąpić w ciągu 14 dni. Przypadające na parcelę daniny i ciężary przechodzą od pierwszego października tego roku na kupującą.

§ IV.
Sprzedający zobowiązują się przewłaszczyć parcelę wolną od długów.

§ V.
Koszty tej raz dla kupującej wystawionej umowy i przewłaszczenia ponosi ona. Protokół został w obecności notariusza przeczytany, przez uczestników zatwierdzony i przez nich własnoręcznie, jak następuje, podpisany, po tym jak stawającym protokół po jego...

...tu tekst się urywa. Jako czwartą stronę mamy powtórnie zeskanowaną trzecią. Brak zakończenia :( .

Autor:  tboron [ 24 cze 2019, 05:57 ]
Tytuł:  Re: Niemiecki - akt notarialny

Dzień Dobry

Dziękuję bardzo za tłumaczenie

jeszcze odnalazlem tę ostatnią stronę :) i jak można to też poproszę

Źródło: AP Kalisz

Autor:  mausi [ 24 cze 2019, 16:12 ]
Tytuł:  Re: Niemiecki - akt notarialny

Protokół został w obecności notariusza przeczytany, przez uczestników zatwierdzony i przez nich własnoręcznie, jak następuje, podpisany, po tym jak stawającym protokół po jego odczytaniu w języku niemieckim przez notariusza został zreferowany w języku polskim.

Macij Morgiel
Maryanna Morgiel
Maryanna Boron
Paul Boron
Bruno Hampel

------------------
Powyższa, zapisana w rejestrze pod numerem trzysta dziewięćdziesiątym trzecim, rok 1900 umowa zostaje niniejszym dla zamężnej robotnicy Marii Boron tutaj sporządzona.
Krotoszyn, dnia 22 sierpnia 1900.
Bruno Hampel, notariusz w rejonie Królewskiego Pruskiego Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu


Obliczenie opłat i kosztów według taryfy opłat dla notariuszy i pruskiego prawa o kosztach sądowych z 25 czerwca 1895/6 listopada 1899.
Wartość przedmiotu wynosi: 900 marek.
1. Opłaty (§ 4 i 5 taryfy opłat i §§ 33, 35 i 55 prawa o kosztach sądowych) - 10 marek 50 fenigów
2. Zapłata za pisanie (§ 20 taryfy opłat), 5 stron - 50 fenigów
3. Stempel - 1 marka 50 fenigów
Razem: 12 marek 50 fenigów
Otrzymano
Hampel
notariusz

Autor:  tboron [ 24 cze 2019, 18:38 ]
Tytuł:  Re: Niemiecki - akt notarialny

Dziękuję bardzo :D

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/